Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2547(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0138/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/02/2014 - 9.5
CRE 06/02/2014 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0098

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 25k
Torstai 6. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Ukrainan tilanne
P7_TA(2014)0098RC-B7-0138/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Ukrainan tilanteesta (2014/2547(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Vilnan huippukokouksen tuloksista ja itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta erityisesti Ukrainan osalta(1),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikasta: kohti vahvempaa kumppanuutta – Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin(2),

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Venäjän harjoittamasta painostuksesta itäisen kumppanuuden maita kohtaan (Vilnassa pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä)(3),

–  ottaa huomioon Vilnassa 29. marraskuuta 2013 järjestetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteisen lausuman,

–  ottaa huomioon 20. tammikuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–  ottaa huomioon pääministeri Azarovin ja hänen hallituksensa eron 28. tammikuuta 2014,

–  ottaa huomioon Visegrad-ryhmän maiden pääministerien 29. tammikuuta 2014 antaman yhteisen Ukrainaa koskevan julkilausuman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Ukrainan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998, sekä uuden assosiaatiosopimuksen, joka parafoitiin 30. maaliskuuta 2012,

–  ottaa huomioon 28. tammikuuta 2014 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  panee merkille, että mielenosoitukset, jotka alkoivat yli kaksi kuukautta sitten presidentti Janukovytšin päätettyä olla allekirjoittamatta EU:n kanssa tehtävää assosiaatiosopimusta, jatkuvat edelleen pääkaupungissa ja tyytymättömyys on leviämässä muihinkin kaupunkeihin myös Ukrainan itäosissa; panee merkille, että Ukrainan kansannousu on jo levinnyt useimmille alueille ja että näiden alueiden hallinto on kansan käsissä;

B.  ottaa huomioon, että tilanne on heikentynyt yhä nopeammin viime viikkoina ja että ihmiset ovat siirtyneet kaduille puolustamaan demokratiaa ja kansalaisoikeuksia Berkut-mellakkapoliisin tukahdutettua väkivaltaisesti mielenosoittajien, ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien liikehdinnän;

C.  toteaa, että kansainvälisestä painostuksesta huolimatta Ukrainan viranomaiset jatkavat edelleen mielenosoittajiin kohdistuvaa pelottelua, painostusta, kidutusta ja väkivaltaa, joka on jo aiheuttanut yli 2 000 loukkaantunutta, useiden ihmisten sieppauksia ja vähintään viisi kuolonuhria;

D.  panee merkille, että kun 16. tammikuuta 2014 hyväksyttiin hallituksen enemmistöllä joukko mielenosoitusten vastaisia lakeja, jotka rajoittavat merkittävästi ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta, se aiheutti kansainvälistä tyrmistystä ja pani Kiovassa alulle väkivaltaisia levottomuuksia, jotka ovat johtaneet ihmishenkien menetyksiin;

E.  toteaa, että tukahduttamista voimakeinoin tai poikkeustilan julistamista pidetään rikoksena ja perusarvojen loukkaamisena, jolla on merkittäviä kansainvälisiä seurauksia;

F.  ottaa huomioon Euroopan parlamentin väliaikaisen valtuuskunnan 28.–30. tammikuuta 2014 tekemän matkan Kiovaan, jossa valtuuskunta tapasi viranomaisia, Jevromaidanin edustajia, poliittista oppositiota ja kirkon johtajia ja sai kattavan ja perinpohjaisen analyysin Ukrainan tilanteesta;

1.  pitää myönteisenä Ukrainan kansan demokraattista henkeä ja sitkeyttä, kun urheita mielenosoituksia on kestänyt kaksi kuukautta ja viranomaiset ovat reagoineet niihin brutaalisti; osoittaa solidaarisuutta ja antaa tukensa kansan pyrkimyksille kohti vapaata, demokraattista ja riippumatonta Ukrainaa sekä kohti Eurooppaa;

2.  on syvästi huolissaan Ukrainan vakavasta poliittisesta kriisistä ja väkivaltaisista yhteenotoista Kiovassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa; kehottaa painokkaasti löytämään poliittisen ratkaisun kriisiin ja vaatii todellista demokraattista keskustelua tavoista ja keinoista selviytyä yhteenotoista ja erimielisyyksistä;

3.  tuomitsee jyrkästi lisääntyneen väkivallan käytön, joka on kohdistunut rauhallisiin kansalaisiin, toimittajiin, opiskelijoihin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, oppositiopoliitikkoihin ja pappeihin, ja esittää vilpittömät surunvalittelunsa Ukrainan väkivaltaisuuksien uhrien perheille; kehottaa Ukrainan viranomaisia kunnioittamaan täysin kansalaisten kansalaisoikeuksia ja perusvapauksia ja toteuttamaan välittömästi toimia rankaisemattomuuden lopettamiseksi niin, että rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta tutkitaan ja siitä vastuullisia rangaistaan;

4.  kehottaa Majdan-mielenosoittajia pidättäytymään väkivallan käytöstä ja säilyttämään asiansa legitiimiyden rauhanomaisella tavalla; pyytää kaikkia oppositiojohtajia pidättäytymään edelleen tarpeettomasta väkivallasta ja pitämään protestit rauhanomaisina;

5.  on samalla tavoin huolissaan turvallisuusjoukkojen ja Tituški-joukkioiden liiallisesta voimankäytöstä ja äärinationalistien väkivaltaisista toimista;

6.  kehottaa erityisesti presidentti Janukovytšia lopettamaan Berkut-mellakkapoliisien ja muiden turvallisuusjoukkojen häpeällisen käytön, joka on johtanut Jevromaidan-liikkeen kannattajien kaappauksiin, ahdisteluun, kidutukseen, pahoinpitelyihin ja nöyryyttämisen sekä mielivaltaisiin pidätyksiin ja liian pitkiin oikeudenkäyntejä edeltäneisiin pidätyksiin; on erityisen huolissaan raportoiduista kidutustapauksista ja korostaa kysymykseen liittyviä Ukrainan kansainvälisiä velvoitteita; viittaa äskettäiseen Dmytro Bulatovin tapaukseen, kun hänet siepattiin ja häntä kidutettiin;

7.  kehottaa presidentti Janukovytšia määräämään, että tällainen toiminta on lopetettava, ja vaatii kaikkien laittomasti pidätettyjen mielenosoittajien ja poliittisten vankien, myös Julija Tymošenkon, välitöntä ja ehdotonta vapauttamista ja heidän poliittisten oikeuksiensa palauttamista; kehottaa perustamaan jonkin kansainvälisesti tunnustetun elimen, kuten Euroopan neuvoston, alaisuuteen riippumattoman tutkintakomitean, jotta kaikki mielenosoitusten alkamisen jälkeiset ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan;

8.  muistuttaa EU:n valmiudesta allekirjoittaa pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimuksen sisältävä assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa heti, kun on selvitetty poliittinen kriisi ja täytetty asiaan liittyvät vaatimukset, jotka 10. joulukuuta 2012 kokoontunut ulkoasioiden neuvosto on määritellyt ja joita parlamentti on tukenut 13. joulukuuta 2012 antamallaan päätöslauselmalla;

9.  pitää myönteisenä korkeimman neuvoston päätöstä kumota mielenosoitusten vastaiset lait, jotka presidentti Janukovytš on allekirjoittanut, ja pitää tätä myönteisenä askeleena kohti kriisin poliittista ratkaisua; pitää kuitenkin valitettavana, että uhreista panttivankeja tekevä armahduslaki hyväksyttiin 29. tammikuuta 2014 ilman opposition antamaa hyväksyntää; katsoo, että mielenosoittajien vapauttaminen ehdoitta edistäisi suuresti neuvotteluita ja rauhoittaisi yhteiskuntaa;

10.  kehottaa presidenttiä ja hallitusta osallistumaan tosissaan osallistavaan vuoropuheluun opposition, kansalaisyhteiskunnan ja Jevromajdan-liikkeen kanssa, jotta voidaan lieventää kireää ja polarisoitunutta tilannetta ja löytää keinoja Ukrainan nykyisen poliittisen ja yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemiseksi rauhanomaisin keinoin;

11.  muistuttaa presidentti Janukovytšia siitä, että hän on vastuussa Ukrainan kansalle ja kansainväliselle yhteisölle voimakeinojen käytön välttämisestä käynnissä olevan kriisin ratkaisemisessa ja että hänen on kunnioitettava oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin;

12.  kehottaa jatkamaan EU toimia tilanteen lieventymiseen johtavan prosessin välittäjänä ja sen helpottamisessa ja rakentavamman poliittisen vuoropuhelun kehittämisessä maassa sekä kriisin ratkaisemisessa ja osapuolten välisen täydellisen luottamuspulan poistamisessa; korostaa, että kyseisen vuoropuhelun olisi oltava avointa ja Jevromaidanin sekä kansalaisyhteiskunnan olisi osallistuttava siihen täysimääräisesti;

13.  katsoo tavallisten Ukrainan kansalaisten esittämien lukuisten pyyntöjen johdosta, että Euroopan parlamentin jäsenten aktiivinen toiminta Kiovassa voisi estää kriisin eskaloitumisen, ja kehottaa perustamaan Ukrainaan Euroopan parlamentin pysyvän edustuston jännitteiden laukaisemiseksi ja osapuolten välisen keskustelun helpottamiseksi; kehottaa puheenjohtajakokousta perustamaan edustuston mahdollisimman pian;

14.  kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita toteuttamaan välittömästi toimia, lisäämään diplomaattista painostusta ja valmistelemaan räätälöityjä ja kohdennettuja toimia ja pakotteita (matkustamiseen liittyviä pakotteita sekä varojen ja omaisuuden jäädyttämistä), jotka koskevat kaikkia sellaisia Ukrainan viranomaisia, lainsäätäjiä ja heidän taloudellisia tukijoitaan, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta sekä mielenosoittajien kuolemista; kehottaa tehostamaan toimia ukrainalaisten yritysten ja liikemiesten rahanpesun ja veronkierron lopettamiseksi eurooppalaisissa pankeissa;

15.  kehottaa Euroopan unionia, Yhdysvaltoja, Kansainvälistä valuuttarahastoa, Maailmanpankkia, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia sekä Euroopan investointipankkia jatkamaan konkreettista rahoitusta sisältävän pitkäaikaisen paketin valmistelua Ukrainalle, jotta maa voisi käsitellä yhä pahenevaa rahoitustilannettaan ja sosiaalista tilannettaan, ja kehottaa antamaan taloudellista tukea, jotta hallitus voisi käynnistää Ukrainan talouden tarvittavat perinpohjaiset ja kattavat uudistukset;

16.  pitää myönteisenä ja tukee Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen jatkuvaa työtä, jolla pyritään luomaan Ukrainalle merkittävä tukipaketti, jota olisi tarjottava uskottavalle väliaikaiselle hallitukselle tämänhetkisen tiukan maksutilanteen helpottamiseksi;

17.  katsoo, että yksi tärkeä toimi Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi on vuoden 2004 perustuslain palauttaminen – perustuslakituomioistuin kumosi sen laittomasti vuonna 2010 ohittaen Ukrainan parlamentin – sekä väliaikaisen hallituksen muodostaminen ja ennenaikaiset vaalit;

18.  kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoutumaan avaamaan laajasti yhteyksiä Ukrainan yhteiskuntaan erityisesti sopimalla nopeasti maksuttomasta viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta järjestelystä ja viime kädessä viisumivapaudesta; katsoo, että nuorten ukrainalaisten viisumimaksua olisi pienennettävä heti ja merkittävästi ja että olisi lisättävä tutkimusyhteistyötä ja nuorisovaihtoa ja tarjottava entistä enemmän stipendejä;

19.  katsoo, että olisi toteutettava enemmän toimia, joilla Ukraina otetaan kattavasti mukaan EU:n energiamarkkinoihin energiayhteisön kautta; korostaa, että on pelkästään Ukrainan kansan oma asia päättää vapaasti ja ilman ulkomaiden sekaantumista maansa geopoliittisesta suunnasta sekä siitä, millaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja yhteisöihin Ukrainan olisi liityttävä;

20.  kehottaa Venäjää omaksumaan rakentavan asenteen sekä lopettamaan kostotoimet ja kohtuuttoman painostuksen, joilla pyritään horjuttamaan naapurivaltioiden kansalaisten suvereenia oikeuttaa päättää vapaasti tulevaisuudestaan; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita keskustelemaan Venäjän kanssa yhdellä äänellä itäisten kumppanuusmaiden tukemiseksi niiden pyrkimyksissä lähentyä unionia ja toteaa, että nämä maat ovat vapaasti valinneet haluavansa syventää suhteitaan EU:hun; korostaa, että poliittisen, taloudellisen ja muun painostuksen käyttäminen on vastoin Helsingin päätösasiakirjaa ja sekä Ukrainan turvallisuutta koskevaa vuoden 1994 Budapestin muistiota; toteaa, että sekä EU että Venäjä ovat vastuussa aktiivisen panoksen antamisesta rauhan ja hyvinvoinnin hyväksi yhteisessä naapurustossa niin, että se hyödyttää sekä EU:ta että Venäjää; toteaa jälleen uskovansa, että yhteistyö tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ainoa tapa edetä;

21.  kannattaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista aiempaa enemmän kansallisiin uudistusprosesseihin; kannustaa lisäämään parlamenttien välistä yhteistyötä Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen kanssa; pitää myönteisenä itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvien alue- ja paikallisviranomaisten konferenssin mukanaoloa;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, Ukrainan hallitukselle; Ukrainan korkeimmalle neuvostolle, Euronestin parlamentaariselle edustajakokoukselle, Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0595.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0446.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0383.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö