Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg
 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies
 Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad ***
 Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied ***
 Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken *
 Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen
 Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II
 Toewijzing van concessieovereenkomsten ***I
 Gunning van overheidsopdrachten ***I
 Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten ***I
 Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten ***I
 Honing ***I
 Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I
 Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I
 Bestrijding van wildlifecriminaliteit
 Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid
Teksten (419 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid