Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg
 Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Sabine Lautenschläger)
 Toestemming aan Frankrijk voor de toepassing van een lager tarief van bepaalde indirecte belastingen op "traditionele" rumproducten geproduceerd in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion *
 Wijziging van artikel 7 van het Reglement inzake de opheffing en de verdediging van de parlementaire immuniteit
 Het in de handel brengen voor de teelt van een genetisch gemodificeerd maïsproduct
 Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU
 EU-burgerschap te koop
 Voortgangsverslag 2013 over Servië
 Europees integratieproces van Kosovo
 Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkliezingen
 Situatie in Zuid-Soedan
 EU-strategie tegen dakloosheid
 De situatie van de verdedigers van rechten en oppositie-activisten in Cambodja en Laos
 Recente verkiezingen in Bangladesh
 Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen
Teksten (236 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid