Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2517(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0043/2014

Dezbateri :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Voturi :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0046

Texte adoptate
PDF 220kWORD 58k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
Tentativele recente de a incrimina persoanele LGBTI
P7_TA(2014)0046RC-B7-0043/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la măsurile recente în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) (2014/2517(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, Carta africană a drepturilor omului și popoarelor și Constituția Indiei,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului A/HRC/17/19 din 17 iunie 2011 privind drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen,

–  având în vedere cea de-a doua revizuire a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific, de pe o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (Acordul de la Cotonou) și clauzele referitoare la drepturile omului cuprinse în acesta, în special articolul 8 alineatul (4) și articolul 9,

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care Uniunea Europeană și statele sale membre se angajează să sprijine și să promoveze drepturile universale ale omului și protecția persoanelor, în relațiile lor cu restul lumii,

–  având în vedere orientările pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu la 24 iunie 2013,

–  având în vedere declarația din 20 decembrie 2013 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind adoptarea Proiectului de lege împotriva homosexualității în Uganda,

–  având în vedere declarația lui Catherine Ashton din 15 ianuarie 2014, în care și-a exprimat preocuparea cu privire la promulgarea Legii privind interzicerea căsătoriei între persoane de același sex în Nigeria,

–  având în vedere rezoluția sa din 5 iulie 2012 referitoare la violențele împotriva femeilor lesbiene și drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din Africa(1), poziția sa din 13 iunie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005(2) și rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual 2012 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 17 decembrie 2009, referitoare la „Uganda: proiect de legislație anti-homosexuală”(4), din 16 decembrie 2010, referitoare la «Uganda: așa-numita „lege Bahati” și discriminarea împotriva persoanelor LGBT»(5) și din 17 februarie 2011, referitoare la „Uganda: asasinarea lui David Kato”(6),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 15 martie 2012(7) și 4 iulie 2013(8) referitoare la situația din Nigeria,

–  având în vedere rezoluția sa din 11 mai 2011 referitoare la stadiul actual al negocierilor privind Acordul de liber schimb UE-India(9),

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

A.  întrucât toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi; întrucât toate statele au obligația de a preveni violența, instigarea la ură și stigmatizarea bazată pe caracteristici individuale, cum ar fi orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea de gen;

B.  întrucât nu mai puțin de 78 de țări continuă să considere activitățile consensuale între adulți de același sex o infracțiune, 7 dintre ele aplicând pedeapsa cu moartea pentru aceste „infracțiuni” (Iran, Mauritania, părți din Nigeria, Arabia Saudită, părți din Somalia, Sudan și Yemen); întrucât aceste constrângeri juridice sunt depășite, având în vedere integrarea generală a drepturilor persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din ultimele decenii și întrucât evoluțiile pozitive din multe țări ar trebui să servească drept exemplu pentru îmbunătățirea la nivel mondial a aspectelor legate de LGBTI;

C.  întrucât actele consensuale între adulți de același sex se pedepseau deja cu 14 ani de închisoare, în Uganda, și cu 7 ani de închisoare, în Nigeria (sau cu pedeapsa cu moartea în cele 12 state unde se aplică legea sharia), iar în India nu mai constituie o infracțiune ca urmare a hotărârii din 2009 a Înaltei Curți din Delhi;

D.  întrucât, la 20 decembrie 2013, Parlamentul din Uganda a adoptat Proiectul de lege împotriva homosexualității, care sancționează sprijinirea drepturilor persoanelor LGBTI cu până la 7 ani de închisoare, nedenunțarea persoanelor LGBTI cu până la 3 ani de închisoare și „recidiviștii sau infractorii infectați cu HIV cu închisoarea pe viață și întrucât actele homosexuale consensuale sunt incriminate în temeiul Secțiunii 145 din Codul penal ugandez;

E.  întrucât, la 17 decembrie 2013, senatul nigerian a adoptat Legea privind interzicerea căsătoriei între persoane de același sex, care sancționează relațiile dintre persoanele de același sex cu până la 14 ani de închisoare, iar persoanele care sunt martore ale unor căsătorii homosexuale sau care gestionează baruri și organizații sau conduc reuniuni LGBTI cu până la 10 ani de închisoare; întrucât proiectul de lege a fost promulgat de președintele Goodluck Jonathan în ianuarie 2014;

F.  întrucât, la 11 decembrie 2013, Curtea Supremă din India a răsturnat hotărârea Înaltei Curți din Delhi din 2009, potrivit căreia Secțiunea 377 din Codul penal indian, o lege din epoca colonială care declară ilegală homosexualitatea, violează principiul egalității consacrat în Constituția Indiei, incriminând din nou homosexualitatea, căreia i se aplică pedepse cu închisoarea, inclusiv pe viață;

G.  întrucât, în iunie 2013, duma de stat a Rusiei a adoptat o lege care interzice „propaganda homosexuală”, care limitează în mod grav libertatea de exprimare și de adunare a organizațiilor LGBTI, și întrucât președintele Vladimir Putin a promulgat această lege;

H.  întrucât mass media, publicul și liderii politici și religioși din țările respective depun tot mai multe eforturi de intimidare a persoanelor LGBTI, le îngrădesc drepturile și autorizează violența la adresa acestora;

I.  întrucât numeroși șefi de stat și de guvern, lideri ai Organizației Națiunilor Unite, reprezentanți ai guvernelor și parlamentelor, UE (inclusiv Consiliul, Parlamentul, Comisia și Înaltul Reprezentant), precum și numeroase personalități de talie mondială au condamnat cu fermitate legile care incriminează persoanele LGBTI,

1.  condamnă cu fermitate aceste amenințări grave la adresa dreptului universal la viață, a dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane sau degradante, a dreptului la viața privată și la libertatea de exprimare și de adunare, precum și discriminarea persoanelor LGBTI și a persoanelor care le apără drepturile umane și impunerea unor constrângeri juridice care îi vizează; subliniază faptul că egalitatea persoanelor LGBTI este un element incontestabil al drepturilor fundamentale ale omului;

2.  condamnă cu fermitate adoptarea unor legi și mai represive, care vizează persoanele LGBTI; reiterează faptul că orientarea sexuală și identitatea de gen sunt chestiuni care țin de dreptul indivizilor la viața privată, garantat prin dreptul internațional și constituțiile naționale; solicită celor 78 de țări menționate mai sus să pună capăt incriminării actelor consensuale între adulții de același sex;

3.  solicită președintelui Ugandei să nu promulge Legea împotriva homosexualității și să abroge Secțiunea 145 din Codul penal ugandez; reamintește guvernului ugandez obligațiile care îi revin în conformitate cu dreptul internațional și cu dispozițiile Acordului de la Cotonou, care prevede respectarea drepturilor universale ale omului;

4.  condamnă cu fermitate adoptarea și promulgarea Legii privind interzicerea căsătoriei între persoane de același sex în Nigeria; solicită președintelui Nigeriei să abroge această lege, precum și Secțiunile 214 și 217 din Codul penal nigerian;

5.  subliniază faptul că actele consensuale dintre adulții de același sex sunt legale în Burkina Faso, Benin, Ciad, Republica Centrafricană, Congo, Republica Democratică Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, Guineea-Bissau, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda și Africa de Sud și că discriminarea pe baza orientării sexuale este interzisă în Constituția Africii de Sud, demonstrând că punctele de vedere africane în ceea ce privește aceste aspecte sunt diferite;

6.  solicită Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și statelor membre să își exprime cu cea mai mare fermitate opoziția față de cele trei acte legislative în cauză și să clarifice faptul că acestea vor avea consecințe semnificative asupra relațiilor bilaterale ale UE și ale statelor sale membre cu țările implicate;

7.  salută inițiativa guvernului indian de a solicita Curții Supreme revizuirea hotărârii sale, având în vedere că aceasta încalcă principiul constituțional al egalității; solicită Parlamentului indian să abroge Secțiunea 377 din Codul penal indian în cazul în care Curtea Supremă nu își revizuiește hotărârea;

8.  își manifestă profunda îngrijorare cu privire la efectele negative ale legii care interzice propaganda în favoarea „relațiilor sexuale netradiționale în Rusia, ceea ce sporește nivelul de discriminare și violența împotriva persoanelor LGBTI; invită autoritățile ruse să abroge legea în cauză și solicită vigilență permanentă la nivel internațional în ceea ce privește acest aspect;

9.  reamintește că legile care incriminează actele consensuale între adulții de același sex și apărarea drepturilor omului ale persoanelor LGBTI reprezintă un obstacol major în combaterea HIV/SIDA, ducând la creșterea sistematică a transmiterii HIV și a bolilor cu transmisie sexuală, întrucât grupurile care fac obiectul riscurilor se tem să interacționeze cu specialiștii din domeniul medical, ceea ce contribuie la un climat de homofobie și discriminare extreme; ia act de faptul că, printre altele, aceste legi vor ridica și mai multe obstacole în calea prevenirii HIV/SIDA în țările în care se înregistrează deja numeroase cazuri;

10.  subliniază că incriminarea în continuare a actelor consensuale între adulții de același sex va ridica și mai multe obstacole în calea realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în special a celor care vizează egalitatea de gen și combaterea bolilor, precum și a succesului cadrului de dezvoltare post-2015;

11.  solicită Comisiei, SEAE și statelor membre să utilizeze toate mijloacele existente, inclusiv forurile bilaterale și multilaterale, precum și negocierile în curs în vederea unui acord de liber schimb cu India pentru a-și exprima opoziția față de incriminarea persoanelor LGBTI;

12.  solicită Comisiei, SEAE și statelor membre să acorde toată asistența posibilă ONG-urilor și apărătorilor drepturilor omului, din fondurile rezervate orientărilor pentru LGBTI adoptate de Consiliu, Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și altor programe;

13.  solicită Comisiei și Consiliului ca, la următoarea revizuire a Acordului de la Cotonou, să includă o mențiune specifică privind nediscriminarea pe baza orientării sexuale, astfel cum li s-a solicitat în repetate rânduri de către Parlament;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, statelor membre, guvernelor și parlamentelor naționale ale Ugandei, Nigeriei, Indiei și Rusiei, precum și președinților Ugandei, Nigeriei și Rusiei.

(1) JO C 349 E, 29.11.2013, p. 88.
(2) Texte adopte, P7_TA(2013)0273.
(3) Texte adopte, P7_TA(2013)0575.
(4) JO C 286 E, 22.10.2010, p. 25.
(5) JO C 169 E, 15.6.2012, p. 134.
(6) JO C 188 E, 28.6.2012, p. 62.
(7) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 97.
(8) Texte adopte, P7_TA(2013)0335.
(9) JO C 377 E, 7.12.2012, p. 13.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate