Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург
 Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми
 Интелигентна специализация: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване
 Правила за гласуването и съдържанието на докладите в рамките на процедурата за одобрение
 Eмисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства ***I
 Програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. ***I
 Тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци ***I
 Внос на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция ***I
 Географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти ***I
 Технологии за улавяне и съхранение на въглерод
 План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година
 Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях
 Ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа
 Финансово участие на служителите в приходите на дружествата
 Социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица
 Нов програмен период в рамките на политиката на сближаване
 Пластмасови отпадъци в околната среда
 Регионална марка за качество
Текстове (617 kb)
Правна информация - Политика за поверителност