Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0062(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0319/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0319/2013

Viták :

PV 03/02/2014 - 15
CRE 03/02/2014 - 15

Szavazatok :

PV 04/02/2014 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0055

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 39k
2014. február 4., Kedd - Strasbourg
Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK, a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0102),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0047/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. március 12-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0319/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 204., 2008.8.9., 47. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0062

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/27/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat