Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2189(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0045/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0045/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 04/02/2014 - 6.7
CRE 04/02/2014 - 6.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0053

Elfogadott szövegek
PDF 220kWORD 43k
2014. február 4., Kedd - Strasbourg
Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Az Európai Parlament 2014. február 4-i határozata a Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2189(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Lengyel Köztársaság államügyésze által 2013. június 24-én előterjesztett és a 2013. szeptember 9-i plenáris ülésen bejelentett kérelemre, amelynek tárgya Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztése a Varsói Városi Központi Kerületi Bíróság V. sz. (Büntető) Kollégiuma előtt folyamatban lévő büntetőeljárással (ügyszám: V K199/12) kapcsolatban,

–  tekintettel Zbigniew Ziobrónak az eljárási szabályzat 7. cikke (5) bekezdése szerinti meghallgatására,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, 2010. március 19-i, valamint 2011. szeptember 6-i ítéletére(1),

–  tekintettel a Lengyel Köztársaság alkotmányának 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdésére és 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0045/2014);

A.  mivel a Lengyel Köztársaság államügyésze egy állítólagos bűncselekmény tárgyában folyó bírósági eljárással kapcsolatban kérte az Európai Parlament egyik képviselője, Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését;

B.  mivel az államügyész kérelme a lengyel büntető törvénykönyv 212. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti magánvádas bűncselekménnyel függ össze;

C.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke értelmében a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

D.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében az Európai Parlament tagjai saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

E.  mivel a Lengyel Köztársaság alkotmányának 105. cikke értelmében „a képviselő nem vonható felelősségre a mandátuma keretén belül folytatott tevékenységéért annak ideje alatt, sem annak lejártát követően. Az ilyen tevékenységek tekintetében a képviselő csak a Szejm előtt vonható felelősségre, és abban az esetben, ha megsértette harmadik személyek jogait, akkor csak a Szejm hozzájárulásával lehet ellene bíróság előtt eljárást indítani”;

F.  mivel egyedül a Parlament dönthet arról, hogy egy adott ügyben felfüggesztik-e a mentelmi jogot, vagy sem; mivel a Parlament ésszerű módon figyelembe veheti a képviselő álláspontját annak eldöntésekor, hogy felfüggeszti-e a képviselő mentelmi jogát(2);

G.  mivel az állítólagos bűncselekmény nem kapcsolódik közvetlenül vagy nyilvánvalóan Zbigniew Ziobro európai parlamenti képviselőként végzett feladatainak ellátásához, és az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti képviselői feladatainak gyakorlása során leadott szavazatnak, illetve kifejtett véleménynek sem minősül;

H.  mivel a Zbigniew Ziobro ellen indított büntetőeljárás nem áll összefüggésben Ziobro úr európai parlamenti képviselői tisztségével;

I.  mivel a jelen esetben a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis-ra, azaz arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az ügyet az érintett képviselőnek való politikai kár okozása szándékával nyújtották volna be a bírósághoz;

J.  mivel a kérelmet viszontvád nyomán nyújtották be, és mivel ebben az összefüggésben a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését megtagadó határozat akadályozná a másik magánfelet abban, hogy igényét védekezése részeként bíróság előtt érvényesítse;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Zbigniew Ziobro mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését a Lengyel Köztársaság illetékes hatóságának és Zbigniew Ziobrónak.

(1) 101/63. sz. ügy, Wagner kontra Fohrmann és Krier, [1964] EBHT 195. o.; 149/85. sz. ügy, Wybot kontra Faure és társai, [1986] EBHT 2391. o.; T-345/05. sz. ügy, Mote kontra Európai Parlament [2008], EBHT II-2849. o.; C-200/07. és C-201/07. sz. ügy, Marra kontra De Gregorio és Clemente [2008], EBHT I-7929. o., T-42/06. sz. ügy, Gollnisch kontra Európai Parlament, C-163/10. sz. ügy [2012]ECR II-1135, Patriciello (az EBHT-ban még nem tették közzé).
(2) A T-345/05. sz. Mote kontra Parlament ügy (EBHT 2008., II-2849. o.) 28. pontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat