Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 15. januar 2014 - Strasbourg
 De stående udvalgs beføjelser og ansvarsområder
 Ophævelse af Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom ***
 Fornyelse af aftalen mellem EU og Rusland om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb *
 De fremtidige forbindelser EU-ASEAN
 Takografer og sociale bestemmelser inden for vejtransport ***II
 Tildeling af koncessionskontrakter ***I
 Offentlige indkøb ***I
 Indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ***I
 Adgangen for varer og tjenesteydelser til markeder for offentlige indkøb ***I
 Honning ***I
 Hercule III-programmet og beskyttelse af EU's finansielle interesser ***I
 Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I
 Bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter
 Genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed
Tekster (397 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik