Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2014(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0067/2014

Predložena besedila :

A7-0067/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2014 - 6.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0052

Sprejeta besedila
PDF 198kWORD 42k
Torek, 4. februar 2014 - Strasbourg
Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Sklep Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi (2014/2014(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Lare Comi z dne 16. oktobra 2013 za zaščito imunitete v okviru postopka pred sodiščem v Ferrari,

–  po zagovoru Lare Comi 5. novembra 2013 v skladu s členom 7(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011(1),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 14. januarja 2014 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi,

–  ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7‑0067/2014),

A.  ker je Lara Comi, poslanka Evropskega parlamenta, zahtevala zaščito svoje poslanske imunitete v zvezi z vročitvijo sodnega poziva pred sodišče v Ferrari, ki ji je bil vročen 1. oktobra 2013 in ki zadeva zahtevo po plačilu odškodnine za škodo, ki naj bi nastala zaradi njenih izjav, ki jih je podala med politično razpravo v televizijski oddaji;

B.  ker je Lara Comi 30. julija 2013 že zahtevala zaščito svoje poslanske imunitete v zvezi s sodnim postopkom, ki ga je sprožilo državno tožilstvo iz Ferrare vsled prijave kaznivega dejanja obrekovanja, za iste izjave, kot so tiste, ki so predmet tega sklepa;

C.  ker člen 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije, na katerega se izrecno sklicuje Lara Comi v svoji zahtevi po zaščiti imunitete, določa, da se zoper poslance Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne smejo biti priprti niti se zoper njih ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki so ga izrekli pri opravljanju svojih dolžnosti;

D.  Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog;

E.  ker ima Parlament široko diskrecijsko pravico, kar zadeva odločitve, ki jih sprejme v zvezi z zahtevami svojih poslancev po zaščiti parlamentarne imunitete;

F.  ker je Sodišče priznalo, da izjava, ki jo poslanec poda izven Evropskega parlamenta, lahko predstavlja mnenje, izraženo pri opravljanju njegovih dolžnosti v smislu člena 8 Protokola, s čimer je pomen pripisalo značaju in vsebini izjave, ne pa kraju, na katerem je bila ta podana;

G.  ker imuniteta pred sodnimi postopki, ki jo uživajo poslanci Evropskega parlamenta, zajema tudi civilne postopke;

H.  ker je bila Lara Comi v zadevno televizijsko oddajo povabljena v vlogi poslanke Evropskega parlamenta in ne kot nacionalna predstavnica stranke, katero je sicer že predstavljal drugi gost oddaje, ob spoštovanju nacionalnih predpisov, katerih namen je zagotavljanje uravnotežene navzočnosti političnih predstavnikov v televizijskih razpravah v času volilnih kampanj, kot je bilo tudi v tem primeru;

I.  ker se v modernih demokracijah politična razprava ne odvija zgolj v parlamentu, temveč tudi prek občil, kamor sodijo vse od izjav za tisk do interneta;

J.  ker je v omenjeni televizijski oddaji Lara Comi nastopala kot poslanka Evropskega parlamenta, da bi razpravljala o političnih vprašanjih, povezanih tudi z javnimi naročili in organiziranim kriminalom, s katerimi se že ves čas ukvarja v evropskem okviru;

K.  ker se je dan po oddaji poslanka Comi opravičila prizadetemu in opravičilo pozneje ponovila v drugi nacionalni televizijski oddaji;

L.  ker gre pri obravnavani zadevi za iste izjave, kot so tiste, glede katerih se je Evropski parlament s sklepom z dne 14. januarja 2014 že odločil zaščititi imuniteto poslanke Comi v okviru kazenskega sodnega postopka pred istim sodiščem v Ferrari;

1.  se odloči zaščititi imuniteto in privilegije Lare Comi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnim organom Republike Italije in Lari Comi.

(1) Sodba z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier (101/63, Recueil, str. 387); sodba z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi (149/85, Recueil, str. 2391); sodba z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu (T-345/05, ZOdl., str. II-2849); sodba z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente (C-200/07 in C-201/07, ZOdl., str. I-7929); sodba z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu (T-42/06, ZOdl., str. II-1135); sodba z dne 6. septembra 2014 v zadevi Patriciello (C-163/10, ZOdl., str. I-7565).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov