Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0020(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0040/2014

Ingediende teksten :

A7-0040/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/02/2014 - 6.4
CRE 04/02/2014 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0050

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 32k
Dinsdag 4 februari 2014 - Straatsburg
Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 ***
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Protocol van Torremolinos van 1993 inzake het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 te ondertekenen, te bekrachtigen of ertoe toe te treden (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13408/2013),

–  gezien gezien de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977,

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 100, lid 2, en 218, lid 5, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), en lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0389/2013),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A7‑0040/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid