Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2014(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0067/2014

Внесени текстове :

A7-0067/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2014 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0052

Приети текстове
PDF 278kWORD 45k
Вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург
Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Решение на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми (2014/2014(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Лара Коми от 16 октомври 2013 г. за защита на нейния имунитет в рамките на образувано производство пред съда във Ферара,

—  като изслуша Лара Коми на 5 ноември 2013 г. съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

—  като взе предвид своето решение от 14 януари 2014 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми,

—  като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0067/2014),

А.  като има предвид, че Лара Коми, член на Европейския парламент, е отправила искане за защита на нейния парламентарен имунитет във връзка с призовка да се яви пред съда във Ферара, която й е била връчена на 1 октомври 2013 г. и предмет на която е иск за обезщетение за вреди, причинени от нейни изявления в хода на политически дебат по време на телевизионно предаване;

Б.  като има предвид, че на 30 юли 2013 г. Лара Коми вече отправи искане за защита на нейния парламентарен имунитет във връзка със съдебно производство, образувано от прокуратурата към съда във Ферара, вследствие на жалба във връзка с престъплението клевета при отегчаващи вината обстоятелства, за същите изявления, които са предмет на настоящото решение;

В.  като има предвид, че член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, на който изрично се позовава Лара Коми в своето искане за защита на имунитета, предвижда, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че при упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции;

Д.  като има предвид, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение по искане за защита на парламентарния имунитет от страна на свой член;

Е.  като има предвид, че Съдът на ЕС признава, че изявление, направено от член на ЕП извън Европейския парламент, може да представлява мнение, изразено при изпълнението на неговите задължения по смисъла на член 8 от протокола, като следва да се отчита не мястото, където е направено изявлението, а естеството и съдържанието на това изявление;

Ж.  като има предвид, че имунитетът на членовете на ЕП по отношение на съдебни производства обхваща и гражданските производства;

З.  като има предвид, че Лара Коми е била поканена за участие във въпросното телевизионно предаване в качеството й на член на Европейския парламент, а не като национален представител на конкретна партия, която при това вече е била представена от друга гостенка съгласно националните разпоредби, които имат за цел да се осигури равнопоставено присъствие на политически фигури в телевизионни дебати, провеждани в периоди на предизборни кампании, какъвто е бил конкретният случай;

И.  като има предвид, че в модерните демокрации политическите дискусии се водят не само в парламента, но и чрез средствата за съобщение, като варират от изявления за печата до интернет;

Й.  като има предвид, че във въпросното телевизионно предаване Лара Коми е взела участие, в качеството си на член на Европейския парламент, в дискусия по политически въпроси, в т.ч. във връзка с възлагането на обществени поръчки и с организираната престъпност, по които въпроси тя неизменно се е занимавала в контекста на дейността си на европейско равнище;

К.  като има предвид, че на следващия ден Лара Коми е представила своите извинения на пострадалата страна, които е повторила впоследствие в хода на друго национално телевизионно предаване;

Л.  като има предвид, че разглежданият случай засяга същите изявления, във връзка с които Европейският парламент, с решение от 14 януари 2014 г., реши да защити имунитета на Лара Коми в рамките на наказателно производство, което е в ход пред същия съд във Ферара;

1.  Решава да защити привилегиите и имунитета на Лара Коми;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Италианската република и на Лара Коми.

(1) Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63, Wagner/Fohrmann и Krier (Recueil 1964 г., стр. 195), Решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85 Wybot/Faure и други (Recuеil 1986 г., стр. 2391), Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T‑345/05 Mote/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II‑2849), Решениe от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C‑200/07 и C‑201/07 Marra/De Gregorio и Clemente (Сборник 2008 г., стр. I‑7929), Решение от 19 март 2010 г. по дело T‑42/06 Gollnisch/Парламент (Сборник 2010 г., стр. II‑1135) и Решение от 6 септември 2011 г. по дело C‑163/10 Patriciello (Сборник 2011 г., стр. I‑7565).

Правна информация - Политика за поверителност