Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0216(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0049/2014

Ingediende teksten :

A7-0049/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/02/2014 - 9.3
CRE 05/02/2014 - 9.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0074

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 35k
Woensdag 5 februari 2014 - Straatsburg
Protocol EU-Gabon tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien in de partnerschapsovereenkomst inzake visserij ***
P7_TA(2014)0074A7-0049/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (11871/2013),

–  gezien het ontwerp van protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon (11875/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0484/2013),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien zijn resolutie van 25 oktober 2012 over het verslag 2011 van de EU over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid(1),

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A7-0049/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het protocol;

2.  verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies van de vergaderingen van de in artikel 9 van de Overeenkomst bedoelde gemengde commissie te doen toekomen, evenals het in artikel 3 van het protocol bedoelde meerjarige sectorale programma en de resultaten van de desbetreffende jaarlijkse beoordelingen en de notulen en conclusies van de vergaderingen als bedoeld in artikel 4 van het protocol; verzoekt de Commissie om de deelname van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemers aan de vergaderingen van de gemengde commissie te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie om in het laatste jaar van de looptijd van het protocol en voordat er onderhandelingen over de verlenging ervan worden geopend, het Parlement en de Raad een volledig verslag over de uitvoering ervan voor te leggen, met een evaluatie van de benutting van de vangstmogelijkheden en een kosten-batenbeoordeling van het protocol; stelt zich op het standpunt dat de toegang tot dat verslag niet onnodig moet worden beperkt;

3.  verzoekt de Raad en de Commissie om het Parlement binnen de grenzen van hun bevoegdheden onmiddellijk en volledig te informeren over alle fasen van de procedures betreffende het protocol en de verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Gabon.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0399.

Juridische mededeling - Privacybeleid