Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2014(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0067/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0067/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 04/02/2014 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0052

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 44k
2014. február 4., Kedd - Strasbourg
Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartása
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Az Európai Parlament 2014. február 4-i határozata Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2014/2014(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Lara Comi 2013. október 16-án benyújtott, a ferrarai bíróság előtt folyamatban lévő eljárással kapcsolatban saját mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmére,

–  miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2013. november 5-én meghallgatta Lara Comit,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, 2010. március 19-i, valamint 2011. szeptember 6-i ítéleteire(1),

–  tekintettel Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelmére vonatkozó, 2014. január 14-i határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7‑0067/2014),

A.  mivel Lara Comi európai parlamenti képviselő egy televíziós közvetítés politikai vitájában elhangzott szavaival kapcsolatban ellene kártérítés igényével benyújtott, számára 2013. október 1-jén kézbesített kereset kapcsán a ferrarai bíróság előtt folyó eljárással összefüggésben kérte mentelmi jogának fenntartását;

B.  mivel a jelenlegi határozat tárgyát képező kijelentések miatt ellene súlyos rágalmazás miatt benyújtott keresetet követően a ferrarai köztársasági ügyészség által indított eljárás kapcsán Lara Comi 2013. július 30-án már kérte mentelmi jogának fenntartását;

C.  mivel Lara Comi – mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmében – kifejezetten hivatkozott arra, hogy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke szerint a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

D.  mivel hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament elsődlegesen arra törekszik, hogy demokratikus jogalkotó szervként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során;

E.  mivel a Parlament széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik a valamely tagja által benyújtott, mentelmi jog fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos határozat meghozatala tekintetében;

F.  mivel a Bíróság elismerte, hogy a képviselők által az Európai Parlamenten kívül tett bármilyen nyilatkozat a jegyzőkönyv 8. cikke értelmében a képviselői feladatok ellátása során kifejtett véleménynek minősül, és az ilyen vélemény nem a nyilatkozat helyétől, hanem a nyilatkozat jellegétől és tartalmától függ;

G.  mivel az európai parlamenti képviselőket megillető, a bírósági eljárások alóli mentesség a polgári peres eljárásokra is vonatkozik;

H.  mivel Lara Comit – összhangban azzal a nemzeti rendelkezéssel, amelynek célja a politikai pártok kiegyensúlyozott jelenlétének biztosítása a választási kampány idején rendezett televíziós vitákban, mint ebben az ügyben is – a szóban forgó televízióadásba az Európai Parlament tagjaként és nem pedig egy – egyébként már egy másik vendég által képviselt – nemzeti párt tagjaként hívták meg;

I.  mivel a modern demokráciákban a demokratikus vitákra nem kizárólag a Parlamenten belül kerül sor, hanem inkább a nyilvánosság előtt, beleértve a médiát, például a sajtót és az internetet;

J.  mivel a szóban forgó televízióadásban Lara Comi európai parlamenti képviselőként vett részt, hogy olyan politikai kérdésekről – többek között a közbeszerzési szerződésekről és a szervezett bűnözésről – folytasson eszmecserét, amelyekkel az uniós közegben mindig is foglalkozott;

K.  mivel Lara Comi másnap bocsánatot kért a felperestől, és e bocsánatkérést később egy másik országos televízióadásban is megismételte;

L.  mivel a szóban forgó ügyben ugyanazokról a kijelentésekről van szó, mint amelyek kapcsán az ugyanazon ferrarai bíróság előtt folyamatban lévő büntetőjogi eljárást illetően az Európai Parlament 2014. január 14-i határozatában fenntartotta Comi képviselő asszony mentelmi jogát;

1.  úgy határoz, hogy fenntartja Lara Comi mentelmi jogát és kiváltságait;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését az Olasz Köztársaság illetékes hatóságának.

(1) 101/63. sz. ügy, Wagner kontra Fohrmann és Krier, [1964] EBHT 195. o.; 149/85. sz. ügy, Wybot kontra Faure és társai, [1986] EBHT 2391. o.; T-345/05. sz. ügy, Mote kontra Európai Parlament [2008], EBHT II-2849. o.; C-200/07. és C-201/07. sz. ügy, Marra kontra De Gregorio és Clemente [2008], EBHT I-7929. o., T-42/06. sz. ügy, Gollnisch kontra Európai Parlament, C-163/10. sz. ügy [2012]ECR II-1135, Patriciello (az EBHT-ban még nem tették közzé).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat