Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2014(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0067/2014

Předložené texty :

A7-0067/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/02/2014 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0052

Přijaté texty
PDF 232kWORD 45k
Úterý, 4. února 2014 - Štrasburk
Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Lara Comiová (2014/2014(IMM))

Evropský parlament,

—  s ohledem na žádost, kterou dne 16. října 2013 předložila Lara Comiová, o ochranu své poslanecké imunity v rámci soudního procesu před soudem ve Ferraře,

—  s ohledem na vyslechnutí Lary Comiové dne 5. listopadu 2013 v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

—  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

—  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011(1),

—  s ohledem na rozhodnutí ze dne 14. ledna 2014 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Lara Comiová,

—  s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0067/2014),

A.  vzhledem k tomu, že poslankyně Evropského parlamentu Lara Comiová požádala o ochranu své poslanecké imunity v souvislosti s předvoláním k soudu ve Ferraře, které jí bylo předáno 1. října 2013 v souvislosti s žádostí o náhradu škody způsobené jejími prohlášeními během politické diskuse v televizním vysílání;

B.  vzhledem k tomu, že Lara Comiová dne 30. července 2013 již požádala o ochranu své poslanecké imunity v souvislosti se soudním řízením, jež zahájila státní prokuratura ve Ferraře na základě žaloby pro vážnou pomluvu, které se měla dopustit tím, že pronesla táž prohlášení, jež jsou předmětem tohoto rozhodnutí;

C.  vzhledem k tomu, že se v článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, na nějž se Lara Comiová ve své žádosti o ochranu poslanecké imunity výslovně odvolává, stanoví, že členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

D.  vzhledem k tomu, že při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity usiluje Parlament především o zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a o zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament má široké diskreční pravomoci, pokud jde o směr, který může dát rozhodnutí o ochranu poslanecké imunity některého z jeho poslanců;

F.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr uznal, že výslovné prohlášení poslance mimo Parlament může představovat vyjádření mínění při výkonu jeho funkcí ve smyslu článku 8 Protokolu a není přitom důležité místo, kde k prohlášení došlo, ale jeho samotný obsah a povaha;

G.  vzhledem tomu, že imunita vztahující se na soudní řízení, které požívají poslanci Evropského parlamentu, se týká i občanskoprávních řízení;

H.  vzhledem k tomu, že paní Lara Comiová byla pozvána do televizního vysílání jako poslankyně Evropského parlamentu, a nikoli jako vnitrostátní zástupkyně politické strany, která již byla zastupována dalším hostem, v souladu s vnitrostátními ustanoveními, která mají zajistit vyvážené zastoupení politických představitelů v televizních diskusích pořádaných v době volební kampaně, jak tomu právě v tomto případě bylo;

I.  vzhledem k tomu, že v moderních demokraciích se politické diskuse neodehrávají jen v Parlamentu, ale také prostřednictvím sdělovacích prostředků, a že prohlášení jsou činěna v médií sahajících od tisku až po internet;

J.  vzhledem k tomu, že v uvedeném televizním vysílání vystoupila Lara Comiová jako poslankyně Evropského parlamentu, aby diskutovala o politických problémech, týkajících se rovněž tématiky veřejných zakázek a organizované trestné činnosti, jimiž se sama vždy zabývala na evropské úrovni;

K.  vzhledem k tomu, že se následující den poslankyně Comiová žalujícímu náležitě omluvila, jak bylo uvedeno v jiném italském televizním vysílání;

L.  vzhledem k tomu, že v projednávaném případě se jedná o tatáž prohlášení, v jejichž souvislosti Evropský parlament dne 14. ledna 2014 rozhodl, že imunita poslankyně Comiové bude v rámci trestněprávního sporu posuzovaného soudem ve Ferraře ochráněna;

1.  rozhodl ochránit privilegia a imunitu Lary Comiové;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušným úřadům Italské republiky a Laře Comiové.

(1) Rozsudek ze dne 12. května 1964 ve věci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Recueil 1964, s. 387); rozsudek ze dne 10. července 1986 ve věci 149/85, Wybot/Faure a další (Recueil 1986, s. 2391); rozsudek ze dne 15. října 2008 ve věci T-345/05, Mote v. Parlament (Sb. rozh. 2008, s. II-2849); rozsudek ze dne 21. října 2008 ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07, Marra v. De Gregorio a Clemente Sb. rozh. 2008, s. I-7929); rozsudek ze dne 19. března 2010 ve věci T-42/06, Gollnisch v. Parlament (Sb. rozh. 2010, s. II-1135); rozsudek ze dne 6. září 2011 ve věci C-163/10, Patriciello (Sb. rozh. 2011, s. I-7565).

Právní upozornění - Ochrana soukromí