26. ožujka 2014.
P7_TA-PROV(2014)0057(COR01)
ISPRAVAK
stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 4. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenopravnim sankcijama za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 231kWORD 134k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti