Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0216(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0049/2014

Indgivne tekster :

A7-0049/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/02/2014 - 9.3
CRE 05/02/2014 - 9.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0074

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 35k
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
Protokol mellem EU og Den Gabonesiske Republik om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter ***
P7_TA(2014)0074A7-0049/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. februar 2014 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Gabonesiske Republik (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11871/2013),

–  der henviser til udkast til protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Gabonesiske Republik (11875/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0484/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2012 om EU-rapporten 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken(1),

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A7-0049/2014),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  anmoder Kommissionen om at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra møderne i den i artikel 9 i aftalen omhandlede Blandede Komité samt det i artikel 3 i protokollen nævnte flerårige sektorprogram og resultaterne af de respektive årlige evalueringer såvel som protokollen og konklusionerne fra de møder, der er omhandlet i artikel 4 i protokollen; opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse af Europa-Parlamentets repræsentanter som observatører på Den Blandede Komités møder; opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår og før der indledes forhandlinger om fornyelse af protokollen, at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig rapport om gennemførelsen af den, ledsaget af en analyse af, i hvilket omfang fiskerimulighederne er blevet udnyttet, og en cost-benefit-analyse af protokollen; fastholder, at der ikke bør eksistere unødige begrænsninger i forbindelse med adgangen til denne rapport;

3.  anmoder Rådet og Kommissionen om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende den nye protokol og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Gabonesiske Republiks regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0399.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik