Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2531(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0141/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/02/2014 - 9.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0099

Priimti tekstai
PDF 222kWORD 29k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d. - Strasbūras
Padėtis Sirijoje
P7_TA(2014)0099RC-B7-0141/2014

2014 m. vasario 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2014/2531(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Sirijos, ypač 2014 m. sausio 20 d. išvadas, atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton pareiškimus dėl Sirijos, visų pirma į jos pastabas dėl Sirijos, pateiktas per 2014 m. sausio 22 d. vykusią antrąją Ženevos konferenciją Sirijos klausimu, ir į jos 2014 m. sausio 18 d. pareiškimą dėl Sirijos opozicinių jėgų koalicijos generalinės asamblėjos sprendimo dalyvauti antrojoje Ženevos konferencijoje;

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 27 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2118 dėl Sirijos cheminio ginklo sunaikinimo; atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų misijos įtarimams, kad Sirijos Arabų Respublikoje naudojamas cheminis ginklas, tirti 2013 m. gruodžio 12 d. paskelbtą galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos pareiškimus dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 24 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl tolesnio grėsmingo žmogaus teisių ir humanitarinės padėties blogėjimo Sirijos Arabų Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į JT nepriklausomos tarptautinės komisijos padėčiai Sirijos Arabų Respublikoje tirti 2013 m. rugsėjo 11 d. paskelbtą 6-ąją ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į veiklos grupės Sirijos klausimu 2012 m. birželio 30 d. galutinį komunikatą („Ženevos komunikatą“); atsižvelgdamas į „Ženeva II“ susitikimą, įvykusį 2014 m. sausio 22 d., ir į JT Generalinio Sekretoriaus įvadines ir baigiamąsias pastabas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Sirijos tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ir Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi smurtas Sirijoje toliau plinta ir žuvusiųjų skaičius nuolat auga; kadangi, remiantis Jungtinių Tautų vertinimu, nuo smurtinio taikių protestuotojų Sirijoje malšinimo pradžios žuvo daugiau nei 130 000 žmonių, kurių dauguma buvo civiliai; kadangi, kaip teigia JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA), apie 9 mln. žmonių Sirijos viduje reikalinga humanitarinė pagalba, taip pat daugiau kaip 6,5 mln. žmonių yra perkelti šalies viduje, o daugiau kaip 2,3 mln. Sirijos pabėgėlių išvyko į kitas valstybes, daugiausia Turkiją, Jordaniją, Libaną, Egiptą ir Iraką;

B.  kadangi dramatiška žmogaus teisių, humanitarinė ir saugumo padėtis ir toliau blogėja; kadangi B. al-Assado režimas ir jį palaikančios bekompromisės grupuotės dideliu mastu pažeidžia žmogaus teises, be kita ko, vykdydami masines žudynes ir kitus neteisėtus žudymus, savavališkus suėmimus ir neteisėtus sulaikymus, imdami žmones įkaitais, inicijuodami prievartinius dingimus, vykdydami kalinių mirties bausmes, nuolatinį kankinimą ir netinkamą elgesį, seksualinį smurtą ir vaikų teisių pažeidimus; kadangi, vykdydamas kolektyvinio civilių gyventojų baudimo politiką, Sirijos režimas sugriovė ištisus rajonus; kadangi miestų teritorijų sunaikinimas dideliu mastu sukėlė civilių gyventojų neviltį ir privertė daugumą jų išvykti;

C.  kadangi esama įrodymų apie be teisminio nagrinėjimo įvykdytas mirties bausmes ir kitų formų žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė pajėgos, kovojančios su Basharo al-Assado režimu; kadangi su B. al-Assado režimu kovoja iki 2 000 įvairių grupuočių, įskaitant daug organizuotų nusikaltėlių; kadangi į konfliktą vis labiau įsitraukia ir yra infiltruojamos su grupuote „Al-Qaeda“ susijusios kovotojų grupuotės, pvz., ISIL ir An-Nusra, įskaitant didelį skaičių kovotojų iš užsienio ir ES, siekiančių radikalių islamistinių tikslų; kadangi radikalizacija kelia regionui didelę grėsmę;

D.  kadangi dėl didėjančio užsienio veikėjų dalyvavimo, jų karinių tiekimų ir politinės paramos, taip pat dėl tolesnio tarptautinės bendruomenės, įskaitant JT Saugumo Tarybą, susiskaldymo, konfliktas tampa išorės subjektų kurstomu karu;

E.  kadangi fotografas, kuris pabėgo iš Sirijos karinės policijos, Sirijos nacionaliniam judėjimui perdavė 55 000 skaitmeninių nuotraukų, kuriose pavaizduota apie 11 000 aukų ir kurios rodo, jog režimas plačiu mastu ir sistemingai pažeidinėjo tarptautinę humanitarinę teisę; kadangi aukšto lygio tarptautinių teisės ekspertų grupė ištyrė nuotraukas ir padarė išvadą, kad, remiantis peržiūrėta medžiaga, esama aiškių įrodymų, kuriuos teismo faktų nustatymo tarnyba galėtų laikyti įtikinamais, kad Sirijos vyriausybės agentai sistemingai kankino ir žudė sulaikytus asmenis, ir kad šie įrodymai paremtų kaltinimus nusikaltimu žmoniškumui ir galėtų būti panaudoti įrodant karo nusikaltimus;

F.  kadangi dėl smurtinės krizės Sirijoje kilo naujausioje istorijoje precedento neturinti humanitarinė katastrofa, kurios pabaiga nenusimato; kadangi daugiau kaip pusė nukentėjusiųjų yra vaikai, kurie kenčia nuo bado, nepakankamos mitybos ir ligų; kadangi galimybių gauti maisto, vandens, pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas, higienos, pastogės ir švietimo trūkumas yra šios humanitarinės katastrofos esminis aspektas; kadangi teikti humanitarinę pagalbą trukdo saugumo nebuvimas, tai, kad Sirijos institucijos nesuteikia galimybių patekti į šalį, ir infrastruktūros kliūtys;

G.  kadangi 560 000 Sirijoje gyvenančių palestiniečių pabėgėlių yra ypač pažeidžiama nuo konflikto kenčianti grupė; kadangi 250 000 Sirijos gyventojų yra apsuptose arba sunkiai pasiekiamose vietovėse, įskaitant 18 000 pabėgėlių iš Palestinos Jarmuko pabėgėlių stovykloje šalia Damasko, kurie masiškai kenčia – pranešama, kad 57 žmonės mirė iš bado; kadangi pasibaigus deryboms dėl Jarmuko pabėgėlių stovyklos Damaske jos gyventojams buvo suteikta tam tikra pagalba, tačiau jos reikia daug daugiau;

H.  kadangi tebesitęsiantis smurtas, visų pirma masinis pabėgėlių srautas, daro nepaprastai didelį destabilizuojantį poveikį kaimyninėms šalims; kadangi šios šalys pačios turi labai didelių vidaus sunkumų, o Libanas ir Jordanija yra ypač pažeidžiami; kadangi, jei Libane išsiplėtos smurtinis konfliktas, ne tik kils humanitarinė krizė, bet ir kils viso regiono žlugimo pavojus;

I.  kadangi antrąją Ženevos konferenciją Sirijos klausimu 2014 m. sausio 22 d. pradėjo JT Generalinis Sekretorius ir jos tikslas – visuotiniu Sirijos vyriausybės ir opozicijos susitarimu pasiekti politinio konflikto Sirijoje sprendimą, kad būtų visiškai įgyvendintas Ženevos komunikatas, kuriame raginama sudaryti laikinąją vyriausybę ir jai vadovaujant surengti rinkimus; kadangi siekiant ilgalaikio politinio sprendimo būtina, kad taikos procese konstruktyviai dalyvautų visi susiję veikėjai; kadangi 2014 m. sausio 18 d. Sirijos revoliucinių ir opozicinių jėgų koalicijos generalinė asamblėja nusprendė priimti kvietimą prisidėti prie šio proceso, tačiau nebuvo atstovaujama keletui sukilėlių grupuočių; kadangi Iranas buvo pakviestas dalyvauti Šveicarijoje rengiamoje konferencijoje ir vėliau kvietimas jam buvo atšauktas; kadangi derybos buvo sustabdytos 2014 m. sausio 31 d. ir kitą jų raundą planuojama surengti 2014 m. vasario 10 d.; kadangi vykstant antrosios Ženevos konferencijos deryboms kova ir toliau buvo tęsiama;

J.  kadangi 2014 m. sausio 15 d. Kuveite surengta 2-oji Sirijai skirta tarptautinė paramos teikėjų konferencija, kurioje donorai šiai šaliai skyrė 2,4 mlrd. JAV dolerių, tačiau ši suma vis dar nepakankama atsižvelgiant į didžiulius humanitarinės pagalbos poreikius, kuriems patenkinti, įvairių JT organų vertinimu, reikėtų 6,5 mlrd. JAV dolerių; kadangi ES Sirijai ir jos kaimyninėms šalims teikiamos humanitarinės pagalbos suma pasiekė 1,1 mlrd. eurų;

K.  kadangi labai daugeliui taikių pilietinės visuomenės aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų, išsilavinusių žmonių, religinių veikėjų, įskaitant 2 pagrobtus vyskupus Ioanną Ibrahimą ir Bulosą Jazigi, žurnalistų ir medicinos darbuotojų grasinama, jie suimami, kankinami arba dingsta be žinios įsikišus Sirijos režimui ir vis dažniau taip elgiasi ir sukilėlių grupuotės; kadangi 2011 m. Sacharovo premijos laureatė Razan Zeitouneh kartu su savo vyru ir kitais žmogaus teisių gynėjais 2013 m. gruodžio mėn. pagrobta Damaske ir tolesnis jų likimas nežinomas;

L.  kadangi 2013 m. gruodžio 12 d. misija įtarimams, kad Sirijos Arabų Respublikoje naudojamas cheminis ginklas, tirti padarė išvadą, kad 2013 m. cheminis ginklas buvo panaudotas prieš kareivius ir (arba) civilius gyventojus, įskaitant vaikus; kadangi 2013 m. rugsėjo 27 d. vieningai priimta JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2118(2013), kuria, inter alia, paremtas skubus Sirijos cheminio ginklo sunaikinimas, planuojamas baigti 2014 m. birželio 30 d.; kadangi tik 5 proc. visų atsargų išgabenta iš šalies sunaikinti; kadangi vis dėlto didžiosios daugumos mirčių ir sužeidimų priežastis buvo įprastinių ginklų naudojimas; kadangi pastaraisiais mėnesiais B. al-Assado režimas plačiu mastu naudojo vadinamąsias cilindrines bombas, lėmusias masines žūtis ir didelį sužeistųjų skaičių;

M.  kadangi per pastaruosius metus pateikiama vis daugiau Sirijos piliečių prašymų dėl prieglobsčio ES ir Sirijos pabėgėlių krizė yra pirmasis naujai persvarstytos bendros Europos prieglobsčio sistemos išbandymas;

N.  kadangi savo 2013 m. spalio 9 d. rezoliucijoje Parlementas ragino valstybes nares neatidėliotinus poreikius patenkinti suteikiant galimybę saugiai patekti į ES, kad Sirijos piliečiai būtų laikinai priimami, viršijant nacionalines perkėlimo kvotas ir priimant asmenis dėl humanitarinių priežasčių;

1.  griežtai smerkia B. al-Assado režimo vykdomus plataus masto žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant visus smurtinius veiksmus, nuolatinius kankinimus ir mirties bausmių kaliniams vykdymus; smerkia visus su režimu kovojančių ginkluotų grupuočių vykdomus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus; griežtai smerkia visus prieš vaikus ir moteris nukreiptus smurtinius veiksmus ir netinkamą elgesį, ypač seksualinę prievartą ir seksualinį smurtą, taip pat smurtą džihado (Jihad al-Nikah) vardu; griežtai smerkia dažnėjančius ekstremistų organizacijų ir asmenų, susijusių su „Al-Qaeda“, vykdomus teroristinius išpuolius, kurių pasekmė yra didelis nukentėjusiųjų skaičius bei naikinimai; ragina nutraukti visus karo veiksmus Sirijoje; pabrėžia, kad asmenys, atsakingi už didelio masto sisteminius ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus Sirijoje, turi būti patraukti atsakomybėn ir teisiami, ir remia ES raginimą Sirijoje esantiems užsienio kovotojams, įskaitant „Hezbollah“, nedelsiant pasitraukti ir nutraukti bet kokį finansavimą ir paramą iš užsienio;

2.  reiškia užuojautą aukų šeimoms; žavisi Sirijos žmonių drąsa ir išreiškia savo solidarumą su jų kova už laisvę, orumą ir demokratiją;

3.  išreiškia savo susirūpinimą dėl vis aktyvesnio ekstremistinių islamistų grupuočių ir užsienio šalių kovotojų dalyvavimo konflikte Sirijoje, dėl religiniu ir etniniu pagrindu vykdomo smurto šalyje ir dėl tebesitęsiančio opozicijos susiskaldymo ir vidinio pasidalijimo; ir toliau ragina Nacionalinę Sirijos revoliucinių ir opozicinių jėgų koaliciją sukurti vidaus ir išorės aspektais vieningesnės, įtraukesnės ir geriau organizuotos opozicijos frontą;

4.  pakartoja savo poziciją, kad politiniu sprendimus turėtų būti užtikrinta Sirijos vienybė, teritorinis vientisumas, suverenumas ir nepriklausomybė;

5.  visiškai palaiko konferenciją „Ženeva II“ dėl Sirijos, kuri turėtų būti pirmasis žingsnis konflikto politinį ir demokratinį sprendimą nulemsiančiame procese, ir pabrėžia, kad itin svarbu, jog „Ženeva II“ procesas vyktų toliau; teigiamai vertina JT specialiojo įgaliotinio Lakhdaro Brahimio pastangas, dėl kurių sudarytos galimybės surengti šį pirmąjį tiesioginį kariaujančių šalių susitikimą; yra įsitikinęs, kad ilgalaikis dabartinės krizės Sirijoje sprendimas gali būti pasiektas tik vykstant Sirijos vadovaujamam įtraukiam politiniam procesui, remiamam tarptautinės bendruomenės; pabrėžia tikro politinio pereinamojo proceso šalyje poreikį, tuo pačiu atkreipia dėmesį į žmonių laisvės ir demokratijos siekimą; pakartoja savo raginimą prezidentui B. al-Assadui atsistatydinti;

6.  atkreipia dėmesį į didelę pasitikėjimo stiprinimo priemonių svarbą šioje srityje; taigi primygtinai ragina derybų delegacijas susitarti dėl vietos karo veiksmų nutraukimo, kai kurių miesto teritorijų, įskaitant Homsą, apgulties nutraukimo, kalinių paleidimo arba apsikeitimo jais ir sąlygų civiliams gyventojams, kuriems reikalinga pagalba, pasinaudoti humanitarine pagalba sudarymo ir šiuos susitarimus įgyvendinti, nes tai pagrindiniai Ženevos komunikatu paremtų konkrečių derybų elementai; atkreipia dėmesį į tai, kad pirmųjų derybų metu nebūta tikrų laimėjimų ar kurios nors pusės pozicijos svarbių pasikeitimų; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad į „Ženeva II“ procesą svarbu įtraukti visus susijusius pagrindinius tarptautinius veikėjus; laikosi nuomonės, kad ilgalaikių Vakarų valstybių ir Irano santykių atkūrimas galėtų padėti regione sukurti aplinkybes, kurios būtų palankios susitaikymo procesui Sirijoje;

7.  palankiai vertina pažangą ir tarptautinį bendradarbiavimą Sirijos cheminių ginklų sunaikinimo klausimu ir ragina visapusiškai įgyvendinti Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos vykdomosios tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą; yra susirūpinęs dėl pranešimų, kad 2014 m. sausio mėn. pabaigoje tik 5 proc. Sirijos cheminių ginklų atsargų buvo išgabenta iš šalies sunaikinti, ir primygtinai ragina Sirijos valdžios institucijas laikytis tvarkaraščio, nustatyto JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2118 (2013); ragina vykdant naikinimo procesą ypač didelį dėmesį skirti aplinkos saugai ir likusių atliekų tvarkymui; vis dėlto pabrėžia, kad smurtinės krizės Sirijoje metu didžioji dauguma žmonių žuvo ir buvo sužeista panaudojus įprastinius ginklus;

8.  pabrėžia, kad atsižvelgiant į precedento neturintį krizės mastą milijonų Sirijos gyventojų, kuriems reikalingi pagrindiniai produktai ir paslaugos, kančių palengvinimas turi būti ES ir visos tarptautinės bendruomenės prioritetas; ragina JT Saugumo Tarybą nedelsiant priimti humanitarinę rezoliuciją šiuo klausimu; ypač ragina Rusiją ir Kiniją, kaip nuolatines JT Saugumo Tarybos nares, vykdyti savo įsipareigojimus ir sudaryti sąlygas, reikalingas priimti humanitarinę rezoliuciją; dar kartą primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares vykdyti savo humanitarinius įsipareigojimus ir padidinti savo paramą Sirijos pabėgėliams, taip pat veiksmingiau koordinuoti savo pastangas šioje srityje; smerkia nuolatinį trukdymą teikti humanitarinę pagalbą ir ragina visas konflikto šalis, ypač B. al-Assado režimą, sudaryti geresnes sąlygas teikti humanitarinę pagalbą ir paramą visais įmanomais būdais, įskaitant pagalbos teikimą nepaisant valstybių sienų ir konflikto zonų, taip pat užtikrinti viso medicinos personalo ir humanitarinių darbuotojų saugumą;

9.  primena, kad pagal tarptautinę humanitarinę teisę sužeistieji ir ligoniai privalo kuo greičiau gauti visą įmanomą medicininę priežiūrą ir dėmesį, kurie reikalingi dėl jų būklės; pabrėžia, kad sąmoningai sukeltas civilių gyventojų badavimas ir išpuoliai prie sveikatos priežiūros įstaigas yra draudžiami pagal tarptautinę teisę ir gali būti laikomi karo nusikaltimais;

10.  pakartoja savo raginimą steigti saugias zonas Turkijos ir Sirijos pasienyje ir galbūt Sirijos viduje, taip pat raginimą tarptautinei bendruomenei kurti humanitarinės pagalbos koridorius;

11.  ragina nedelsiant, besąlygiškai ir saugiai išlaisvinti visus politinius kalinius, medicinos personalą, humanitarinius darbuotojus, žurnalistus, religinius veikėjus ir žmogaus teisių aktyvistus, įskaitant 2011 m. Sacharovo premijos laimėtoją Razaną Zeitouneh, ir ragina ES imtis suderintų veiksmų siekiant šios aktyvistės išlaisvinimo; ragina visas šalis užtikrinti minėtų asmenų saugumą; ragina Sirijos vyriausybę leisti tarptautinėms dokumentavimo institucijoms, įskaitant JT tyrimų Sirijoje komisiją, nedelsiant ir nevaržomai patekti į visas kalinimo įstaigas;

12.  smerkia bauginimą ir išpuolius prieš taikius aktyvistus ir žurnalistus; apgailestauja, kad esama interneto cenzūros ir ribojamos galimybės naudotis tinklaraščiais ir socialiniais tinklais; primena, kad žodžio laisvės užtikrinimas, žurnalistų apsauga ir laisvas bei nepriklausomas žiniasklaidos sektorius yra pagrindiniai demokratinio politinio proceso elementai; taip pat pabrėžia, kad svarbu stiprinti pilietinės visuomenės veikėjų vaidmenį Sirijoje ir aktyvų ir svarų moterų, jaunų žmonių ir pilietinės visuomenės atstovų dalyvavimą procese „Ženeva II“ ir atstatant šalį;

13.  pabrėžia, kad dabartinės krizės metu svarbu, jog visi veikėjai teiktų paramą ypač pažeidžiamoms Sirijos visuomenės grupėms, pvz., etninėms ir religinėms mažumoms, įskaitant krikščionis, ir dalyvautų procese „Ženeva II“, siekiant būsimai naujai Sirijai išsaugoti įvairių kultūrų, etninių ir religinių grupių sambūvį šalyje;

14.  ragina visiškai netoleruoti ypač vaikų žudymo, grobimų ir verbavimo ir ragina visas konflikto šalis visapusiškai laikytis 2005 m. liepos 26 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1612 (2005) dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų; taip pat pabrėžia, kad svarbu užkirsti kelią seksualinio smurto ir smurto dėl lyties aktams ir teikti tinkamą paramą aukoms; atsižvelgdamas į tai pabrėžia skubaus reagavimo į smurtą dėl lyties programų svarbą; taip pat palankiai vertina JT ir jos humanitarinės srities partnerių iniciatyvą prieš prarastosios kartos atsiradimą, kuria siekiama išgydyti Sirijos vaikų žaizdas ir užtikrinti jiems ateities perspektyvas, ir ragina ES aktyviai remti šią iniciatyvą;

15.  ragina ypač didelį dėmesį skirti pabėgėlių iš Palestinos padėčiai Sirijoje, visų pirma nerimą keliančiai humanitarinei padėčiai Jarmuko pabėgėlių stovykloje; ragina visas konflikte dalyvaujančias šalis nedelsiant ir besąlygiškai leisti JT pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose organizacijai ir kitoms tarptautinėms pagalbos organizacijoms patekti į šią stovyklą, kad būtų palengvintos itin didelės jos gyventojų kančios;

16.  ir toliau remia JT Saugumo Tarybos įsteigtos nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijos Arabų Respublikoje tirti darbą ir pakartoja savo raginimą JT Saugumo Tarybai klausimą dėl padėties Sirijoje perduoti svarstyti Tarptautiniam baudžiamajam teismui, kad jis atliktų oficialų tyrimą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai imtis atitinkamų veiksmų;

17.  pažymi, kad gerbia priimančiąsias bendruomenes ir Sirijos kaimynines šalis, ypač Jordaniją, Libaną, Turkiją, Iraką ir Egiptą, už jų nepaprastą sumanumą teikiant pastogę ir humanitarinę pagalbą nuo ginkluoto konflikto Sirijoje bėgančioms šeimoms; pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl Sirijos krizės humanitarinio, socialinio, ekonominio, politinio ir su saugumu susijusio poveikio visam regionui, ypač Libanui ir Jordanijai; primena, kad reikia darniai reaguoti ir padėti priimančioms valstybėms, be kita ko, teikiant humanitarinę, vystymosi ir makroekonominę pagalbą, taip pat ragina ES sušaukti humanitarinę konferenciją pabėgėlių iš Sirijos krizės klausimais pirmenybę teikiant veiksmams, nukreiptiems į priimančiąsias regiono valstybes, siekiant paremti jų pastangas priimti vis daugiau bėgančių gyventojų ir toliau vykdyti atvirų durų politiką;

18.  pabrėžia, kad būtinas suderintas bendras ES ir jos valstybių narių požiūris į krizę Sirijoje, humanitarinės pagalbos srityje ir už jos ribų, ir toliau remia Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton ir Komisijos narės Kristalinos Georgievos pastangas užtikrinti šioje srityje geresnį koordinavimą;

19.  džiaugiasi, kad Kuveite donorai skyrė paramai 2,4 mlrd. USD ir ragina donorus įvykdyti savo pažadus bei nedelsiant suteikti šias lėšas; palankiai vertina ES ir jos valstybių narių, kaip didžiausių finansinės paramos donorių ir garantijų dėl ateities teikėjų, įsipareigojimus; vis dėlto pažymi, kad reikia dėti daug daugiau pastangų siekiant patenkinti Sirijos humanitarinius poreikius, todėl tarptautinius veikėjus ragina skirti papildomų finansinių įnašų;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT ir Arabų Valstybių Lygos specialiajam įgaliotiniui Sirijai, Irako parlamentui ir vyriausybei, Jordanijos parlamentui ir vyriausybei, Libano parlamentui ir vyriausybei, Turkijos parlamentui ir vyriausybei, Egipto parlamentui ir vyriausybei, Rusijos parlamentui ir vyriausybei, Kinijos vyriausybei ir parlamentui ir visoms su konfliktu Sirijoje susijusioms šalims.

Teisinė informacija - Privatumo politika