Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2531(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0141/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/02/2014 - 9.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0099

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 29k
Torstai 6. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Syyrian tilanne
P7_TA(2014)0099RC-B7-0141/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Syyrian tilanteesta (2014/2531(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Syyriasta, erityisesti 20. tammikuuta 2014 annetut päätelmät; ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät Syyriasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin antamat julkilausumat Syyriasta ja erityisesti hänen lausuntonsa 22. tammikuuta 2014 Syyriaa käsittelevässä Geneve II ‑konferenssissa sekä hänen julkilausumansa Syyrian oppositioliittoutuman yleiskokouksen päätöksestä osallistua Geneve II -konferenssiin 18. tammikuuta 2014,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 27. syyskuuta 2013 antaman päätöslauselman 2118 Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisesta; ottaa huomioon kemiallisten aseiden väitettyä käyttöä Syyrian arabitasavallassa selvittäneen Yhdistyneiden kansakuntien tutkimusryhmän 12. joulukuuta 2013 julkaiseman loppuraportin,

–  ottaa huomioon kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen Kristalina Georgievan julkilausumat Syyriasta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 24. syyskuuta 2013 antaman päätöslauselman ihmisoikeustilanteen ja humanitaarisen tilanteen jatkuvasta ja vakavasta heikkenemisestä Syyrian arabitasavallassa,

–  ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 11. syyskuuta 2013 julkaiseman kuudennen raportin,

–  ottaa huomioon Syyria-toimintaryhmän 30. kesäkuuta 2012 antaman kommunikean (”Geneven kommunikea”); ottaa huomioon 22. tammikuuta 2014 avatun Geneve II ‑konferenssin ja YK:n pääsihteerin avaus- ja loppupuheenvuorot,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Syyrian kansainväliset velvoitteet, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus, lapsen oikeuksien yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin sekä joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskeva yleissopimus mukaan luettuina,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että väkivalta Syyriassa leviää yhä ja kuolleiden määrä nousee jatkuvasti; ottaa huomioon, että rauhallisiin mielenosoittajiin kohdistuneiden väkivaltaisuuksien alkamisen jälkeen Syyriassa on menehtynyt YK:n mukaan yli 130 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä; ottaa huomioon, että YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan 9 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua Syyriassa, että 6,5 miljoonaa näistä ihmisistä on tällä hetkellä maan sisäisinä pakolaisina ja että pääasiassa Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa, Egyptissä ja Irakissa on yli 2,3 miljoonaa syyrialaista pakolaista;

B.  toteaa, että dramaattinen ihmisoikeustilanne, humanitaarinen tilanne ja turvallisuustilanne heikkenevät edelleen; katsoo, että al-Assadin hallinto ja sitä tukevat kovan linjan ryhmittymät rikkovat laajamittaisesti ihmisoikeuksia muun muassa syyllistymällä joukkosurmiin ja muihin laittomiin teloituksiin, mielivaltaisiin pidätyksiin ja laittomiin vangitsemisiin, panttivankien ottamiseen, tahdonvastaisiin katoamisiin, vankien teloituksiin, järjestelmälliseen kidutukseen ja pahoinpitelyyn, seksuaaliseen väkivaltaan ja lasten oikeuksien loukkauksiin; toteaa, että Syyrian hallinto on tuhonnut kokonaisia asuinalueita siviileihin kohdistuneina kollektiivisina rankaisutoimina; toteaa, että kaupunkialueiden laajamittainen tuhoaminen on johtanut epätoivoon ja siviilien mittaviin karkotuksiin;

C.  toteaa, että on todisteita siitä, että al-Assadin hallintoa vastustavat joukot ovat syyllistyneet mielivaltaisiin teloituksiin ilman oikeudenkäyntiä ja muunlaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin; ottaa huomioon, että al-Assadin hallintoa vastaan taistelee jopa 2 000 erilaista ryhmittymää, joihin liittyy paljon järjestäytynyttä rikollisuutta; toteaa, että al-Qaidaa lähellä olevat taisteluryhmät, kuten ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) ja al-Nusran rintama, joissa on mukana myös monia radikaalia islamismia kannattavia ulkomaalaisia ja EU:sta kotoisin olevia taistelijoita, ovat lisänneet läsnäoloaan Syyriassa ja soluttautuneet alueelle; katsoo, että radikalisoituminen on suuri vaara alueella;

D.  toteaa, että ulkomaalaisten toimijoiden lisääntynyt sekaantuminen asioihin, asetoimitukset ja poliittinen tuki sekä kansainvälisen yhteisön jatkuvat erimielisyydet, myös YK:n turvallisuusneuvostossa, muuttavat konfliktin vähitellen sijaissodaksi;

E.  toteaa, että Syyrian sotilaspoliisista karannut valokuvaaja toimitti Syyrian kansalliselle liikkeelle 55 000 digitaalikuvaa noin 11 000 uhrista ja että kuvat ovat todiste laajalle levinneistä ja järjestelmällisistä hallinnon harjoittamista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista; toteaa, että kansainvälisistä oikeusalan asiantuntijoista koostuva korkean tason ryhmä tutki valokuvat ja totesi, että sen tutkiman aineiston perusteella on olemassa selviä todisteita siitä, että vangittuja on järjestelmällisesti kidutettu ja tapettu Syyrian hallituksen toimeksiannosta ja että tuomioistuin pitäisi näitä todisteita uskottavina; toteaa, että ryhmän lisänneen, että kyseiset todisteet edistäisivät ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten paljastamista ja voisivat edistää myös sotarikosten selvittämistä;

F.  toteaa, että Syyrian väkivaltainen kriisitilanne on johtanut humanitaariseen katastrofiin, jollaista ei ole lähihistoriassa nähty ja jolle ei näy loppua; toteaa, että yli puolet konfliktin uhreista on lapsia, jotka kärsivät nälästä, aliravitsemuksesta ja taudeista; toteaa, että ruoan, veden, perusterveydenhuollon, hygienian, asuntojen ja koulutuksen puute tekee tästä humanitaarisesta katastrofista kriittisen; toteaa, että heikko turvallisuustilanne, Syyrian viranomaisten toimet, joilla estetään avun perillepääsy, ja infrastruktuuriin liittyvät esteet vaikeuttavat humanitaarisen avun toimittamista;

G.  toteaa, että konflikti vaikuttaa Syyriassa 560 000 palestiinalaispakolaisen muodostamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan ryhmään; toteaa, että 250 000 syyrialaista on jäänyt loukkuun piiritetyille tai vaikeasti tavoitettaville alueille, mukaan lukien 18 000 palestiinalaispakolaista Damaskoksen ulkopuolella sijaitsevassa Jarmukin pakolaisleirissä; toteaa, että he joutuvat kokemaan suunnatonta kärsimystä ja että 57 ihmisen on raportoitu kuolleen nälkään; ottaa huomioon, että Damaskoksen ulkopuolella sijaitsevaa Jarmukin pakolaisleiriä koskevien neuvottelujen tuloksena leirin asukkaille on voitu toimittaa hieman apua mutta paljon enemmän tarvitaan;

H.  ottaa huomioon, että jatkuva väkivalta horjuttaa voimakkaasti naapurimaiden vakautta, erityisesti massiivisten pakolaisvirtojen vuoksi; panee merkille, että näillä mailla on valtavia omia haasteita ja että Libanon ja Jordania ovat erityisen haavoittuvia; ottaa huomioon, että Libanonin ajautuminen väkivaltaiseen konfliktiin enteilee humanitaarista kriisiä mutta saattaa johtaa myös koko alueen luhistumiseen;

I.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri avasi 22. tammikuuta 2014 Syyriaa käsittelevän Geneve II -konferenssin, jonka tavoitteena on saada aikaan poliittinen ratkaisu konfliktiin Syyrian hallituksen ja opposition välisellä kokonaisvaltaisella sopimuksella, jotta voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön Geneven kommunikea, jossa vaadittiin väliaikaisen hallituksen perustamista vaalien toimittamista varten; ottaa huomioon, että kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden rakentava osallistuminen rauhanprosessiin on välttämätöntä kestävän poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi; ottaa huomioon, että Syyrian vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman yleiskokous päätti 18. tammikuuta 2014 hyväksyä kutsun liittyä tähän prosessiin, mutta useat kapinallisryhmät eivät olleet edustettuina yleiskokouksessa; ottaa huomioon, että Iran kutsuttiin Sveitsissä pidettyyn konferenssiin mutta kutsu peruttiin myöhemmin; ottaa huomioon, että neuvottelut keskeytettiin 31. tammikuuta 2014 ja seuraavan neuvottelukierroksen on määrä alkaa 10. helmikuuta 2014; ottaa huomioon, että taistelu jatkui Geneve II -neuvottelujen aikana;

J.  ottaa huomioon, että 15. tammikuuta 2014 Kuwaitissa järjestetyssä Syyriaa käsitelleessä toisessa kansainvälisessä avunantajien konferenssissa luvattiin 2,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mutta määrä on yhä liian pieni valtavaan humanitaarisen avun tarpeeseen nähden, jonka YK:n elimet ovat arvioineet olevan 6,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria; toteaa, että Syyrian ja naapurimaiden humanitaariseen apuun myönnetty EU:n kokonaisrahoitus on noussut 1,1 miljardiin euroon;

K.  ottaa huomioon, että Syyrian hallinto on ahdistellut, pidättänyt, kiduttanut tai siepannut suuren joukon rauhanomaisia kansalaisaktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia, intellektuelleja, uskonnollisia johtajia, mukaan luetteuna kaksi kidnapattua piispaa, Ioann Ibrahim ja Bulos Jazigi, toimittajia ja lääkintäalan ammattilaisia ja että yhä useammin myös monet kapinallisryhmät syyllistyvät näihin tekoihin; ottaa huomioon, että vuoden 2011 Saharov-palkinnon saaja Razan Zeitouneh kidnapattiin aviomiehensä ja muiden ihmisoikeuksien puolustajien kanssa joulukuussa 2013 Damaskoksessa eikä heidän kohtalostaan tiedetä mitään;

L.  ottaa huomioon, että kemiallisten aseiden väitettyä käyttöä Syyrian arabitasavallassa selvittänyt tutkimusryhmä totesi 12. joulukuuta 2013, että kemiallisia aseita oli käytetty sotilaita ja/tai siviilejä, myös lapsia, vastaan vuonna 2013; ottaa huomioon, että 27. syyskuuta 2013 hyväksyttiin yksimielisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2118 (2013), jossa kannatettiin muun muassa Syyrian kemiallisten aseiden ohjelman nopeaa lopettamista 30. kesäkuuta 2014 mennessä; ottaa huomioon, että vain viisi prosenttia aseiden kokonaismäärästä on siirretty maasta tuhottavaksi; toteaa kuitenkin, että ylivoimaisesti eniten kuolonuhreja ja loukkaantuneita on aiheutunut tavanomaisten aseiden käytöstä; toteaa, että al-Assadin hallinto on käyttänyt viime kuukausina laajamittaisesti tynnyripommeja, jotka aiheuttavat valtavasti ihmisuhreja;

M.  ottaa huomioon, että syyrialaisten turvapaikkahakemusten määrä EU:ssa on lisääntynyt viime vuosina ja että Syyrian pakolaiskriisi on ensimmäinen testi hiljattain muutetulle Euroopan yhteiselle turvapaikkajärjestelmälle (CEAS);

N.  toteaa kannustaneensa 9. lokakuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa jäsenvaltioita vastaamaan kiireellisiin tarpeisiin tarjoamalla turvallisen maahantulon EU:hun, jotta maastaan pakenevat syyrialaiset voidaan vastaanottaa väliaikaisesti, ja sijoittamalla pakolaisia uudelleen sen lisäksi, että käytetään nykyisiä kansallisia kiintiöitä, ja myöntämällä turvapaikka humanitaarisista syistä;

1.  tuomitsee jyrkästi al-Assadin hallinnon harjoittamat laajat ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset sekä kaikki väkivallanteot, järjestelmällisen kidutuksen ja vankien teloitukset; tuomitsee kaikki ihmisoikeusrikkomukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin hallintoa vastustavat aseelliset ryhmittymät ovat syyllistyneet; tuomitsee jyrkästi kaiken lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja väärinkäytökset, erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön ja vakivallan, ja pyhän sodan nimissä tehdyn väkivallan (Jihad al-Nikah); tuomitsee jyrkästi al-Qaidaan yhdistettyjen äärijärjestöjen ja yksilöiden tekemät yhä yleisemmät terrori-iskut, jotka aiheuttavat suuren määrän uhreja ja hävitystä; vaatii lopettamaan kaikki vihamielisyydet Syyriassa; painottaa, että Syyriassa laajalle levinneisiin, järjestelmällisiin ja räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan ja vietävä oikeuteen ja tukee EU:n vaatimusta siitä, että kaikkien Syyriassa toimivien ulkomaalaisten taistelijoiden, myös Hizbollahin, on vetäydyttävä maasta välittömästi;

2.  ilmaisee osanottonsa uhrien perheille; antaa Syyrian kansalaisille tunnustusta heidän rohkeudestaan ja ilmaisee jälleen myötätuntonsa syyrialaisille, jotka taistelevat vapauden, ihmisarvon ja demokratian puolesta;

3.  on huolestunut siitä, että Syyrian konfliktiin osallistuu yhä enemmän ääri-islamilaisia ryhmiä ja ulkomaalaisia taistelijoita; on lisäksi huolestunut uskontoon ja etniseen alkuperään perustuvan väkivallan lisääntymisestä Syyriassa sekä opposition hajanaisuudesta ja sen sisäisestä jakautumisesta; kannustaa edelleen Syyrian vallankumouksellisten ja oppositioryhmien kansallista liittoutumaa luomaan yhtenäisemmän, osallistavamman ja paremmin järjestäytyneen oppositiorintaman maan sisällä ja sen ulkopuolella;

4.  muistuttaa kannastaan, jonka mukaan poliittisella ratkaisulla olisi turvattava Syyrian yhtenäisyys, alueellinen koskemattomuus, suvereniteetti ja itsenäisyys;

5.  tukee varauksetta Syyriaa käsittelevää Geneve II -konferenssia sellaisen prosessin ensimmäisenä vaiheena, jolla pyritään löytämään poliittinen ratkaisu konfliktiin, ja korostaa, että on erittäin tärkeää jatkaa Geneve II -prosessia; suhtautuu myönteisesti YK:n erityislähettilään Lakhdar Brahimin toimiin, joilla mahdollistettiin tämä sotivien osapuolten välinen ensimmäinen suora neuvottelu; on vakuuttunut siitä, että Syyrian nykyisen kriisin kestävä ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan syyrialaisten johtaman osallistavan poliittisen prosessin kautta ja kansainvälisen yhteisön tuella; korostaa, että maassa tarvitaan todellista poliittista siirtymäaikaa, jotta voidaan vastata kansan vapautta ja demokratiaa koskeviin tavoitteisiin; kehottaa jälleen presidentti al-Assadia astumaan syrjään;

6.  toteaa, että luottamusta lisäävillä toimilla on tässä yhteydessä ratkaiseva merkitys; kehottaa siksi päättäväisesti neuvotteluvaltuuskuntia sopimaan paikallisista tulitauoista ja panemaan ne täytäntöön, sopimaan piirityksen lopettamisesta tietyillä kaupunkialueilla, Homs mukaan luettuna, vankien vapauttamisesta tai vaihdosta sekä apua tarvitseville siviileille tarkoitetun humanitaarisen avun toimittamisen helpottamisesta, koska näillä toimilla voidaan edistää Geneven kommunikean pohjalta käytäviä neuvotteluja; panee merkille, että ensimmäisten neuvottelujen aikana ei saatu aikaan merkittävää läpimurtoa eikä kummankaan osapuolen näkemyksissä havaittu suurta muutosta; toteaa myös, että on tärkeää osallistaa kaikki kansainväliset avaintoimijat Geneve II -prosessiin; katsoo, että länsimaiden ja Iranin pitkän aikavälin lähentyminen voi toimia alueellisena kehyksenä, jolla voidaan edistää sovintoprosessia Syyriassa;

7.  pitää myönteisenä edistymistä Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisessa ja sitä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä ja kehottaa panemaan Kemiallisten aseiden kieltojärjestön hallintoneuvoston 27. syyskuuta 2013 tekemän päätöksen täysimääräisesti täytäntöön; on huolestunut raporteista, joiden mukaan vain viisi prosenttia Syyrian kemiallisten aseiden varastosta oli tammikuun 2014 loppuun mennessä siirretty maasta tuhottavaksi, ja vaatii Syyrian viranomaisia pitäytymään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2118(2013) vahvistetussa aikataulussa; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota tuhoamisprosessin ympäristöturvallisuuteen ja jäljelle jäävän jätteen huoltoon; korostaa kuitenkin, että ylivoimaisesti eniten kuolonuhreja ja loukkaantuneita on Syyrian väkivaltaisessa kriisissä aiheutunut perinteisten aseiden käytöstä;

8.  korostaa, että koska kriisi on ennennäkemättömän laaja, EU:n ja kansainvälisen yhteisön on pyrittävä ensisijaisesti lievittämään perustarvikkeita ja -palveluja tarvitsevien miljoonien syyrialaisten kärsimyksiä; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa antamaan asiasta kiireellisesti humanitaarisen päätöslauselman; kehottaa erityisesti Venäjää ja Kiinaa, jotka ovat YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä, täyttämään velvollisuutensa ja edistämään humanitaaristen päätöslauselmien hyväksymistä; vaatii jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita kantamaan humanitaarisen vastuunsa ja lisäämään apuaan Syyrian pakolaisille sekä koordinoimaan tämän alan toimiaan tehokkaammin; tuomitsee sen, että yritykset toimittaa humanitaarista apua on jatkuvasti estetty, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia ja erityisesti al-Assadin hallintoa helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden;

9.  muistuttaa, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan haavoittuneiden ja sairaiden on saatava siinä määrin kuin on käytännössä mahdollista ja mahdollisimman pian lääkinnällistä hoitoa ja heidän tilansa edellyttämää hoitoa; korostaa, että siviilien näännyttäminen nälkään ja terveydenhoitolaitoksiin kohdistetut hyökkäykset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja niitä pidetään sotarikoksina;

10.  toistaa kehotuksensa turva-alueiden perustamisesta Turkin ja Syyrian raja-alueille ja mahdollisesti Syyriaan sekä kehottaa kansainvälistä yhteisöä perustamaan humanitaarisia käytäviä;

11.  vaatii kaikkien poliittisten vankien, lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien, toimittajien, uskonnollisten johtajien ja ihmisoikeusaktivistien välitöntä, ehdotonta ja turvallista vapauttamista, vuoden 2011 Saharov-palkinnon saajan Razan Zeitouneh mukaan luettuna, ja vaatii EU:n koordinoitua toimintaa hänen vapauttamisensa varmistamiseksi; kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan heidän turvallisuutensa; kehottaa Syyrian hallitusta varmistamaan kansainvälisille tutkintaelimille, myös YK:n Syyriaa käsittelevälle kansainväliselle tutkintakomissiolle, välittömän ja esteettömän pääsyn kaikkiin maan vankiloihin;

12.  tuomitsee rauhanomaisten aktivistien ja toimittajien pelottelun ja heihin kohdistuneet hyökkäykset; pitää valitettavana internetin sensuroimista ja blogeihin ja sosiaaliseen mediaan pääsyn rajoittamista; muistuttaa, että sananvapauden turvaaminen, toimittajien suojeleminen sekä vapaa ja riippumaton media-ala ovat demokraattisen poliittisen prosessin keskeisiä ainesosia; korostaa myös, että on tärkeää voimaannuttaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita Syyriassa ja lisätä naisten ja nuorten sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien aktiivista ja mielekästä osallistumista Geneve II -prosessiin ja maan jälleenrakentamiseen;

13.  korostaa, että meneillään olevassa kriisissä kaikkien toimijoiden tärkeänä tehtävänä on suojella Syyrian yhteiskunnan erityisen haavoittuvia ryhmiä, kuten etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, kristityt mukaan luettuina, ja turvata heidän osallistumisensa Geneve II ‑prosessiin, jotta voidaan säilyttää maan kulttuurien, etnisten ryhmien ja uskontojen rinnakkaiselon perinne tulevaa uutta Syyriaa varten;

14.  kehottaa noudattamaan nollatoleranssia, kun on kyse ihmisten tappamisesta, kaappaamisesta ja lapsisotilaiden värväämisestä, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia noudattamaan täysimääräisesti YK:n turvallisuusneuvoston 26. heinäkuuta 2005 antamaa päätöslauselmaa 1612(2005) lapsista aseellisissa konflikteissa; korostaa myös seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyyn ja asianmukaisen avun antamiseen uhreille tarkoitettujen toimien tärkeyttä; korostaa tässä yhteydessä sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseen tarkoitettujen, varhaisessa vaiheessa toteutettavien ohjelmien tärkeyttä; suhtautuu myönteisesti myös YK:n ja sen humanitaaristen kumppaneiden tekemään ”No Lost Generation” ‑aloitteeseen, jonka tarkoituksena on hoitaa syyrialaisten lasten saamia traumoja ja taata heille tulevaisuus, ja kannustaa EU:ta tukemaan aktiivisesti tätä aloitetta;

15.  kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota palestiinalaispakolaisten tilanteeseen Syyriassa ja erityisesti hälyttävään humanitaariseen tilanteeseen Jarmukin pakolaisleirillä; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia antamaan YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle ja muille kansainvälisille avustusjärjestöille välittömästi esteettömän pääsyn tälle pakolaisleirille, jotta leirin asukkaiden äärimmäistä kärsimystä voidaan lievittää;

16.  tukee edelleen YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaman, Syyrian arabitasavaltaa käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission työtä ja kehottaa jälleen YK:n turvallisuusneuvostoa antamaan Syyrian tilanteen Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkittavaksi; pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa toteuttamaan toimia tätä varten;

17.  antaa tunnustusta vastaanottajayhteisöille ja Syyrian naapurivaltioille, erityisesti Jordanialle, Libanonille, Turkille, Irakille ja Egyptille, niiden toiminnasta majoituksen ja humanitaarisen avun antamisessa Syyrian aseellista konfliktia pakeneville perheille; toistaa vakavan huolensa Syyrian kriisin humanitaarisista, yhteiskunnallisista, taloudellisista, poliittisista sekä turvallisuuteen liittyvistä vaikutuksista koko alueella, erityisesti Libanonissa ja Jordaniassa; muistuttaa, että tarvitaan yhtenäinen ratkaisu, jolla tuetaan pakolaisia vastaanottavia maita, humanitaarinen, kehitykseen liittyvä ja makrotaloudellinen apu mukaan luettuina, ja toistaa kehotuksensa, että EU kutsuu koolle Syyrian pakolaiskriisiä käsittelevän humanitaarisen konferenssin ja antaa etusijan alueen vastaanottajamaihin kohdistetuille toimille, jotta voidaan tukea niiden toimia yhä kasvavan pakolaisväestön vastaanottamiseksi ja avointen ovien politiikan jatkamiseksi;

18.  korostaa, että Syyrian kriisi edellyttää EU:lta ja sen jäsenvaltioilta johdonmukaisia ja yhteisiä toimia humanitaarisen avun toimittamisessa ja muutenkin, ja tukee edelleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia ja komission jäsentä Kristalina Georgievaa näiden pyrkimyksissä varmistaa tämän alan toimien parempi koordinointi;

19.  pitää tervetulleena Kuwaitissa luvattua 2,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin avustusta ja kehottaa avunantajia täyttämään nopeasti konferenssissa antamansa lupaukset; suhtautuu myönteisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden antamiin sitoumuksiin, sillä EU on suurin taloudellisen avun ja tulevien lupausten antaja; toteaa kuitenkin, että tarvitaan edelleen huomattavia ponnisteluja humanitaaristen tarpeiden täyttämiseksi Syyriassa, ja kehottaa siksi kansainvälisiä toimijoita antamaan lisää rahoitusapua;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ja Arabiliiton Syyrian erityislähettiläälle, Irakin parlamentille ja hallitukselle, Jordanian parlamentille ja hallitukselle, Libanonin parlamentille ja hallitukselle, Turkin parlamentille ja hallitukselle, Venäjän parlamentille ja hallitukselle, Kiinan parlamentille ja hallitukselle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö