Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg
 Pysyvien valiokuntien toimivalta
 Neuvoston päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoaminen ***
 EU:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
 Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät *
 EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuus
 Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***II
 Käyttöoikeussopimusten tekeminen ***I
 Julkiset hankinnat ***I
 Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat ***I
 Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille ***I
 Hunaja ***I
 Herkules III -ohjelma ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ***I
 Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot ***I
 Luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta
 Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi
Tekstit (410 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö