Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0900(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0086/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0086/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.8
CRE 05/02/2014 - 9.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0077

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 34k
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
P7_TA(2014)0077A7-0086/2014

Euroopan parlamentin päätös 5. helmikuuta 2014 Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (N7‑0003/2014 – C7-0017/2014 – 2014/0900(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. tammikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin (EKP) ehdotuksen Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (N7‑0003/2014),

–  ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 3 kohdan(1),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välisen toimielinten sopimuksen EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksensä,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0086/2014),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) No 1024/2013 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan keskuspankin on toimitettava valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämistä koskeva ehdotus Euroopan parlamentille ja että varapuheenjohtaja on valittava EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen mukaisesti tehtävissä valvontaelintä koskevissa nimityksissä on noudatettava sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto nimitti 21. tammikuuta 2014 Sabine Lautenschlägerin EKP:n johtokunnan jäseneksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

D.  ottaa huomioon, että EKP toimitti 22. tammikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentille ehdotuksen Sabine Lautenschlägerin nimittämiseksi EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi viiden vuoden ajaksi;

E.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta tarkasteli tämän jälkeen nimetyn ehdokkaan suosituksia erityisesti asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetettujen vaatimusten kannalta; ottaa huomioon, että kyseistä arviointia varten ehdokas toimitti valiokunnalle ansioluettelonsa sekä vastauksensa kyselylomakkeen kysymyksiin;

F.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 3. helmikuuta 2014 ehdokkaan kuulemistilaisuuden, jossa tämä käytti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Sabine Lautenschläger Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan keskuspankille, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2)EUVL L 320, 30.11.2013, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö