Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2189(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0045/2014

Texte depuse :

A7-0045/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/02/2014 - 6.7
CRE 04/02/2014 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0053

Texte adoptate
PDF 204kWORD 43k
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg
Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Decizia Parlamentului European din 4 februarie 2014 privind privind cererea de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Zbigniew Ziobro, transmisă la 24 iunie 2013 de Procurorul Republicii Polone, în legătură cu procedura penală aflată pe rolul Tribunalului Sectorului Central al Varșoviei, Secția V (penală), cu numărul de referință V K199/12, și comunicată în ședința plenară din 9 septembrie 2013,

–  în urma audierii lui Zbigniew Ziobro, în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010 și 6 septembrie 2011(1),

–  având în vedere articolul 105 din Constituția Republicii Polone,

–  având în vedere articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0045/2014),

A.  întrucât procurorul Republicii Polone a solicitat ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul European Zbigniew Ziobro, în legătură acțiunea în justiție privind o presupusă infracțiune;

B.  întrucât cererea procurorului privește o infracțiune care face obiectul unei acțiuni în nume propriu în temeiul articolului 212 alineatele (1) și (2) din Codul penal al Poloniei;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European nu pot fi urmăriți, deținuți sau trimiși în judecată pentru opiniile sau voturile exprimate în exercițiul funcției lor;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European se bucură, pe teritoriul propriului lor stat, de imunitățile acordate membrilor parlamentului lor;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 105 din Constituția Republicii Polone, „un deputat nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile efectuate în sfera mandatului de deputat pe durata mandatului său sau după expirarea acestuia. În ceea ce privește astfel de activități, un deputat poate fi tras la răspundere numai în fața Seimului Poloniei și, în cazul în care a încălcat drepturile unor părți terțe, acesta poate fi acționat în instanță numai cu acordul Seimului”;

F.  întrucât doar Parlamentul poate decide dacă imunitatea trebuie sau nu ridicată într-un anumit caz; întrucât Parlamentul poate ține seama în mod rezonabil de poziția deputatului în cauză la luarea deciziei sale cu privire la ridicarea sau nu a imunității acestuia(2);

G.  întrucât presupusa infracțiune nu au o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Zbigniew Ziobro a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European și nu reprezintă opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

H.  întrucât procedura penală desfășurată împotriva lui Zbigniew Ziobro nu are nicio legătură cu calitatea sa de deputat în Parlamentul European;

I.  întrucât, în cazul de față, Parlamentul nu a identificat nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume o suspiciune suficient de serioasă și precisă cu privire la faptul că acest caz a fost adus la lumină în intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului în cauză;

J.  întrucât cererea este prezentată ca urmare a unei acțiuni reconvenționale și, întrucât în acest context, o decizie de a nu ridica imunitatea deputatului ar împiedica cealaltă parte să înainteze acțiunea în instanță în cadrul apărării sale,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Zbigniew Ziobro;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorității competente a Republicii Polone și lui Zbigniew Ziobro.

(1) Hotărârea din 12 mai 1964 în cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier (Rec. 1964, p. 387), hotărârea din 10 iulie 1986 în cauza 149/85 Wybot/Faure și alții (Rec. 1986, p. 2391), hotărârea din 15 octombrie 2008 în cauza T-345/05 Mote/Parlamentul (Rep. 2008, p. II-2849), hotărârea din 21 octombrie 2008 în cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra/De Gregorio și Clemente (Rep. 2008, p. I-7929), hotărârea din 19 martie 2010 în cauza T-42/06 Gollnisch/Parlamentul (Rep. 2010, p. II-1135), hotărârea din 6 septembrie 2011 în cauza C-163/10 Patriciello (Rep. 2011, p. I-7565).
(2) Cauza T-345/05 Mote/Parlament, Rec., 2008, p. II-2849, punctul 28.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate