Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2508(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0086/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0086/2014

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0071

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 36k
2014. február 5., Szerda - Strasbourg
Végrehajtási intézkedés ellenzésének mellőzése: az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex
P7_TA(2014)0071B7-0086/2014

Az Európai Parlament határozata az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, 2014. január 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2013)9651),

–  tekintettel a Bizottság 2014. január 21-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet(1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87a. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 87a. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2014. február 4-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel fontos ügyelni arra, hogy a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a lehető leghamarabb hatályba lépjen, ugyanis sürgős szükség van arra, hogy a magatartási kódex alkalmazandó legyen a 2014–2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodások és programok jelenleg folyó kidolgozására;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat