Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2500(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0071/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0071/2014

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0070

Elfogadott szövegek
PDF 197kWORD 35k
2014. február 5., Szerda - Strasbourg
Végrehajtási intézkedés ellenzésének mellőzése: a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Az Európai Parlament határozata a Bizottságnak a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások rögzítésére vonatkozó 1178/2011/EU rendeletét módosító bizottsági rendelet tervezete ellenzésének mellőzésére (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a bizottsági rendelet tervezetére (D029683/02),

–  tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 7. cikke (5) és (6) bekezdésére,

–  tekintettel a fenti rendelet 65. cikkében említett bizottság 2013. október 18-i véleményére,

–  tekintettel a Bizottság 2014. január 16-i levelére, amelyben annak kinyilvánítására kéri az Európai Parlamentet, hogy nem ellenzi a rendelet tervezetét,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2014. január 21-i levélre,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat(2) 5a. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. cikke (4) bekezdésének d) pontjára és 87a. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 87a. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2014. február 4-én járt le – nem érkezett kifogás,

1.  kijelenti, hogy nem ellenzi a bizottsági rendelet tervezetét;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bizottságnak és tájékoztatás céljából a Tanácsnak.

(1) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat