Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2500(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0071/2014

Texte depuse :

B7-0071/2014

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0070

Texte adoptate
PDF 192kWORD 37k
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de executare: cerințe tehnice și proceduri administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D029683/02),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(1), în special articolul 7 alineatele (5) și (6),

–  având în vedere avizul prezentat la 18 octombrie 2013 de comitetul menționat la articolul 65 din regulamentul menționat mai sus,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 16 ianuarie 2014 prin care aceasta îi solicită să declare că nu se va opune proiectului de regulament,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru transport și turism trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 ianuarie 2014,

–  având în vedere articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(2),

–  având în vedere articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 87a alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 4 februarie 2014,

1.  declară că nu se opune proiectului de regulament al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre informare, Consiliului.

(1) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate