26. märts 2014
P7_TA-PROV(2014)0057(COR01)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 212kWORD 94k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika