Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
 Правомощия и отговорности на постоянните комисии
 Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета ***
 Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Русия ***
 Купюрният строеж и техническите спецификации на разменните евромонети *
 Бъдеще на отношенията между ЕС и АСЕАН
 Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт ***II
 Възлагане на договори за концесия ***I
 Обществени поръчки ***I
 Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ***I
 Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки ***I
 Мед ***I
 Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ***I
 Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки ***I
 Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа
 Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта
Текстове (655 kb)
Правна информация - Политика за поверителност