Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2014(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0067/2014

Texte depuse :

A7-0067/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/02/2014 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0052

Texte adoptate
PDF 200kWORD 44k
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg
Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Decizia Parlamentului European din 4 februarie 2014 privind referitoare la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților dnei Lara Comi (2014/2014(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea depusă la 16 octombrie 2013 de Lara Comi în vederea apărării imunității sale în cadrul procedurii judiciare pendinte în fața Tribunalului din Ferrara,

–  în urma audierii lui Lara Comi la 5 noiembrie 2013, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, din 15 și 21 octombrie 2008, din 19 martie 2010 și din 6 septembrie 2011(1),

–  având în vedere decizia din 14 ianuarie 2014 referitoare la cererea de apărare a imunității și privilegiilor doamnei Lara Comi,

–  având în vedere articolul 6 alineatul (3) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0067/2014),

A.  întrucât Lara Comi, deputată în Parlamentul European, a solicitat apărarea propriei imunități în legătură cu un act de chemare în judecată în fața Tribunalului, care i-a fost notificat la 1 octombrie 2013, având drept obiect o cerere de despăgubiri pentru daune care ar fi fost provocate de cuvintele pe care aceasta le-ar fi pronunțat pe parcursul unei dezbateri politice din cadru unei transmisii de televiziune;

B.  întrucât, la 30 iulie 2013, Lara Comi solicitase apărarea imunității sale parlamentare în legătură cu o acțiune judiciară pe lângă Parchetul Ferrara, ca urmare a unei plângeri pentru infracțiunea de calomnie agravată, având drept obiect aceleași declarații care fac și obiectul prezentei decizii;

C.  întrucât articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, la care face trimitere în mod expres Lara Comi în cererea sa de apărare, prevede că deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

D.  întrucât, în exercitarea competențelor sale în ceea ce privește privilegiile și imunitățile, Parlamentul se preocupă în special de păstrarea integrității sale ca adunare legislativă democratică și de asigurarea independenței deputaților în îndeplinirea atribuțiilor care le revin;

E.  întrucât Parlamentul are o putere de apreciere în ceea ce privește direcția pe care intenționează să o confere unei decizii ca urmare a unei cereri de apărare a imunității parlamentare din partea unuia dintre deputații săi;

F.  întrucât Curtea de Justiție a recunoscut că o declarație expresă a unui deputat din afara Parlamentului European poate constitui o opinie expresă în exercitarea funcțiilor sale în sensul articolului 8 din Protocol, luând în considerare nu locul în care a fost efectuată declarația, ci natura și conținutul acesteia;

G.  întrucât imunitatea în acțiunile judiciare de care beneficiază deputații în Parlamentul European se extinde și la procedurile civile;

H.  întrucât Lara Comi a fost invitată să participe la transmisia de televiziune în cauză în calitate de deputat în Parlamentul European și nu ca reprezentant național al unui partid, de altfel deja reprezentat de o altă gazdă, conform dispozițiilor naționale care urmăresc să asigure o prezență echilibrată a reprezentanților politici la dezbaterile de televiziune care se desfășoară pe durata unei campanii electorale, ca în cazul de față;

I.  întrucât, în cadrul democrațiilor moderne, dezbaterea politică nu se desfășoară numai în Parlament, ci și prin intermediul unor mijloace de comunicare care variază de la declarațiile de presă până la internet;

J.  întrucât, în transmisia de televiziune în cauză, Lara Comi a intervenit în calitate de deputat în Parlamentul European pentru a discuta despre problemele politice, inclusiv cu privire la tema contractelor de achiziții publice și a criminalității organizate, de care ea însăși s-a ocupat întotdeauna la nivel european;

K.  întrucât, în ziua următoare, doamna Comi a transmis scuzele sale părții vătămate, reluate ulterior într-o altă transmisie de televiziune națională;

L.  întrucât în cazul de față este vorba despre aceleași declarații pentru care Parlamentul European, prin decizia sa din 14 ianuarie 2014, a decis deja să apere imunitatea dnei Comi în cadrul unei proceduri penale pe rol la același Tribunal Ferrara,

1.  decide apărarea privilegiilor și imunităților doamnei Lara Comi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente din Republica Italiană și doamnei Lara Comi.

(1) Hotărârea din 12 mai 1964 în cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier (Rec. 1964, p. 387), hotărârea din 10 iulie 1986 în cauza 149/85 Wybot/Faure și alții (Rec. 1986, p. 2391), hotărârea din 15 octombrie 2008 în cauza T-345/05 Mote/Parlamentul (Rep. 2008, p. II-2849), hotărârea din 21 octombrie 2008 în cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra/De Gregorio și Clemente (Rep. 2008, p. I-7929), hotărârea din 19 martie 2010 în cauza T-42/06 Gollnisch/Parlamentul (Rep. 2010, p. II-1135), hotărârea din 6 septembrie 2011 în cauza C-163/10 Patriciello (Rep. 2011, p. I-7565).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate