Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0216(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0049/2014

Predkladané texty :

A7-0049/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/02/2014 - 9.3
CRE 05/02/2014 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0074

Prijaté texty
PDF 205kWORD 37k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
Protokol medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami ***
P7_TA(2014)0074A7-0049/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, v mene Európskej únie (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11871/2013),

–  so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou (11875/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0484/2013),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2012 o správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2011(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A7-0049/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  žiada Komisiu, aby postúpila Európskemu parlamentu zápisnice a závery zasadnutí Spoločného výboru ustanoveného podľa článku 9 dohody, viacročný sektorový program ustanovený v článku 3 protokolu a výsledky príslušných výročných hodnotení, ako aj zápisnice a závery zasadnutí ustanovených v článku 4 protokolu; vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach Spoločného výboru; žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade v poslednom roku uplatňovania protokolu a pred otvorením rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila úplnú správu o jeho vykonávaní, posúdila využívanie rybolovných možností a zhodnotila nákladovú účinnosť protokolu; trvá na tom, že pokiaľ ide o prístup k tejto správe, nemali by existovať žiadne zbytočné obmedzenia;

3.  vyzýva Radu a Komisiu, aby konajúc v medziach svojich príslušných právomocí bezodkladne a v plnej miere neustále informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa nového protokolu a jeho obnovenia, podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gabonskej republiky.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0399.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia