Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2013/0103(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0053/2014

Testi mressqa :

A7-0053/2014

Dibattiti :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Votazzjonijiet :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 16/04/2014 - 7.25
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Testi adottati
PDF 676kWORD 351k
L-Erbgħa, 5 ta' Frar 2014 - Strasburgu
Protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u l-importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I
P7_TA(2014)0082A7-0053/2014

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-5 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea, u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea. (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Wara r-reviżjoni, xi dispożizzjonijiet tar-Regolamenti għandhom jiġu emendati sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-prevedibbiltà, jiġu previsti miżuri effettivi kontra r-ritaljazzjoni, jitjiebu l-effettività u l-infurzar u tiġi ottimizzata l-prattika tar-reviżjoni. Barra minn hekk, ċerti prattiki li fis-snin reċenti ġew applikati fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet tal-anti-dumping u kontra s-sussidji għandhom jiġu inklużi fir-Regolamenti.
(3)  Wara r-reviżjoni, xi dispożizzjonijiet tar-Regolamenti għandhom jiġu emendati sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-prevedibbiltà, jiġu previsti miżuri effettivi kontra r-ritaljazzjoni minn pajjiżi terzi, jitjiebu l-effettività u l-infurzar u tiġi ottimizzata l-prattika tar-reviżjoni.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-investigazzjonijiet tal-anti-dumping u kontra s-sussidji, il-partijiet li jiġu affettwati mill-impożizzjoni ta’ miżuri proviżorji tal-anti-dumping u kompensatorji, b’mod partikolari l-importaturi, għandhom jiġu infurmati dwar l-impożizzjoni imminenti ta' tali miżuri. Iż-żmien mogħti għandu jikkorrispondi għall-perjodu bejn is-sottomissjoni tal-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni lill-kumitat tal-anti-dumping stabbilit skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 u lill-kumitat kontra s-sussidji stabbilit skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 597/2009 u l-adozzjoni ta’ dak l-att mill-Kummisjsoni. Dan il-perjodu huwa stabbilit fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Ukoll, f’investigazzjonijiet fejn ma jkunx xieraq li jiġu imposti miżuri proviżorji, huwa ideali li l-partijiet ikunu infurmati minn żmien kmieni biżżejjed b'tali nuqqas ta' impożizzjoni.
imħassar
Emenda 95
Proposta għal regolament
Premessa 5
L-esportaturi jew il-produtturi għandhom jingħataw perjodu qasir ta’ żmien qabel l-impożizzjoni ta’ miżuri proviżorji biex jivverifikaw il-kalkolu tal-marġni individwali tagħhom tad-dumping jew tas-sussidju. L-iżbalji fil-kalkolu b’hekk ikunu jistgħu jiġu korretti qabel l-impożizzjoni tal-miżuri.
imħassar
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Sabiex jiżguraw miżuri effettivi kontra r-ritaljazzjoni, il-produtturi tal-Unjoni għandhom ikunu jistgħu jiddependu fuq ir-Regolamenti mingħajr il-biża’ ta' ritaljazzjoni minn partijiet terzi. Id-dispożizzjonijiet eżistenti, f’ċirkustanzi speċjali, jipprevedu l-bidu ta’ investigazzjoni mingħajr ma jkun wasal ilment, fejn ikun hemm evidenza biżżejjed tal-eżistenza ta’ dumping, sussidji kompensatorji, ħsara u kawżalità. Tali ċirkostanzi speċjali għandhom jinkludu theddida ta’ ritaljazzjoni.
(6)  Sabiex jiżguraw miżuri effettivi kontra r-ritaljazzjoni, il-produtturi tal-Unjoni għandhom ikunu jistgħu jiddependu fuq ir-Regolamenti mingħajr il-biża’ ta' ritaljazzjoni minn partijiet terzi. Id-dispożizzjonijiet eżistenti, f’ċirkustanzi speċjali, b'mod partikolari fejn huma kkonċernati setturi diversi u frammentati li fil-biċċa l-kbira huma magħmula minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), jipprevedu l-bidu ta’ investigazzjoni mingħajr ma jkun wasal ilment, fejn ikun hemm evidenza biżżejjed tal-eżistenza ta’ dumping, sussidji kompensatorji, ħsara u rabta kawżali. Tali ċirkostanzi speċjali għandhom jinkludu theddida ta’ ritaljazzjoni minn pajjiżi terzi.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Meta investigazzjoni ma tkunx inbdiet minn ilment, għandu jiġi impost obbligu fuq il-produtturi tal-Unjoni biex jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għat-tkomplija tal-investigazzjoni, sabiex jiġi żgurat li jkun hemm informazzjoni biżżejjed disponibbli għat-twettiq tal-investigazzjoni fil-każ li jkun hemm tali theddid ta’ ritaljazzjoni.
(7)  Meta investigazzjoni ma tkunx inbdiet minn ilment, għandha ssir talba għal kooperazzjoni lill-produtturi tal-Unjoni biex jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għat-tkomplija tal-investigazzjoni, sabiex jiġi żgurat li jkun hemm informazzjoni biżżejjed disponibbli għat-twettiq tal-investigazzjoni fil-każ li jkun hemm tali theddid ta’ ritaljazzjoni. L-intrapriżi żgħar u l-mikrointrapriżi għandhom jiġu eżentati minn dak l-obbligu sabiex jinħelsu minn piżijiet amministrattivi u spejjeż mhux raġonevoli.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Sabiex tiġi ottimizzata l-prattika tar-reviżjoni, id-dazji miġbura matul l-investigazzjoni għandhom jiġu rimborżati lill-importaturi, fejn il-miżuri ma jiġux estiżi wara l-konklużjoni ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza. Dan huwa xieraq minħabba l-fatt li l-kundizzjonijiet rikjesti għat-tkomplija tal-miżuri ma jidhrux li kienu jeżistu matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.
imħassar
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
(11a)  Kwalunkwe dokument immirat li jiċċara l-prattiki stabbiliti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament (inklużi l-erba' abbozzi ta' linji gwida dwar l-għażla ta' pajjiż analogu, dwar ir-reviżjonijiet tal-iskadenzi u t-tul ta' żmien tal-miżuri, dwar il-marġni tal-ħsara u dwar l-interess tal-Unjoni), għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni biss wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u wara konsultazzjoni xierqa mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill u għandu jirrifletti bis-sħiħ il-kontenut ta' dan ir-Regolament.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)
(11b)  Għal kuntrarju tal-Istati Membri tagħha, l-Unjoni mhix parti mill-Konvenzjonijiet tal-ILO. Għalissa, l-Istati Membri kollha tal-Unjoni rratifikaw biss il-Konvenzjonijiet "ewlenin" tal-ILO . Sabiex id-definizzjoni ta’ livell suffiċjenti ta’ standards soċjali bbażati fuq il-Konvenzjonijiet tal-ILO elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 tinżamm aġġornata, il-Kummissjoni se taġġorna dak l-Anness, permezz tal-atti ddelegati, hekk kif l-Istati Membri tal-Unjoni jkunu rratifikaw Konvenzjonijiet oħra ta’ "prijorità" tal-ILO.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  Setturi diversi u frammentati li fil-biċċa l-kbira huma magħmula minn SMEs, għandhom diffikultajiet biex jaċċedu għall-proċedimenti għad-difiża tal-kummerċ minħabba l-kumplessità tal-proċeduri u l-ispejjeż għoljin relatati magħhom. L-aċċess tal-SMEs għall-istrument għandu jiġi ffaċilitat billi jissaħħaħ ir-rwol tal-Help Desk tal-SMEs, li għandha tappoġġja lill-SMEs biex iressqu l-ilmenti u biex jilħqu l-limiti meħtieġa għat-tnedija tal-investigazzjonijiet. Il-proċeduri amministrattivi dwar il-proċedimenti għad-difiża tal-kummerċ għandhom ukoll jiġu adattati aħjar għar-restrizzjonijiet tal-SMEs.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)
(12b)  F'każijiet ta' anti-dumping, it-tul ta' żmien tal-investigazzjonijiet għandu jkun limitat għal disa' xhur u dawk l-investigazzjonijiet għandhom jintemmu fi żmien 12-il xahar mill-bidu tal-proċedimenti. F'każijiet ta' kontra s-sussidji, it-tul ta' żmien tal-investigazzjonijiet għandu jkun limitat għal disa' xhur u dawk l-investigazzjonijiet għandhom jintemmu fi żmien 10 xhur mill-bidu tal-proċedimenti. Fi kwalunkwe każ, id-dazji proviżorji għandhom jiġu imposti biss matul perjodu li jibda 60 jum wara l-bidu tal-proċedimenti sa sitt xhur wara l-bidu tal-proċedimenti.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)
(12c)  L-elementi mhux kunfidenzjali ta' impenji mressqa lill-Kummissjoni għandhom jiġu żvelati aħjar lill-partijiet interessati, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-konsultazzjoni mal-industrija tal-Unjoni għandha ssir obbligu tal-Kummissjoni qabel taċċetta kwalunkwe offerta ta' impenn.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Fit-tfassil tal-valutazzjoni tal-interess tal-Unjoni, għandha tingħata l-opportunità li jitressqu l-kummenti lill-produtturi kollha fl-Unjoni u mhux biss lil dawk il-produtturi li jkunu qed iressqu l-ilment.
imħassar
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
(18a)  Ir-rapport annwali mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 u r-Regolament (KE) Nru 597/2009, jippermetti monitoraġġ regolari u f'waqtu tal-Istrumenti għad-Difiża tal-Kummerċ bħala parti mit-twaqqif ta' djalogu interistituzzjonali strutturat dwar din il-kwistjoni. Il-pubblikazzjoni ta' dak ir-rapport, sitt xhur wara l-preżentazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, tiżgura t-trasparenza tal-Istrumenti għad-Difiża tal-Kummerċ għall-partijiet interessati u għall-pubbliku.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)
(18b)  Il-Kummissjoni għandha tiżgura aktar trasparenza fir-rigward tal-proċedimenti, il-proċeduri interni u r-riżultati tal-investigazzjonijiet, u l-fajls kollha mhux kunfidenzjali għandhom ikunu aċċessibbli lill-partijiet interessati permezz ta’ pjattaforma fuq l-internet.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 18c (ġdida)
(18c)  Il-Kummissjoni għandha tinforma fuq bażi regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-bidu ta' kwalunkwe investigazzjoni u l-iżviluppi relatati ma' dawk l-investigazzjonijiet.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 18d (ġdida)
(18d)  Meta l-għadd ta' produtturi fl-Unjoni tant ikun kbir li jkollu jittieħed kampjun, il-Kummissjoni għandha, meta tkun qed tagħżel kampjun ta' produtturi, tqis bis-sħiħ il-proporzjon tal-SMEs fil-kampjun, b'mod partikolari fil-każ ta' setturi industrijali diversi u frammentati li fil-biċċa l-kbira huma magħmula minn SMEs.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
(18a)  Sabiex titjieb l-effettività tal-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ, it-trejdunjins għandhom jitħallew jissottomettu lmenti bil-miktub b’mod konġunt mal-industrija tal-Unjoni.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Titolu
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea
(Din l-emenda tapplika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 kollu)
Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Premessa 11a (ġdida)
(11a)  Il-pajjiżi terzi jinterferixxu dejjem aktar fil-kummerċ għall-benefiċċju tal-produtturi domestiċi, pereżempju billi jimponu taxxi fuq l-esportazzjoni jew billi jużaw skemi ta’ pprezzar doppju. Tali interferenzi joħolqu tgħawwiġ addizzjonali tal-kummerċ. Għalhekk, il-produtturi tal-Unjoni mhux biss issirilhom il-ħsara mid-dumping, iżda meta mqabbla mal-produtturi minn pajjiżi terzi involuti f’tali prattiki, jiġu affettwati wkoll minn tgħawwiġ addizzjonali fil-kummerċ. Id-differenzi fil-livell tal-istandards tax-xogħol u ambjentali jistgħu jirriżultaw ukoll f’tgħawwiġ addizzjonali tal-kummerċ. Għalhekk, ir-regola tal-inqas dazju m’għandhiex tapplika f’dawn il-każijiet, fejn il-pajjiż esportatur ikollu livell insuffiċjenti ta’ standards soċjali u ambjentali. Livell suffiċjenti huwa ddefinit mir-ratifika tal-Konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u tal-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali (MEAs) li l-Unjoni hija parti minnhom. L-SMEs jiġu affettwati b’mod partikolari minn kompetizzjoni inġusta billi d-daqs żgħir tagħhom ma jħallihomx jadattaw għaliha. Għalhekk, ir-regola tal-inqas dazju m’għandhiex tapplika meta l-ilment ikun ġie ppreżentat f’isem settur magħmul fil-biċċa l-kbira tiegħu minn SMEs. Ir-regola tal-inqas dazju għandha madankollu tapplika dejjem meta t-tgħawwiġ strutturali tal-materja prima jkun ir-riżultat ta’ għażla deliberata magħmula minn pajjiż l-anqas żviluppat biex jipproteġi l-interess pubbliku.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)
-1b. Fl-Artikolu 1(1), jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
"L-użu ta’ kwalunkwe prodott li huwa l-oġġett ta’ dumping f’konnessjoni mal-esplorazzjoni tal-Blata Kontinentali jew iż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ Stat Membru, jew l-isfruttament tar-riżorsi tiegħu, għandu jiġi ttrattat bħala importazzjoni taħt dan ir-Regolament u għandu jiġi impost bid-dazju skont dan, meta jagħmel ħsara lill-industrija tal-Unjoni."
Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 1 – paragrafu 4a
-1c. Fl-Artikolu 1, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"4a. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, materja prima tfisser id-dħul ta’ prodott speċifiku li għandu impatt determinanti fuq il-kost tal-produzzjoni tiegħu."
Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 1 – paragrafu 4b (ġdid)
-1d. Fl-Artikolu 1, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"4b. Għandu jitqies li materja prima tkun soġġetta għal tgħawwiġ strutturali meta l-prezz tagħha ma jkunx biss riżultat ta’ operat normali tal-forzi tas-suq li jirrifletti l-offerta u d-domanda. Tali tgħawwiġ ikun ir-riżultat ta’ interferenza min-naħa ta’ pajjiżi terzi li jinkludu, fost l-oħrajn, taxxi fuq l-esportazzjoni, restrizzjonijiet għall-esportazzjoni, kif ukoll skemi ta’ pprezzar doppju."
Emendi 70 u 86
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 2 – paragrafu 7 – punt a – subparagrafu 2
-1a. Fl-Artikolu 2(7) punt (a), it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:
Għandu jiġi magħżul pajjiż terz xieraq b’ekonomija tas-suq b’manjiera li ma tkunx irraġonevoli, filwaqt li jitqies kull tagħrif ta’ min joqgħod fuqu li jkun disponibbli fiż-żmien tal-għażla. Għandhom jitqiesu wkoll il-limiti taż-żmien; fejn xieraq, għandu jiġi użat pajjiż terz b’ekonomija tas-suq li huwa bla ħsara għall-istess investigazzjoni.
Għandu jiġi magħżul pajjiż terz xieraq b’ekonomija tas-suq b’manjiera li ma tkunx irraġonevoli, filwaqt li jitqies kull tagħrif ta’ min joqgħod fuqu li jkun disponibbli fiż-żmien tal-għażla. Il-pajjiż magħżul għandu jkollu wkoll livell suffiċjenti ta’ standards soċjali u ambjentali, fejn il-livelli suffiċjenti jiġu ddeterminati fuq il-bażi tar-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva mill-pajjiż terz tal-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali, u l-protokolli tagħhom, li fi kwalunkwe punt fiż-żmien l-UE tkun parti minnhom u tal-Konvenzjonijiet tal-ILO elenkati fl-Anness I. Għandhom jitqiesu wkoll il-limiti taż-żmien; fejn xieraq, għandu jiġi użat pajjiż terz b’ekonomija tas-suq li huwa suġġett għall-istess investigazzjoni.
Emendi 87 u 90
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1a.  Fl-Artikolu 5(1), l-ewwel subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:
Ħlief kif previst fil-paragrafu 6, investigazzjoni biex jiġu determinati l-eżistenza, il-grad u l-effett ta' kwalunkwe dumping allegat għandha tinbeda fuq ilment miktub minn kwalunkwe persuna naturali jew legali, jew kwalunkwe assoċjazzjoni li m'għandiex personalità legali, f'azzjoni għan-nom ta' l-industrija Komunitarja.
'Ħlief kif previst fil-paragrafu 6, investigazzjoni biex jiġu determinati l-eżistenza, il-grad u l-effett ta' kwalunkwe dumping allegat għandha tinbeda fuq ilment miktub minn kwalunkwe persuna naturali jew legali, jew kwalunkwe assoċjazzjoni li m'għandiex personalità legali, f'azzjoni għan-nom tal-industrija tal-Unjoni. L-ilmenti jistgħu jitressqu wkoll b’mod konġunt mill-industrija tal-Unjoni, jew minn kwalunkwe persuna naturali jew legali jew kwalunkwe assoċjazzjoni li m’għandhiex personalità legali li taġixxi għan-nom tagħhom, u mit-trejdunjins.'
Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  Fl-Artikolu 5, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1a. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-aċċess għall-istrument għas-setturi industrijali diversi u frammentati, fil-biċċa l-kbira magħmula minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), fil-kuntest ta’ każijiet ta’ anti-dumping, permezz ta’ Help Desk tal-SMEs.
Il-Help Desk tal-SMEs għandha tqajjem kuxjenza dwar l-istrument, tipprovdi informazzjoni u spjegazzjonijiet dwar il-każijiet, dwar kif jitressaq ilment u dwar kif tiġi ppreżentata aħjar l-evidenza ta' dumping u ta' ħsara.
Il-Help Desk tal-SMEs għandha tagħmel disponibbli formoli standard għas-sottomissjoni tal-istatistika għall-finijiet permanenti u l-kwestjonarji.
Wara l-bidu ta' investigazzjoni, il-Help Desk tal-SMEs għandha tinforma lill-SMEs u lill-assoċjazzjonijiet rilevanti tagħhom li x'aktarx se jkunu affettwati mill-bidu ta' proċedimenti u l-iskadenzi rilevanti għar-reġistrazzjoni bħala parti interessata.
Il-Help Desk għandha tgħin fl-indirizzar tal-kwistjonijiet rigward il-mili ta' kwestjonarji, fejn għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-mistoqsijiet tal-SMEs fir-rigward ta' investigazzjonijiet mibdija skont l-Artikolu 5(6). Sakemm huwa possibbli, għandha tnaqqas il-piż ikkawżat mill-ostakli tal-lingwa.
Fil-każ li l-SMEs jipprovdu evidenza prima facie ta' dumping, il-Help Desk tal-SMEs għandha tipprovdi lill-SMEs b’informazzjoni dwar l-evoluzzjoni tal-volum u l-valur tal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat skont l-Artikolu 14(6).
Għandha tipprovdi wkoll gwida dwar metodi addizzjonali ta' kuntatt u kooperazzjoni mal-Uffiċjal tas-Seduta u mal-awtoritajiet doganali nazzjonali. Il-Help Desk tal-SMEs għandha tinforma wkoll lill-SMEs dwar il-possibbiltajiet u l-kundizzjonijiet li fihom huma jistgħu jitolbu reviżjoni tal-miżuri u rifużjoni tad-dazji ta' anti-dumping imħallsa."
Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 (ġdid)
1c.  Fl-Artikolu 5(4), jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
"Fil-każ tas-setturi industrijali diversi u frammentati, fil-biċċa l-kbira magħmula minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, il-Kummissjoni għandha tassisti biex jintlaħqu dawk il-limiti permezz tal-appoġġ tal-Help Desk tal-SMEs."
Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 5 – paragrafu 6
1d.  Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 6 jinbidel b'dan li ġej:
6.  Jekk f'ċirkustanzi speċjali, jkun deċiż li tinbeda investigazzjoni mingħajr ma jkun ġie riċevut ilment miktub minn jew għan-nom ta' l-industrija Komunitarja għall-bidu ta' investigazzjoni bħal din, dan għandu jsir fuq il-bażi ta' biżżejjed evidenza ta' bejgħ taħt il-prezz, ħsara u rabta każwali, kif deskritt fil-paragrafu 2, biex tiġi ġġustifikata inizjazzjoni bħal din.
"6. Jekk f'ċirkustanzi speċjali, b'mod partikolari meta jkunu kkonċernati setturi diversi u frammentati li fil-biċċa l-kbira huma magħmula minn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, il-Kummissjoni tiddeċiedi li tinbeda investigazzjoni mingħajr ma jkun ġie riċevut ilment miktub minn jew għan-nom tal-industrija tal-Unjoni għall-bidu ta' investigazzjoni bħal din, dan għandu jsir fuq il-bażi ta' biżżejjed evidenza ta' dumping, ħsara u rabta kawżali, kif deskritt fil-paragrafu 2, biex tiġi ġġustifikata inizjazzjoni bħal din."
Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1e (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 6 – paragrafu 9
1e.  Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 9 jinbidel b'dan li ġej:
9.  Għall-proċeduri mibdija skond l-Artikolu 5(9), investigazzjoni għandha, kull fejn possibbli, tiġi konkluża fi żmien sena. Fi kwalunkwe każ, investigazzjonijiet bħal dawn għandhom fil-każijiet kollha jiġu konklużi fi żmien 15-il xahar mill-bidu, skond is-sejbiet magħmula skond l-Artikolu 8 għall-attivitajiet jew is-sejbiet magħmula skond l-Artikolu 9 għal azzjoni definittiva.
"9. Għall-proċeduri mibdija skont l-Artikolu 5(9), investigazzjoni għandha, kull fejn possibbli, tiġi konkluża fi żmien disa' xhur. Fi kwalunkwe każ, tali investigazzjoni għandha fil-każijiet kollha tiġi konkluża fi żmien sena mill-bidu, skont is-sejbiet magħmula skont l-Artikolu 8 għall-impenji jew is-sejbiet magħmula skont l-Artikolu 9 għal azzjoni definittiva. Il-perjodi tal-investigazzjoni għandhom, kull fejn possibbli, b'mod speċjali fil-każ ta' setturi diversi u frammentati li fil-biċċa l-kbira huma magħmula minn SMEs, jikkoinċidu mas-sena finanzjarja."
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 6 – paragrafu 10
Il-produtturi tal-Unjoni tal-prodott simili huma obbligati li jikkooperaw fil-proċedimenti li jkunu nbdew skont l-Artikolu 5(6).
Il-produtturi tal-Unjoni tal-prodott simili, bl-eċċezzjoni ta' produtturi tal-Unjoni żgħar u ta’ daqs mikro huma mitluba li jikkooperaw fil-proċedimenti li jkunu nbdew skont l-Artikolu 5(6).
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 6 – paragrafu 10a (ġdid)
10a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-aħjar aċċess possibbli għall-informazzjoni lill-partijiet interessati kollha billi tippermetti sistema ta’ informazzjoni fejn il-partijiet interessati jiġu mgħarrfa fil-każ ta’ żieda ta’ informazzjoni ġdida mhux kunfidenzjali fil-fajls tal-investigazzjoni. Informazzjoni mhux kunfidenzjali għandha tkun aċċessibbli wkoll permezz ta’ pjattaforma bbażata fuq l-internet.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 6 – paragrafu 10b (ġdid)
10b.  Il-Kummissjoni għandha tħares l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet proċedurali tal-partijiet interessati u għandha tiżgura li l-proċedimenti jiġu ttrattati b’mod imparzjali, b’mod oġġettiv u f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, permezz ta’ Uffiċjal tas-Seduta fejn xieraq.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 6 – punt 10c (ġdid)
10c.  Il-Kummissjoni għandha toħroġ kwestjonarji biex jintużaw fl-investigazzjonijiet fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, fuq talba tal-partijiet interessati.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 7 – paragrafu 1 – l-ewwel u t-tieni sentenza
1.  Dazji proviżorji jistgħu jiġu imposti jekk ikunu inbdew proċeduri skond l-Artikolu 5, jekk notifikazzjoni ġiet mogħtija b’dak l-effett u l-partijiet interessati ġew mogħtija biżżejjed opportunitajiet biex jissottomettu informazzjoni u jagħmlu kummenti skond l-Artikolu 5(10), jekk jiġi determinat proviżorjament b’mod affermattiv dumping u tkun saret ħsara konsegwenti lill-industrija Komunitarja, u jekk l-interess Komunitarju jirrikjedi intervenzjoni biex tiġi pprevenuta ħsara bħal din. Id-dazji proviżorji għandhom ikunu imposti mhux aktar kmieni minn 60 ġurnata mill-bidu tal-proċeduri imma mhux aktar tard minn disa’ xhur mill-bidu tal-proċeduri.
1.  Dazji proviżorji jistgħu jiġu imposti jekk ikunu nbdew proċeduri skont l-Artikolu 5, jekk notifikazzjoni ġiet mogħtija b’dak l-effett u l-partijiet interessati ġew mogħtija biżżejjed opportunitajiet biex jissottomettu informazzjoni u jagħmlu kummenti skont l-Artikolu 5(10), jekk jiġi determinat proviżorjament b’mod affermattiv dumping u tkun saret ħsara konsegwenti lill-industrija tal-Unjoni, u jekk l-interess tal-Unjoni jirrikjedi intervent biex tiġi evitata ħsara bħal din. Id-dazji proviżorji għandhom ikunu imposti mhux aktar kmieni minn 60 ġurnata mill-bidu tal-proċeduri imma mhux aktar tard minn sitt xhur mill-bidu tal-proċeduri.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 7 – paragrafu 1
(a)  fil-paragrafu 1, tiddaħħal is-sentenza li ġejja:
imħassar
"Id-dażji proviżorji ma għandhomx jiġu applikati f’perjodu ta’ ġimagħtejn wara li tintbagħat l-informazzjoni lill-partijiet interessati skont l-Artikolu 19a. Il-provvista ta’ tali informazzjoni hija bla ħsara għal kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed mill-Kummissjoni wara."
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 7 – paragrafu 2
L-ammont tad-dazju proviżorju tal-anti-dumping ma għandux jaqbeż il-marġni tad-dumping kif stabbilit b’mod proviżorju. Sakemm ma jinstabx li jeżisti tgħawwiġ struttrali tal-materja prima fir-rigward tal-prodott ikkonċernat fil-pajjiż esportatur, dan għandu jkun inqas mill-marġni tad-dumping jekk dan l-inqas dazju jkun xieraq biex ineħħi l-ħsara għall-industrija tal-Unjoni.
L-ammont tad-dazju proviżorju tal-anti-dumping ma għandux jaqbeż il-marġni tad-dumping kif stabbilit b’mod proviżorju, iżda għandu jkun inqas mill-marġni jekk dazju inqas bħal dan ikun adatt biex titneħħa l-ħsara lill-industrija tal-Unjoni.
Dan l-inqas dazju m’għandux japplika fi kwalunkwe minn dawn iċ-ċirkostanzi li ġejjin:
(a)   jinstab li jeżisti tgħawwiġ strutturali jew interferenza sinifikanti mill-Istat rigward, fost l-oħrajn, il-prezzijiet, il-ispejjeż u d-dħul, inkluż pereżempju l-materja prima u l-enerġija, ir-riċerka u x-xogħol, l-outputs, il-bejgħ u l-investimenti, ir-rata tal-kambju u l-kundizzjonijiet ta' finanzjament għall-kummerċ ġust, fir-rigward tal-prodott ikkonċernat fil-pajjiż esportatur;
(b)  il-pajjiż esportatur m’għandux livell suffiċjenti ta’ standards soċjali u ambjentali, fejn il-livelli suffiċjenti jiġu ddeterminati fuq il-bażi tar-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva mill-pajjiż terz tal-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali, u l-protokolli tagħhom, li fi kwalunkwe punt fiż-żmien l-Unjoni tkun parti minnhom u tal-Konvenzjonijiet tal-ILO elenkati fl-Anness Ia;
(c)  l-ilmentatur jirrappreżenta industrija diversa u frammentata, fil-biċċa l-kbira magħmula minn SMEs;
(d)  l-investigazzjoni jew l-investigazzjoni separata ta’ kontra s-sussidji tkun stabbilixxiet tal-inqas b’mod proviżorju li l-pajjiż esportatur jipprovdi sussidju wieħed jew iżjed lill-produtturi esportaturi tal-prodott ikkonċernat.
Madankollu, dan l-inqas dazju għandu jingħata dejjem meta jinstab li jeżisti tgħawwiġ strutturali tal-materja prima fir-rigward tal-prodott ikkonċernat fil-pajjiż esportatur u dak il-pajjiż huwa pajjiż l-anqas żviluppat elenkat fl-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.
__________
* Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 8 – paragrafu 1
3a.  Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
1.  Bil-kondizzjoni li jkun ġie determinat proviżorjament b’mod affermattiv dumping u ħsara, il-Kummissjoni tista' taċċetta offerti ta' garanziji volontarji sodisfaċenti sottomessi minn esportatur biex jirrevedi l-prezzijiet tiegħu jew biex iwaqqaf l-esportazzjonijiet li jkunu s-suġġett ta' prezzijiet bid-dumping, jekk, wara konsultazzjoni speċifika mal-Kumitat Konsultattiv, tkun sodisfatta li b'hekk jiġi eliminat l-effett ta' ħsara li jġib miegħu d-dumping. F'każ bħal dan u sakemm jibqu jseħħu dawk il-garanziji, id-dażji provviżorji imposti mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 7(1) jew id-dazji definittivi imposti mill-Kunsill skond l-Artikolu 9(4) kif ikun il-każ ma għandhomx jgħoddu għall-importazzjonijiet rilevanti tal-prodott in kwistjoni manifatturat mill-kumpanniji msemmija fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li taċċetta garanziji, kif sussegwentement emendata. Iż-żidiet fil-prezzijiet taħt dawn il-garanziji ma għandhomx ikunu ogħla milli jkun neċessarju biex jiġi eliminat il-marġini tad-dumping u għandhom ikunu anqas mill-marġni tad-dumping jekk dawk iż-żidiet ikunu adegwati għat-tneħħija tal-ħsara lill-industrija Komunitarja.
"1. Bil-kondizzjoni li jkun ġie determinat proviżorjament b’mod affermattiv dumping u ħsara, il-Kummissjoni tista’ taċċetta offerti ta’ impenji volontarji sodisfaċenti sottomessi minn esportatur biex jirrevedi l-prezzijiet tiegħu jew biex iwaqqaf l-esportazzjonijiet li jkunu s-suġġett ta’ prezzijiet bid-dumping wara konsultazzjoni speċifika mal-Kumitat Konsultattiv, sakemm dawn l-offerti jeliminaw b’mod effettiv l-effett ta’ ħsara li jġib miegħu d-dumping. F'każ bħal dan u sakemm jibqgħu jseħħu dawk l-impenji, id-dazji proviżorji imposti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7(1) jew id-dazji definittivi imposti mill-Kunsill skont l-Artikolu 9(4) kif ikun il-każ ma għandhomx jgħoddu għall-importazzjonijiet rilevanti tal-prodott inkwistjoni manifatturat mill-kumpaniji msemmija fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li taċċetta garanziji, kif sussegwentement emendata. Iż-żidiet fil-prezzijiet taħt dawn l-impenji ma għandhomx ikunu ogħla milli jkun neċessarju biex jiġi eliminat il-marġni tad-dumping u għandhom ikunu inqas mill-marġni tad-dumping jekk dawk iż-żidiet ikunu adegwati għat-tneħħija tal-ħsara lill-industrija tal-Unjoni, sakemm il-Kummissjoni, fl-impożizzjoni ta' dazji proviżorji jew definiti, ma tkunx iddeċidiet li dan l-inqas dazju ma għandux jiġi applikat."
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 8 – paragrafu 4
3b.  Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:
4.  Partijiet li joffru attività għandhom ikunu meħtieġa li jipprovdu verżjoni mhux kunfidenzjali ta' attività bħal din, sabiex ikun jista’ jiġi magħmul disponibbli għall-partijiet interessati fl-investigazzjoni.
"4. Partijiet li joffru impenn għandhom ikunu meħtieġa li jipprovdu verżjoni mhux kunfidenzjali sinifikanti ta' impenn bħal dan, sabiex ikun jista’ jiġi magħmul disponibbli għall-partijiet interessati fl-investigazzjoni, għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-partijiet għandhom ikunu mitluba jiżvelaw kemm jista' jkun possibbli informazzjoni dwar il-kontenut u n-natura tal-impenn b’kunsiderazzjoni dovuta għall-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali skont l-Artikolu 19. Barra minn hekk, qabel ma taċċetta kwalunkwe offerta bħal din, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-industrija tal-Unjoni fir-rigward tal-karatteristiċi ewlenin tal-impenn.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 9 – paragrafu 4 – l-aħħar sentenza
L-ammont tad-dazju tal-anti-dumping ma għandux jaqbeż il-marġni tad-dumping stabbilit. Sakemm ma jinstabx li jeżisti tgħawwiġ strutturali tal-materja prima fir-rigward tal-prodott ikkonċernat fil-pajjiż esportatur, dan għandu jkun inqas mill-marġni tad-dumping jekk dan l-inqas dazju jkun xieraq biex ineħħi l-ħsara għall-industrija tal-Unjoni.
L-ammont tad-dazju anti-dumping ma għandux ikun ogħla mill-marġni tad-dumping stabbilit iżda għandu jkun inqas mill-marġni jekk dan l-inqas dazju ikun adegwat biex titneħħa l-ħsara lill-industrija tal-Unjoni.
Dan l-inqas dazju m’għandux japplika fi kwalunkwe minn dawn iċ-ċirkostanzi li ġejjin:
(a)   jinstab li jeżisti tgħawwiġ strutturali jew interferenzi sinifikanti mill-Istat rigward, fost l-oħrajn, il-prezzijiet, l-ispejjeż u d-dħul, inkluż pereżempju l-materja prima u l-enerġija, ir-riċerka u x-xogħol, l-outputs, il-bejgħ u l-investimenti, ir-rata tal-kambju u l-kundizzjonijiet ta' finanzjament għall-kummerċ ġust, fir-rigward tal-prodott ikkonċernat fil-pajjiż esportatur;
(b)  il-pajjiż esportatur m'għandux livell suffiċjenti ta’ standards soċjali u ambjentali, fejn il-livelli suffiċjenti jiġu ddeterminati fuq il-bażi tar-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva mill-pajjiż terz tal-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali, u l-protokolli tagħhom, li fi kwalunkwe punt fiż-żmien l-UE tkun parti minnhom u tal-Konvenzjonijiet tal-ILO elenkati fl-Anness Ia;
(c)  l-ilmentatur jirrappreżenta industrija diversa u frammentata, fil-biċċa l-kbira intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju;
(d)  l-investigazzjoni jew l-investigazzjoni separata ta’ kontra s-sussidji tkun stabbilixxiet li l-pajjiż esportatur jipprovdi sussidju wieħed jew iżjed lill-produtturi esporaturi tal-prodott ikkonċernat.
Madankollu, dan l-inqas dazju għandu jingħata dejjem meta jinstab li jeżisti tgħawwiġ strutturali tal-materja prima fir-rigward tal-prodott ikkonċernat fil-pajjiż esportatur u dak il-pajjiż huwa pajjiż l-anqas żviluppat elenkat fl-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 978/2012.
Emenda 77/rev
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 - punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 11 – paragrafu 2 - subparagrafu 2
(-a)  il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:
Reviżjoni ta’ skadenza għandha tinbeda fejn it-talba jkun fiha evidenza suffiċjenti li l-iskadenza tal-miżuri kienu x’aktarx jirriżultaw f’kontinwazzjoni jew rikorrenza tal-bejgħ taħt il-prezz u l-ħsara. Probabbiltà bħal din tista’, pereżempju, tiġi indikata b’evidenza ta’ bejgħ taħt il-prezz u ħsara kontinwa jew evidenza li t-tneħħija tal-ħsara hija parzjali jew ikkawżata biss mill-eżistenza ta’ miżuri jew evidenza li ċ-ċirkustanzi tal-esportaturi, jew il-kondizzjonijiet tas-suq, huma tali li kienu jindikaw il-probabbilità ta’ aktar dumping b’dannu.
Reviżjoni ta’ skadenza għandha tinbeda fejn it-talba jkun fiha evidenza suffiċjenti li l-iskadenza tal-miżuri kienu x’aktarx jirriżultaw f’kontinwazzjoni jew ta' dumping u ta' ħsara. Probabbiltà bħal din tista’, pereżempju, tiġi indikata b’evidenza ta’ dumping u ħsara kontinwa jew evidenza li t-tneħħija tal-ħsara hija parzjali jew ikkawżata biss mill-eżistenza ta’ miżuri jew evidenza li ċ-ċirkustanzi tal-esportaturi, jew il-kondizzjonijiet tas-suq, huma tali li kienu jindikaw il-probabbilità ta’ aktar dumping b’dannu. Din il-probabbilità tista’ tkun indikata wkoll mill-indħil persistenti min-naħa tal-pajjiż esportatur.
Fit-twettiq tal-investigazzjonijiet taħt dan il-paragrafu l-esportaturi, l-importaturi, ir-rappreżentanti tal-pajjiż ta’ esportazzjoni u l-produtturi tal-Komunità għandhom jiġu mogħtija l-opportunità li jamplifikaw, jopponu jew jikkummentaw fuq il-kwistjonijiet stabbiliti fit-talba tar-reviżjoni, u għandhom isiru konklużjonijiet, filwaqt li tingħata l-attenzjoni mistħoqqa għall-evidenza rilevanti u dokumentata ppreżentata fejn għandha x’taqsam il-kwistjoni dwar jekk l-iskadenza tal-miżuri twassalx għall-kontinwazzjoni jew ir-rikorrenza tad-dumping u tal-ħsara.
Fit-twettiq tal-investigazzjonijiet taħt dan il-paragrafu l-esportaturi, l-importaturi, ir-rappreżentanti tal-pajjiż ta’ esportazzjoni u l-produtturi tal-Komunità għandhom jiġu mogħtija l-opportunità li jamplifikaw, jopponu jew jikkummentaw fuq il-kwistjonijiet stabbiliti fit-talba tar-reviżjoni, u għandhom isiru konklużjonijiet, filwaqt li tingħata l-attenzjoni mistħoqqa għall-evidenza rilevanti u dokumentata ppreżentata fejn għandha x’taqsam il-kwistjoni dwar jekk l-iskadenza tal-miżuri twassalx għall-kontinwazzjoni jew ir-rikorrenza tad-dumping u tal-ħsara. Din il-probabbilità tista’ tkun indikata wkoll mill-persistenza ta’ indħil min-naħa tal-pajjiż esportatur.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 11 – paragrafu 5
(a)  fil-paragrafu 5, jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
imħassar
“Jekk wara investigazzjoni skont il-paragrafu 2 il-miżura tiskadi, kwalunkwe dazju miġbur mid-data tal-bidu ta’ tali investigazzjoni għandu jitħallas lura sakemm dan ikun rikjest mill-awtoritajiet doganali nazzjonali u mogħti minn dawk l-awtoritajiet skont il-leġiżlazzjoni doganali tal-Unjoni applikabbli fir-rigward tal-ħlas lura u l-ħelsien tad-dazju. Tali ħlas lura ma jwassalx għall-ħlas tal-imgħax mill-awtoritajiet doganali nazzjonali kkonċernati.”
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 14 – paragrafu 3
6a.  Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:
3.  Disposizzjonijiet speċjali, b'mod partikolari fejn għandha x'taqsam id-definizzjoni komuni tal-kunċett ta' oriġini, kif jinsab fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat- 12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju [6] jistgħu jiġu adottati skond dan ir-Regolament.
"3. Dispożizzjonijiet speċjali, b'mod partikolari fejn għandha x'taqsam id-definizzjoni komuni tal-kunċett ta' oriġini, kif jinsab fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, jew skont l-Artikolu 2 tiegħu, jistgħu jiġu adottati skont dan ir-Regolament.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 14 – paragrafu 5
(6b)  Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:
5.   Il-Kummissjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, tidderieġi l-awtoritajiet tad-dwana biex jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet, sabiex il-miżuri jistgħu sussegwentament jiġu applikati kontra dawk l-importazzjonijiet mid-data ta' reġistrazzjoni bħal din. L-importazzjonijiet jistgħu jsiru soġġetti għal reġistrazzjoni wara talba mill-industrija Komunitarja li jkun fiha biżżejjed evidenza biex tiġġustifika azzjoni bħal din. Għandha tiġi introdotta reġistrazzjoni mir-regolament li għandu jispeċifika l-iskop ta' l-azzjoni u, jekk xieraq, l-ammont stmat ta' obbligazzjoni possibbli fil-ġejjieni. L-importazzjonijiet ma għandhomx jiġu magħmula soġġetti għal reġistrazzjoni ta' perjodu itwal minn disa xhur.
Il-Kummissjoni tista’, wara li tkun infurmat lill-Istati Membri fi żmien dovut, tidderieġi l-awtoritajiet tad-dwana biex jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet, sabiex il-miżuri jistgħu sussegwentament jiġu applikati kontra dawk l-importazzjonijiet mid-data ta' reġistrazzjoni bħal din. L-importazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni wara talba mill-industrija tal-Unjoni li jkun fiha biżżejjed evidenza biex tiġġustifika azzjoni bħal din. L-importazzjonijiet jistgħu jkunu soġġetti wkoll għal reġistrazzjoni fuq l-inizjattiva proprja tal-Kummissjoni.
L-importazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni mid-data tal-bidu tal-investigazzjoni fejn l-ilment tal-industrija tal-Unjoni jkun fih talba għar-reġistrazzjoni u biżżejjed evidenza biex tiġġustifika azzjoni bħal din.
Għandha tiġi introdotta reġistrazzjoni mir-regolament li għandha tispeċifika l-iskop tal-azzjoni u, jekk xieraq, l-ammont stmat ta' obbligazzjoni possibbli fil-ġejjieni. L-importazzjonijiet m'għandhomx ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni għal perjodu itwal minn disa’ xhur."
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 14 – paragrafu 6
6c.  Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 6 jinbidel b'dan li ġej:
6.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull xahar, bil-kummerċ tal-importazzjoni fil-prodotti soġġetti għal investigazzjoni u għal miżuri, u dwar l-ammont ta' dazji miġbura skont dan id-Regolament.
6.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull xahar, bil-kummerċ tal-importazzjoni fil-prodotti soġġetti għal investigazzjoni u għal miżuri, u dwar l-ammont ta' dazji miġbura skont dan ir-Regolament. Meta tirċievi talba espliċita u motivata minn parti interessata, u wara li tirċievi l-opinjoni tal-Kumitat li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 15(2) b'rabta ma' dan, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tikkomunikalhom l-informazzjoni dwar il-volum u l-valuri tal-importazzjoni ta’ dawn il-prodotti."
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 14 – paragrafu 7a (ġdid)
6d.  Fl-Artikolu 14, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"7a. Kull meta l-Kummissjoni jkollha l-ħsieb li tadotta jew tippubblika kwalunkwe dokument immirat li jiċċara l-prattika stabbilita tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fi kwalunkwe wieħed mill-elementi tiegħu, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill qabel l-adozzjoni jew il-pubblikazzjoni, bil-għan li jintlaħaq kunsens u li dan id-dokument partikolari jiġi approvat. Kwalunkwe modifika sussegwenti ta’ dawn id-dokumenti għandha tkun soġġetta għal rekwiżiti proċedurali bħal dawn. F'kull każ, kull wieħed minn dawn id-dokumenti għandu jkun f’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. L-ebda dokument bħal dan ma jista’ jwessa’ d-diskrezzjoni tal-Kummissjoni, kif interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fl-adozzjoni tal-miżuri."
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 17 – paragrafu 1
"1. F'każijiet fejn l-għadd ta’ produtturi, esportaturi jew importaturi tal-Unjoni, it-tipi ta' prodott jew it-tranżazzjonijiet huwa kbir, l-investigazzjoni tista' tiġi limitata għal għadd raġjonevoli ta' partijiet, prodotti, jew tranżazzjonijiet bl-użu ta' kampjuni li huma statistikament validi fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli fiż-żmien tal-għażla, jew għall-akbar volum rappreżentattiv ta' produzzjoni, bejgħ jew esportazzjonijiet li jistgħu b'mod raġjonevoli jiġu investigati fiż-żmien disponibbli.”
“1. F’każijiet fejn l-għadd ta’ produtturi, esportaturi jew importaturi tal-Unjoni li jikkooperaw fl-investigazzjoni bil-kunsens tagħhom, it-tipi ta’ prodott jew it-tranżazzjonijiet huwa kbir, l-investigazzjoni tista’ tiġi limitata għal għadd raġonevoli ta’ partijiet, prodotti, jew tranżazzjonijiet bl-użu ta’ kampjuni li huma statistikament validi fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli fiż-żmien tal-għażla, jew għall-akbar volum rappreżentattiv ta’ produzzjoni, bejgħ jew esportazzjonijiet li jistgħu b’mod raġonevoli jiġu investigati fiż-żmien disponibbli. Fil-każ tas-setturi industrijali diversi u frammentati, fil-biċċa l-kbira magħmula minn SMEs, l-għażla finali tal-partijiet għandha, fejn possibbli, tqis il-proporzjon tagħhom fis-settur ikkonċernat."
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 19a – paragrafu 1
1.  Il-produtturi, l-importaturi u l-esportaturi tal-Unjoni u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, u r-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur, jistgħu jitolbu informazzjoni dwar l-impożizzjoni ppjanata tad-dazji proviżorji. It-talbiet għal tali informazzjoni għandhom isiru bil-miktub fil-limitu ta’ żmien preskritt fl-avviż tal-bidu. It-tali informazzjoni għandha tiġi pprovduta lil dawk il-partijiet, mill-inqas ġimagħtejn qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 7(1) għall-impożizzjoni tad-dazji proviżorji. It-tali informazzjoni għandha tinkludi:
imħassar
(a)  sommarju tad-dazji proposti għall-iskopijiet ta' informazzjoin biss, u
(b)  dettalji tal-kalkolu tal-marġni tad-dumping u l-marġni xieraq biex titneħħa l-ħsara għall-industrija tal-Unjoni, filwaqt li titqies kif dovut il-ħtieġa li jiġu rispettati l-obbligi tal-kunfidenzjalità msemmijin fl-Artikolu 19. Il-partijiet għandu jkollhom perjodu ta’ tlitt ijiem ta’ xogħol biex jipprovdu l-kummenti tagħhom dwar il-preċiżjoni tal-kalkoli.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 21 – paragrafu 2
9.  L-Artikolu 21(2) jinbidel b’dan li ġej:
imħassar
‘2. Sabiex tiġi provduta bażi soda li fuqha l-awtoritajiet jistgħu jagħtu kas tal-opinjonijiet u l-informazzjoni kollha fid-deċiżjoni ta' jekk l-impożizzjoni tal-miżuri hix fl-interess tal-Unjoni jew le, il-produtturi, l-importaturi tal-Unjoni u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, l-utenti rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur rappreżentattivi jistgħu, fi żmien il-limiti ta' żmien speċifikati fl-avviż tal-bidu tal-investigazzjoni tal-anti-dumping, jippreżentaw lilhom infushom u jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni. Informazzjoni bħal din, jew ġabriet fil-qosor xierqa, għandhom jiġu magħmula disponibbli lill-partijiet l-oħra speċifikati f’dan l-Artikolu, u għandhom ikunu intitolati li jirrispondu għal informazzjoni bħal din.”
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)
9c.  il-paragrafu li ġej jiżdied mal-Artikolu 22:
"1a. Hekk kif l-Istati Membri kollha jkunu rratifikaw il-Konvenzjonijiet il-ġodda tal-ILO, il-Kummissjoni għandha taġġorna l-Anness Ia skont dan, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 290 TFUE."
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 22a (ġdid)
9b.  Qed jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 22a
Rapport
1.  Sabiex tiffaċilita l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-Regolament mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, il-Kummissjoni għandha, b’kunsiderazzjoni dovuta għall-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali fit-tifsira tal-Artikolu 19, tippreżenta rapport annwali dwar l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, bħala parti minn djalogu dwar l-istrument għad-difiża tal-kummerċ bejn il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-miżuri proviżorji u definittivi, it-terminazzjoni tal-investigazzjonijiet mingħajr miżuri, impenji, investigazzjonijiet mill-ġdid, reviżjonijiet u żjarat ta’ verifika, u l-attivitajiet tad-diversi korpi responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u t-twettiq tal-obbligi li jirriżultaw minnu. Ir-rapport għandu jkopri wkoll l-użu tal-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ minn pajjiżi terzi li qed ifittxu l-Unjoni, l-informazzjoni dwar l-irkupru tal-industrija tal-Unjoni kkonċernata mill-miżuri imposti u l-appelli kontra l-miżuri imposti. Għandu jinkludi l-attivitajiet tal-Uffiċjal tas-Seduta tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ tal-Kummissjoni u dawk tal-Help Desk tal-SMEs relatati mal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
2.  Il-Parlament Ewropew jista’, fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tar-rapport mill-Kummissjoni, jistieden lill-Kummissjoni għal laqgħa ad hoc tal-kumitat reponsabbli tiegħu biex tippreżenta u tispjega l-kwistjonijiet kollha relatati mal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapport jista' jkun soġġett għal riżoluzzjoni.
3.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-rapport mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-preżentazzjoni tar-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill."
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Anness Ia (ġdid)
9c.  Jiżdied l-Anness li ġej:
“Anness Ia
Il-Konvenzjonijiet tal-ILO imsemmija fl-Artikoli 7, 8, 9
1.  Il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat u Obbligatorju, Nru 29 (1930)
2.  Il-Konvenzjoni dwar il-Libertà ta’ Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt għall-Organizzazzjoni, Nru 87 (1948)
3.  Il-Konvenzjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Prinċipji tad-Dritt ta’ Organizzazzjoni u tal-Innegozjar Kollettiv, Nru 98 (1949)
4.  Il-Konvenzjoni dwar Rimunerazzjoni Ugwali għal Ħaddiema Rġiel u Nisa għal Xogħol ta’ Valur Ugwali, Nru 100 (1951)
5.  Il-Konvenzjoni dwar l-Abolizzjoni tax-Xogħol Furzat, Nru 105 (1957)
6.  Il-Konvenzjoni dwar id-Diskriminazzjoni fir-Rigward ta’ Impjiegi u Xogħol, Nru 111 (1958)
7.  Il-Konvenzjoni dwar l-Età Minima għal Dħul f’Impjieg, Nru 138 (1973)
8.  Il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni u Azzjoni Immedjata għall-Eliminazzjoni tal-Agħar Forom ta’ Xogħol minn Minorenni, Nru 182 (1999)"
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Titolu
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal- 11 ta’ Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta’ Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea.
(Din l-emenda tapplika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 kollu.)
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  Fl-Unjoni, is-sussidji kompensatorji, bħala regola ġenerali, huma pprojbiti skont l-Artikolu 107(1) TFUE. Għalhekk, is-sussidji kompensatorji mogħtija minn pajjiżi terzi jgħawġu partikolarment il-kummerċ. L-ammont ta’ għajnuna mill-Istat awtorizzat mill-Kummissjoni tnaqqas ħafna tul iż-żmien. Għall-istrumenti kontra s-sussidji, ir-regola tal-inqas dazju għalhekk ma għandhiex tiġi applikata aktar għall-importazzjonijiet minn pajjiż jew pajjiżi involuti fis-sussidjar.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
-1b. Fl-Artikolu 1(1), għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"L-użu ta’ kwalunkwe prodott sussidjat f’konnessjoni mal-esplorazzjoni tal-Blata Kontinentali jew iż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ Stat Membru, jew l-isfruttament tar-riżorsi tagħha, għandu jiġi ttrattat bħala importazzjoni taħt ir-Regolament preżenti u jiġi impost bid-dazju skont dan, meta jagħmel ħsara lill-industrija tal-Unjoni."
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1225/2009
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1a.  Fl-Artikolu 10(1), l-ewwel subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:
1.  Ħlief kif provdut fil-paragrafu 8, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-Komunità.
"1. Ħlief kif provdut fil-paragrafu 8, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandhiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-Unjoni. L-ilmenti jistgħu jitressqu wkoll b’mod konġunt mill-industrija tal-Unjoni, jew minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew kwalunkwe assoċjazzjoni li m’għandhiex personalità legali li taġixxi għan-nom tagħhom, u mit-trejdunjins."
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 (ġdid)
1b.  Fl-Artikolu 10(6), jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
"Fil-każ tas-setturi industrijali diversi u frammentati, fil-biċċa l-kbira magħmula minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, il-Kummissjoni għandha tassisti biex jintlaħqu dawn il-limiti permezz tal-appoġġ tal-Help Desk tal-SMEs."
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 10 – paragrafu 8
1c.  Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 8 għandu jinbidel b’dan li ġej:
8.  Jekk, f’ċirkostanzi speċjali, il-Kummissjoni tiddeċiedi li tibda investigazzjoni mingħajr ma tkun irċeviet ilment bil-miktub minn jew f’isem l-industrija tal-Komunità sabiex tinbeda din l-investigazzjoni, din għandha ssir fuq il-bażi ta’ provi suffiċjenti tal-eżistenza ta’ sussidji ta’ kumpens, danni u rabta kawżali, kif deskritti fil-paragrafu 2, biex ikun ġustifikat dan il-bidu.
"8. Jekk, f'ċirkustanzi speċjali, b'mod partikolari meta jkunu kkonċernati setturi diversi u frammentati li fil-biċċa l-kbira huma magħmula minn SMEs, il-Kummissjoni tiddeċiedi li tibda investigazzjoni mingħajr ma tkun irċeviet ilment bil-miktub minn jew f’isem l-industrija tal-Unjoni sabiex tinbeda din l-investigazzjoni, din għandha ssir fuq il-bażi ta’ provi suffiċjenti tal-eżistenza ta’ sussidji ta’ kumpens, danni u rabta kawżali, kif deskritti fil-paragrafu 2, biex ikun ġustifikat dan il-bidu."
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 11 – paragrafu 9
9.  Għal proċeduri li jinbdew bis-saħħa tal-Artikolu 10(11), investigazzjoni għandha tiġi konkluża fi żmien sena, kull meta dan ikun possibbli. F’kull każ, dawn l-investigazzjonijiet għandhom jiġu konklużi fi żmien 13-il-xahar mill-bidu tagħhom, skont is-sejbiet magħmula bis-saħħa tal-Artikolu 13 għal obbligi u sejbiet magħmula bis-saħħa tal-Artikolu 15 għal azzjoni definittiva.
9.  Għal proċeduri li jinbdew bis-saħħa tal-Artikolu 10(11), investigazzjoni għandha tiġi konkluża fi żmien disa' xhur, kull meta dan ikun possibbli. F’kull każ, dawn l-investigazzjonijiet għandhom jiġu konklużi fi żmien 10 xhur mill-bidu tagħhom, skont is-sejbiet magħmula bis-saħħa tal-Artikolu 13 għal impenji u sejbiet magħmula bis-saħħa tal-Artikolu 15 għal azzjoni definittiva. Il-perjodi tal-investigazzjoni għandhom, kull fejn possibbli, b'mod speċjali fil-każ ta' setturi diversi u frammentati li fil-biċċa l-kbira huma magħmula minn SMEs, jikkoinċidu mas-sena finanzjarja.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 11 – paragrafu 11
11.  Il-produtturi tal-Unjoni tal-prodott simili huma obbligati li jikkooperaw fil-proċedimenti li jkunu nbdew skont l-Artikolu 10(8).
11.  Il-produtturi tal-Unjoni tal-prodott simili, bl-eċċezzjoni ta' produtturi tal-Unjoni żgħar u ta’ daqs mikro huma mitluba li jikkooperaw fil-proċedimenti li jkunu nbdew skont l-Artikolu 10(8).
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 11 – paragrafu 11a (ġdid)
11a.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-aċċess għall-istrument għas-setturi diversi u frammentati, fil-biċċa l-kbira magħmula minn SMEs, fil-kuntest ta' każijiet ta' kontra is-sussidji, permezz tal-Help Desk tal-SMEs.
Il-Help Desk tal-SMEs għandha tqajjem kuxjenza dwar l-istrument, tipprovdi informazzjoni u spjegazzjonijiet dwar il-każijiet, dwar kif jitressaq ilment u dwar kif tiġi ppreżentata aħjar l-evidenza ta' dazji kompensatorji u ta' ħsara. Il-Help Desk tal-SMEs għandha tagħmel disponibbli formoli standard għas-sottomissjoni tal-istatistika għall-finijiet permanenti u l-kwestjonarji.
Wara l-bidu ta' investigazzjoni, il-Help Desk tal-SMEs għandha tinforma lill-SMEs u lill-assoċjazzjonijiet rilevanti tagħhom li x'aktarx se jkunu affettwati mill-bidu ta' proċedimenti u l-iskadenzi rilevanti għar-reġistrazzjoni bħala parti interessata.
Il-Help Desk għandha tgħin fl-indirizzar tal-kwistjonijiet rigward il-mili ta' kwestjonarji, fejn għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-mistoqsijiet tal-SMEs fir-rigward ta' investigazzjonijiet mibdija skont l-Artikolu 10(8). Sakemm huwa possibbli, għandha tnaqqas il-piż ikkawżat mill-ostakli tal-lingwa.
Fil-każ li l-SMEs jipprovdu evidenza prima facie ta' tas-sussidji kompensatorji, il-Help Desk tal-SMEs għandha tipprovdi lill-SMEs b’informazzjoni dwar l-evoluzzjoni tal-volum u l-valur tal-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat skont l-Artikolu 24(6).
Għandha tipprovdi wkoll gwida dwar metodi addizzjonali ta' kuntatt u kooperazzjoni mal-Uffiċjal tas-Seduta u mal-awtoritajiet doganali nazzjonali. Il-Help Desk tal-SMEs għandha tinforma wkoll lill-SMEs dwar il-possibbiltajiet u l-kundizzjonijiet li fihom huma jistgħu jitolbu reviżjoni tal-miżuri u rifużjoni tad-dazji kompensatorji mħallsa."
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 11 – paragrafu 11b (ġdid)
11b.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-aħjar aċċess possibbli għall-informazzjoni lill-partijiet interessati kollha billi tippermetti sistema ta’ informazzjoni fejn il-partijiet interessati jiġu mgħarrfa fil-każ ta’ żieda ta’ informazzjoni ġdida mhux kunfidenzjali fil-fajls tal-investigazzjoni. Informazzjoni mhux kunfidenzjali għandha tkun aċċessibbli wkoll permezz ta’ pjattaforma bbażata fuq l-internet.
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 11 – paragrafu 11c (ġdid)
11c.  Il-Kummissjoni għandha tħares l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet proċedurali tal-partijiet interessati u għandha tiżgura li l-proċedimenti jiġu ttrattati b’mod imparzjali, b’mod oġġettiv u f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, permezz ta’ Uffiċjal tas-Seduta fejn xieraq.
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 11 – paragrafu 11d (ġdid)
11d.  Il-Kummissjoni għandha toħroġ kwestjonarji biex jintużaw fl-investigazzjonijiet fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, fuq talba tal-partijiet interessati.
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
(-a)  it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:
"Id-dazji proviżorji għandhom ikunu imposti mhux aktar kmieni minn 60 jum mill-bidu tal-proċeduri imma mhux aktar tard minn disa’ xhur mill-bidu tal-proċeduri."
“Id-dazji proviżorji għandhom jiġu imposti mhux aktar kmieni minn 60 jum mill-bidu tal-proċeduri imma mhux aktar tard minn sitt xhur mill-bidu tal-proċeduri."
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a
(b)  is-subparagrafu jiddaħħal fl-aħħar:
imħassar
"Id-dazji proviżorji ma għandhomx jiġu imposti f’perjodu ta’ ġimagħtejn wara li tintbagħat l-informazzjoni lill-partijiet interessati skont l-Artikolu 29b. Il-provvista ta’ tali informazzjoni hija bla ħsara għal kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed mill-Kummissjoni wara."
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 13 – paragrafu 1
3a.  Fl-Artikolu 13, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
1.  Bil-kondizzjoni li tkun saret determinazzjoni affermattiva provviżorja dwar l-għoti ta’ sussidju u l-ħsara, il-Kummissjoni tista’ taċċetta offerti ta’ garanziji sodisfaċenti volontarji li taħthom:
"1. Bil-kondizzjoni li tkun saret determinazzjoni affermattiva proviżorja dwar l-għoti ta’ sussidju u l-ħsara, il-Kummissjoni tista’ taċċetta offerti ta’ impenji volontarji li taħthom:
(a)  il-pajjiż tal-oriġini u/jew tal-esportazzjoni jaqbel li jelimina jew jillimita s-sussidju jew jieħu miżuri oħra dwar l-effetti tiegħu; jew
(a)  il-pajjiż tal-oriġini u/jew tal-esportazzjoni jaqbel li jelimina jew jillimita s-sussidju jew jieħu miżuri oħra dwar l-effetti tiegħu; jew
(b)  xi esportatur jintrabat li jirrevedi l-prezzijiet tiegħu jew iwaqqaf l-esportazzjonijiet lejn iż-żona inkwistjoni sakemm dawn l-esportazzjonijiet jibbenefikaw minn sussidji ta’ kumpens, sabiex il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni speċifika mal-Kumitat Konsultattiv, tkun sodisfatta li l-effett dannuż tas-sussidji jkun b’hekk eliminat.
(b)  xi esportatur jintrabat li jirrevedi l-prezzijiet tiegħu jew iwaqqaf l-esportazzjonijiet lejn iż-żona inkwistjoni sakemm dawn l-esportazzjonijiet jibbenefikaw minn sussidji ta’ kumpens, bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni, wara konsultazzjoni speċifika mal-Kumitat Konsultattiv, tkun iddeterminat li l-effett ta’ ħsara tas-sussidji jkun b’hekk eliminat.
F’każ bħal dan u sakemm jibqgħu fis-seħħ dawk l-impenji, id-dazji provviżorji imposti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 12(3) u d-dazji definittivi imposti mill-Kunsill skont l-Artikolu 15(1) ma għandhomx japplikaw għall-importazzjonijiet rilevanti tal-prodott ikkonċernat manifatturat mill-kumpanniji msemmija fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li taċċetta l-impenji u f’kull emenda sussegwenti ta’ dik id-deċiżjoni.
F’każ bħal dan u sakemm jibqgħu fis-seħħ dawk l-impenji, id-dazji proviżorji imposti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 12(3) u d-dazji definittivi imposti mill-Kunsill skont l-Artikolu 15(1) ma għandhomx japplikaw għall-importazzjonijiet rilevanti tal-prodott ikkonċernat manifatturat mill-kumpaniji msemmija fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li taċċetta l-impenji u f’kull emenda sussegwenti ta’ dik id-deċiżjoni.
Iż-żidiet fil-prezzijiet taħt dawk l-impenji ma għandhomx ikunu ogħla milli hu neċessarju biex ipaċu l-ammont ta’ sussidji ta’ kumpens, u għandhom ikunu inqas mill-ammont ta’ sussidji ta’ kumpens jekk dawn iż-żidiet ikunu biżżejjed biex ineħħu l-ħsara lill-industrija tal-Komunità.
Ir-regola tal-inqas dazju m’għandhiex tapplika għall-prezzijiet li ntlaħaq ftehim dwarhom taħt dawn l-impenji fil-qafas tal-proċeduri ta’ kontra s-sussidji."
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 13 – paragrafu 4
3b.  Fl-Artikolu 13, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:
4.  Il-partijiet illi joffru impenn għandhom ikunu mistennija li jipprovdu verżjoni mhux kunfidenzjali ta’ dak l-impenn, sabiex din tkun tista’ tingħata lill-partijiet interessati fl-investigazzjoni.
"4. Il-partijiet illi joffru impenn għandhom ikunu meħtieġa li jipprovdu verżjoni mhux kunfidenzjali sinifikanti ta' dak l-impenn, sabiex din tkun tista’ tingħata lill-partijiet interessati fl-investigazzjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-partijiet għandhom jintalbu jiżvelaw kemm jista' jkun possibbli informazzjoni dwar il-kontenut u n-natura tal-impenn b’kunsiderazzjoni dovuta għall-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali skont l-Artikolu 29. Barra minn hekk, qabel ma taċċetta kwalunkwe offerta bħal din, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-industrija tal-Unjoni fir-rigward tal-karatteristiċi ewlenin ta' dak l-impenn.
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6 – punt a
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 7a
(a)  fil-paragrafu 1 jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
imħassar
"Jekk wara investigazzjoni skont l-Artikolu 18, il-miżura tiskadi, kwalunkwe dazju miġbur wara d-data tal-bidu tat-tali investigazzjoni għandu jiġi rimborżat. Ir-rimborż għandu jintalab mill-awtoritajiet doganali nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni doganali applikabbli tal-Unjoni."
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 24 – paragrafu 3
7a.  Fl-Artikolu 24, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:
3.  Dispożizzjonijiet speċjali, partikolarment dwar id-definizzjoni komuni tal-kunċett tal-oriġini, kif jinstab fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat- 12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità [4], jistgħu jiġu adottati skont dan ir-Regolament.
"3. Dispożizzjonijiet speċjali, partikolarment dwar id-definizzjoni komuni tal-kunċett tal-oriġini, kif jinstab fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità [4] jew skont l-Artikolu 2 tiegħu, jistgħu jiġu adottati skont dan ir-Regolament.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 24 – paragrafu 5
7b.  Fl-Artikolu 24, il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:
5.   Il-Kummissjoni tista’, wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, tagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet doganali sabiex jieħdu l-passi approprjati biex jirreġistraw l-importazzjonijiet, sabiex il-miżuri jkunu jistgħu sussegwentement jiġu applikati kontra dik l-importazzjoni mid-data ta’ dik ir-reġistrazzjoni.
"5. Il-Kummissjoni tista’, wara li tkun infurmat lill-Istati Membri fi żmien dovut, tagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet doganali sabiex jieħdu l-passi approprjati biex jirreġistraw l-importazzjonijiet, sabiex il-miżuri jkunu jistgħu sussegwentement jiġu applikati kontra dik l-importazzjoni mid-data ta’ dik ir-reġistrazzjoni.
L-importazzjonijiet jistgħu jkunu soġġetti għal reġistrazzjoni wara talba mill-industrija tal-Komunità li jkun fiha provi suffiċjenti li tiġġustifika dik l-azzjoni..
L-importazzjonijiet għandhom ikunu suġġetti għal reġistrazzjoni wara talba mill-industrija tal-Unjoni li jkun fiha provi suffiċjenti biex tiġġustifika dik l-azzjoni. L-importazzjonijiet jistgħu jkunu soġġetti wkoll għal reġistrazzjoni fuq l-inizjattiva proprja tal-Kummissjoni.
L-importazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni mid-data tal-bidu tal-investigazzjoni fejn l-ilment tal-industrija tal-Unjoni jkun fih talba għar-reġistrazzjoni u provi suffiċjenti biex tiġġustifika dik l-azzjoni.
Ir-registrazzjoni għandha tiddaħħal b’Regolament li għandu jispeċifika l-iskop tal-azzjoni u, jekk ikun approprjat, l-ammont stmat ta’ obbligazzjoni futura possibbli. L-importazzjonijiet m’għandhomx ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni għal perjodu itwal minn disa’ xhur.
Ir-registrazzjoni għandha tiddaħħal b’Regolament li għandu jispeċifika l-iskop tal-azzjoni u, jekk ikun approprjat, l-ammont stmat ta’ obbligazzjoni futura possibbli. L-importazzjonijiet m’għandhomx ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni għal perjodu itwal minn disa’ xhur.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 24 – paragrafu 6
7c.  Fl-Artikolu 24, il-paragrafu 6 jinbidel b'dan li ġej:
6.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu rapport kull xahar lill-Kummissjoni, dwar il-kummerċ tal-importazzjoni ta’ prodotti soġġetti għal investigazzjoni u għal miżuri, u dwar l-ammont ta’ dazji miġbura bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament.
"6. L-Istati Membri għandhom jagħmlu rapport kull xahar lill-Kummissjoni, dwar il-kummerċ tal-importazzjoni ta’ prodotti soġġetti għal investigazzjoni u għal miżuri, u dwar l-ammont ta’ dazji miġbura bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament. Meta tirċievi talba espliċita u motivata minn parti interessata, u wara li tirċievi l-opinjoni tal-Kumitat li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 25(2) b'rabta ma' dan, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tikkomunikalhom l-informazzjoni dwar il-volum u l-valuri tal-importazzjoni ta’ dawn il-prodotti."
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 24 – paragrafu 7a (ġdid)
7d.  Fl-Artikolu 24, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"7a. Kull meta l-Kummissjoni jkollha l-ħsieb li tadotta jew tippubblika kwalunkwe dokument immirat li jiċċara l-prattika stabbilita tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fi kwalunkwe wieħed mill-elementi tiegħu, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill qabel l-adozzjoni jew il-pubblikazzjoni, bil-għan li jintlaħaq kunsens u li dan id-dokument partikolari jiġi approvat. Kwalunkwe modifika sussegwenti ta’ dawn id-dokumenti għandha tkun soġġetta għal rekwiżiti proċedurali bħal dawn. F'kull każ, kull wieħed minn dawn id-dokumenti għandu jkun f’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. L-ebda dokument bħal dan ma jista’ jwessa’ d-diskrezzjoni tal-Kummissjoni, kif interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fl-adozzjoni tal-miżuri."
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 27 – paragrafu 1
8.  Fl-Artikolu 27(1), l-ewwel subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:
8.  Fl-Artikolu 27, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
"1. Fil-każi fejn in-numru ta’ dawk li jagħmlu l-ilmenti, l-esportaturi jew l-importaturi, it-tipi ta’ prodotti jew it-transazzjonijiet ikun kbir, l-investigazzjoni tista’ tkun limitata għal:
"1. Fil-każi fejn in-numru ta’ dawk li jagħmlu l-ilmenti, l-esportaturi jew l-importaturi, li jikkooperaw fl-investigazzjoni, jew it-tipi ta’ prodotti jew it-transazzjonijiet ikun kbir, l-investigazzjoni tista’ tkun limitata għal:
(a)  għadd raġonevoli ta’ partijiet, prodotti jew tranżazzjonijiet billi jintużaw kampjuni li huma statistikament validi fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli fiż-żmien tal-għażla; jew
(b)  l-akbar volum rappreżentattiv tal-produzzjoni, tal-bejgħ jew tal-esportazzjoni li b'mod raġonevoli jista’ jkun investigat fiż-żmien disponibbli.
Fil-każ tas-setturi industrijali diversi u frammentati, fil-biċċa l-kbira magħmula minn SMEs, l-għażla finali tal-partijiet għandha, fejn possibbli, tqis il-proporzjon tagħhom fis-settur ikkonċernat."
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 9
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 29b
9.  Wara l-Artikolu 29, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
imħassar
"Artikolu 29b
Informazzjoni dwar il-miżuri proviżorji
1.  Il-produtturi, l-importaturi u l-esportaturi tal-Unjoni u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, u l-pajjiż tal-oriġini u/jew tal-esportazzjoni, jistgħu jitolbu informazzjoni dwar l-impożizzjoni ppjanata tad-dazji proviżorji. It-talbiet għal tali informazzjoni għandhom isiru bil-miktub fil-limitu ta’ żmien preskritt fl-avviż tal-bidu. It-tali informazzjoni għandha tiġi pprovduta lil dawk il-partijiet, mill-inqas ġimagħtejn qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 12(1) għall-impożizzjoni tad-dazji proviżorji.
It-tali informazzjoni għandha tinkludi:
(a)  sommarju tad-dazji proposti għall-iskopijiet ta' informazzjoin biss, u
(b)  dettalji tal-kalkolu tal-marġni tas-sussidji u l-marġni xieraq biex titneħħa l-ħsara għall-industrija tal-Unjoni, filwaqt li titqies kif dovut il-ħtieġa li jiġu rispettati l-obbligi tal-kunfidenzjalità msemmijin fl-Artikolu 29. Il-partijiet għandu jkollhom perjodu ta’ tlitt ijiem ta’ xogħol biex jipprovdu l-kummenti tagħhom dwar il-preċiżjoni tal-kalkoli.
2.  Fil-każijiet fejn huwa maħsub li ma jiġux imposti dazji proviżorji iżda li titkompla l-investigazzjoni, il-partijiet interessati għandhom jiġu infurmati dwar in-nuqqas ta’ impożizzjoni tad-dazji ġimagħtejn qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 12(1) għall-impożizzjoni tad-dazji proviżorji."
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 31 – paragrafu 2
10.  L-Artikolu 31(2) jinbidel b’dan li ġej:
imħassar
"2. Sabiex tiġi provduta bażi soda li fuqha l-awtoritajiet jistgħu jagħtu kas tal-opinjonijiet u l-informazzjoni kollha fid-deċiżjoni ta' jekk l-impożizzjoni tal-miżuri hix fl-interess tal-Unjoni jew le, il-produtturi, l-importaturi tal-Unjoni u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, l-utenti rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur rappreżentattivi jistgħu, fil-limiti ta' żmien speċifikati fl-avviż tal-bidu tal-investigazzjoni kompensatorja, jippreżentaw lilhom infushom u jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni. Din l-informazzjoni, jew is-sommarji tagħha kif xieraq, għandhom ikunu disponibbli lill-partijiet l-oħra kif speċifikat f’dan il-paragrafu, u huma għandhom ikunu intitolati li jwieġbu għal din l-informazzjoni."
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 597/2009
Artikolu 33a (ġdid)
10a.  Qed jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 33a
Rapport
1.  Sabiex tiffaċilita l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-Regolament mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, il-Kummissjoni għandha, b’kunsiderazzjoni dovuta għall-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 19, tippreżenta rapport annwali dwar l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, bħala parti minn djalogu dwar l-istrument għad-difiża tal-kummerċ bejn il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-miżuri proviżorji u definittivi, it-terminazzjoni tal-investigazzjonijiet mingħajr miżuri, impenji, investigazzjonijiet mill-ġdid, reviżjonijiet u żjarat ta’ verifika, u l-attivitajiet tad-diversi korpi responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u t-twettiq tal-obbligi li jirriżultaw minnu. Ir-rapport għandu jkopri wkoll l-użu tal-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ minn pajjiżi terzi li qed ifittxu l-Unjoni, l-informazzjoni dwar l-irkupru tal-industrija tal-Unjoni kkonċernata mill-miżuri imposti u l-appelli kontra l-miżuri imposti. Għandu jinkludi l-attivitajiet tal-Uffiċjal tas-Seduta tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ tal-Kummissjoni u dawk tal-Help Desk tal-SMEs relatati mal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
2.  Il-Parlament Ewropew jista’, fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tar-rapport mill-Kummissjoni, jistieden lill-Kummissjoni għal laqgħa ad hoc tal-kumitat reponsabbli tiegħu biex tippreżenta u tispjega l-kwistjonijiet kollha relatati mal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapport jista' jkun soġġett għal riżoluzzjoni.
3.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-rapport mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-preżentazzjoni tar-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill."
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 3
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu jiġi kkonsolidat mar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 u mar-Regolament (KE) Nru 597/2009 sa ...*.
____________
* Tliet xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 57(2), it-tieni subparagrafu (A7-0053/2014).

Avviż legali - Politika tal-privatezza