Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2189(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0045/2014

Внесени текстове :

A7-0045/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2014 - 6.7
CRE 04/02/2014 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0053

Приети текстове
PDF 280kWORD 44k
Вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Решение на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно искане за снемане на имунитета на Збигнев Жьобро (2013/2189(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Збигнев Жьобро, предадено на 24 юни 2013 г. от прокурора на Република Полша във връзка с наказателно производство, което е в ход в Районен съд за Варшава Център, V Наказателно отделение под референтен номер V K199/12, и обявено в пленарно заседание на 9 септември 2013 г.,

—  като изслуша Збигнев Жьобро съгласно член 7, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

—  като взе предвид член 105 от Конституцията на Република Полша,

—  като взе предвид член 6, параграф 1 и член 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0045/2014),

A.  като има предвид, че прокурорът на Република Полша е отправил искане за снемане на имунитета на Збигнев Жьобро, член на Европейския парламент, във връзка с наказателно съдебно производство;

Б.  като има предвид, че искането на прокурора е във връзка с престъпление от частен характер съгласно член 212, параграфи 1 и 2 от Наказателния кодекс на Република Полша;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Д.  като има предвид, че съгласно член 105 от Конституцията на Република Полша „депутатът не носи отговорност за действия в обхвата на мандата му за срока на заеманата от него длъжност и след изтичане на този срок. По отношение на тези действия депутатът отговаря единствено пред Сейма, а в случаите, когато е нарушил правата на трети лица, срещу депутата може да се образува съдебно производство единствено със съгласието на Сейма“;

Е.  като има предвид, че единствено Парламентът има правомощието да реши дали да се снеме или не имунитетът в даден случай; като има предвид, че Парламентът може да вземе предвид в разумна степен становището на член на ЕП при вземането на своето решение дали да снеме или не неговия имунитет(2);

Ж.  като има предвид, че престъплението, за което се поддържа обвинението, няма пряка и очевидна връзка с изпълнението от страна на Збигнев Жьобро на задълженията му на член на Европейския парламент, нито представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнението на неговите задължения в качеството му на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че наказателното производство, образувано срещу Збигнев Жьобро, не е свързано с качеството му на член на Европейския парламент;

И.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не е открил доказателства за fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно подозрение, че делото е било заведено с намерението да се причини политическа вреда на засегнатия член на ЕП;

Й.  като има предвид, че искането е отправено вследствие на частна тъжба, и като има предвид, че в този контекст евентуално решение за отказ на снемането на имунитета на члена на ЕП би възпрепятствало другата частна страна да продължи поддържането на обвинението в съдебното производство като част от нейната защита;

1.  Решава да снеме имунитета на Збигнев Жьобро;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Збигнев Жьобро.

(1) Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63 Вагнер/Форман и Крир (Recueil 1964 г., стр. 195), решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85, Уайбот/Фор и други (Recueil 1986 г., стр. 2391), решение от 15 октомври 2008 г. по дело T‑345/05, Моут/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II-2849), решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C‑200/07 и C‑201/07, Мара/Де Грегорио и Клементе (Сборник 2008 г., стр. I-7929), решение от 19 март 2010 г. по дело T-42/06, Голниш/Парламент (Сборник 2010 г., стр. II‑01135) и решение от 6 септември 2011 г. по дело C‑163/10, Патричело (Сборник 2011 г., стр. I‑07565).
(2) Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T‑345/05, Моут/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II‑2849, точка 28).

Правна информация - Политика за поверителност