Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2189(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0045/2014

Predkladané texty :

A7-0045/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2014 - 6.7
CRE 04/02/2014 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0053

Prijaté texty
PDF 210kWORD 41k
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o žiadosti o zbavenie imunity Zbigniewa Ziobra (2013/2189(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Zbigniewa Ziobra, ktorú 24. júna 2013 podal štátny zástupca Poľskej republiky v súvislosti s trestným konaním pred Okresným súdom Varšava-centrum, oddelenie V (trestnoprávne) [pod referenčným číslom V K199/12], a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 9. septembra 2013,

–  po vypočutí Zbigniewa Ziobra v súlade s článkom 7 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a zo 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na článok 105 Ústavy Poľskej republiky,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 1 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0045/2014),

A.  keďže štátny zástupca Poľskej republiky požiadal o zbavenie poslaneckej imunity poslanca Európskeho parlamentu Zbigniewa Ziobra v súvislosti so žalobou týkajúcou sa údajného trestného činu;

B.  keďže žiadosť štátneho zástupcu sa týka trestného činu, ktorý je podľa článku 212 ods. 1 a 2 poľského trestného zákona predmetom súkromnej žaloby;

C.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie sa voči členom Európskeho parlamentu nesmie v žiadnej forme viesť vyšetrovanie, nesmú byť zadržaní alebo stíhaní pre názory vyjadrené alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh;

D.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

E.  keďže podľa článku 105 Ústavy Poľskej republiky nemožno poslanca brať na zodpovednosť za činnosť vykonávanú v rámci poslaneckého mandátu, a to ani počas jeho trvania, ani po jeho skončení; za túto činnosť sa poslanec zodpovedá výlučne Sejmu a v prípade, že poruší práva tretích strán, môže byť stíhaný len so súhlasom Sejmu;

F.  keďže o zbavení imunity v danom prípade rozhoduje výlučne Európsky parlament; keďže Európsky parlament môže pri rozhodovaní o zbavení imunity primerane prihliadať na stanovisko daného poslanca(2);

G.  keďže údajný trestný čin nemá priamu ani zrejmú spojitosť s výkonom mandátu Zbigniewa Ziobra ako poslanca Európskeho parlamentu a nepredstavuje vyjadrený názor ani hlasovanie pri výkone jeho mandátu poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.  keďže trestné konanie vedené proti Zbigniewovi Ziobrovi nijako nesúvisí s jeho funkciou poslanca Európskeho parlamentu;

I.  keďže Európsky parlament v tomto prípade nenašiel žiadny dôkaz fumus persecutionis, čiže dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že vec bola podaná so zámerom politicky poškodiť príslušného poslanca;

J.  keďže žiadosť sa predkladá na základe protinávrhu a v tejto súvislosti by rozhodnutie nezbaviť poslanca imunity zabránilo ďalšej súkromnej strane riešiť jej vec pred súdom ako súčasť jej obhajoby;

1.  zbavuje Zbigniewa Ziobra imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Zbigniewovi Ziobrovi.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner proti Fohrmannovi a Krierovi (Zbierka 1964, s. 387); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85, Wybot proti Faureovi a iným (Zbierka 1986, s. 2391); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote proti Parlamentu (Zbierka 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spoločných veciach C-200/07 a C-201/07, Marra proti De Gregoriovi a Clementovi (Zbierka 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch proti Parlamentu (Zbierka 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. Septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zbierka 2011, s. I-7565).
(2) Vec T-345/05 Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849, odsek 28.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia