Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0150/2014

Συζήτηση :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0101

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 310kWORD 41k
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
P7_TA(2014)0101RC-B7-0150/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την «Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» που δρομολογήθηκε το 2010 στο Ροστόβ του Ντον και τη δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας στο κράτος δικαίου ως θεμελιώδους βάσης για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη στις 31 Μαΐου 2003 μετά την 11η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στην Αγία Πετρούπολη, ο οποίος είναι η δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου, ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενός κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, και ενός κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής, José Manuel Durão Barroso, και τις παρατηρήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, όπως αποδεικνύεται από τη δέσμευσή της να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, καθώς επίσης ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν εδραιώσει ένα βαθύ και ευρύ πλαίσιο σχέσεων, ιδίως στον ενεργειακό, τον οικονομικό και τον επιχειρηματικό τομέα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 28 Ιανουαρίου 2014 περιορίστηκε σε κλειστή συνεδρίαση διάρκειας τριών ωρών που εστιάστηκε σε περιορισμένο αριθμό ζητημάτων, στοιχείο που αντανακλά τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, ιδίως ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί η Ρωσία στους ανατολικούς εταίρους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη και ιδίως στην κοινή γειτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να οικοδομηθεί μόνο επί κοινών αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εξαιρετική σημασία η επιτάχυνση της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των δύο εταίρων σε όλα τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φόρουμ, με σκοπό τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευτεί στις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους, όλοι οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αξίες, όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, ειρήνης και σταθερότητας στις κοινές γειτονικές χώρες είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ· ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ανοικτός, ειλικρινής και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα διάλογος σχετικά με τις κρίσεις σε αυτές τις χώρες και ειδικά σε ό,τι αφορά τις "παγωμένες" συγκρούσεις, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα, να στηριχθεί η εδαφική ακεραιότητα των αντίστοιχων χωρών και να αναπτυχθούν κοινοί μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν στο ακέραιο το κυρίαρχο δικαίωμα και την ελευθερία να οικοδομούν σχέσεις ως ισότιμοι εταίροι με εταίρους της επιλογής τους, σύμφωνα με τις Συμφωνίες του Ελσίνκι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία δημιουργίας συνόρων γύρω από την Αμπχαζία και την περιφέρεια Τσκινβάλι/Νότια Οσετία έχει επιταχυνθεί και έχει αποκτήσει εχθρικό χαρακτήρα, με την υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων και εις βάρος των εδαφών της Γεωργίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2013 εκ των Προτέρων Πληροφορίες για τους Επιβάτες (API) διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς στις ρώσικες αρχές και ότι από την 1η Ιουλίου 2014 οι ρωσικές αρχές θα απαιτούν πλήρη στοιχεία για τους επιβάτες και το πλήρωμα προκειμένου για υπερπτήσεις· ότι οι ρωσικές αρχές έχουν στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως ανεπτυγμένου συστήματος συγκέντρωσης Καταστάσεων Ονομάτων Επιβατών (PNR)·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 ως μια ευκαιρία προβληματισμού για τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και για να διευκρινιστούν τα σημεία διαφωνίας· παρατηρεί ότι η περιορισμένη μορφή της συνόδου ΕΕ-Ρωσίας αποτελεί κατάλληλη αντανάκλαση της τρέχουσας κατάστασης πραγμάτων στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και δίνει τη δυνατότητα για μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων σε επίκαιρα θέματα ενώ παράλληλα συμβολίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας· προσδοκά ότι οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα δημιουργήσουν συνθήκες για μια ανανεωμένη πολιτική ώθηση ώστε να προχωρήσει η εταιρική σχέση·

2.  επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της ΕΕ για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίον μοιράζεται όχι απλώς κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά επίσης τη φιλοδοξία της πραγμάτωσης κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αξιών· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις απαιτεί μια ανοιχτή συζήτηση για τη διευκρίνιση των θεμάτων στα οποία υπάρχουν διαφωνίες· 

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν σύντονο και εποικοδομητικό διάλογο για να εξεταστούν οι εξελίξεις στην κοινή γειτονία μας, καθώς και διάφορες περιφερειακές πρωτοβουλίες οικονομικής ολοκλήρωσης, και ιδίως οι εμπορικές τους συνέπειες, με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)· ενθαρρύνει την ΕΕ και τη Ρωσία να βρουν τρόπους για να καταστήσουν περισσότερο συμβατές τις αντίστοιχες διαδικασίες τους περιφερειακής ολοκλήρωσης, συνεχίζοντας να εργάζονται προς το όραμα μιας κοινής εμπορικής και οικονομικής ζώνης στο μέλλον·

4.  επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος ΕΕ-Ρωσίας σε ζητήματα που αναφέρονται στην κοινή γειτονία τους πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας των γειτονικών χωρών να επιλέγουν πολιτικές και εμπορικές συμμαχίες· είναι πεπεισμένο ότι η περαιτέρω πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, με βάση αξίες και πρότυπα της ΕΕ, είναι σε τελική ανάλυση προς όφελος της Ρωσίας, καθώς θα επέκτεινε τη ζώνη σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας κατά μήκος των συνόρων της· υπενθυμίζει την πάγια πρόσκληση της ΕΕ προς τη Ρωσία να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· αντιτίθεται στην πρόθεση της Ρωσίας να συνεχίσει να θεωρεί την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως σφαίρα επιρροής της· πιστεύει ότι οι Ουκρανοί πολίτες και μόνο πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν το μέλλον της χώρας τους·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι η ρωσική ηγεσία αντιμετωπίζει την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ ως απειλή για τα δικά της πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα· υπογραμμίζει ότι αντιθέτως η Ρωσία πρόκειται να ωφεληθεί από τις αυξημένες εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες και ότι η ασφάλειά της θα ενισχυθεί από τη σταθερή και προβλέψιμη γειτονία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν συνεργίες έτσι ώστε να δοθεί στις χώρες της κοινής γειτονίας η δυνατότητα να ωφεληθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διμερείς σχέσεις τους τόσο με την ΕΕ όσο και με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

6.  επαναλαμβάνει ότι, σε αντίθεση με την Τελωνειακή Ένωση της οποίας υπέρμαχος είναι η Ρωσία, οι συμφωνίες της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης σχετικά με έναν χώρο σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) δεν εμποδίζουν τις χώρες αυτές από το να επιδίδονται σε ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες· επισημαίνει κατά συνέπεια ότι μετά την υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του DCFTA, οι Ανατολικοί Εταίροι θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα για ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία βάσει των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου που έχουν υπογραφεί αυτή την περίοδο στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS)·

7.  αναμένει, εάν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες, να δρομολογηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία στην προσεχή σύνοδο κορυφής, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2014 στο Σότσι· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για μια νέα ΣΕΣΣ που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα συμφωνία, κυρίως λόγω της έλλειψης ζήλου της ρωσικής πλευράς να επιδοθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο εμπορικό κεφάλαιο· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η δέσμευση στην Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό·

8.  ζητεί αποτελεσματικό συντονισμό της ευθύνης για την ενωσιακή πολιτική απέναντι στη Ρωσία κατά την προσεχή θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σαφή και κεντρικό ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, και παράλληλα να δεσμευτούν τα κράτη μέλη να ομιλούν με τη Ρωσία με μία φωνή·

9.  καλεί τη Ρωσία να συμμορφωθεί με όλες τις πολυμερείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από την προσχώρησή της στον ΠΟΕ και να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της απέναντι στον ΠΟΕ· καλεί τη Ρωσία να μην προχωρεί στην επιβολή απαγορεύσεων σε προϊόντα των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι τέτοια μέτρα είναι επιζήμια για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και της Ρωσίας, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

10.  καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες βαρβαρικές επιθέσεις στο Βόλγκογκραντ· χαιρετίζει την υιοθέτηση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην οποία η ΕΕ και η Ρωσία συμφώνησαν να εξετάσουν δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε απάντηση σε εγκλήματα που διαπράττονται από τρομοκράτες και από κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος, να επεκτείνουν τη συνεργασία στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εντείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σε άλλα πολυμερή φόρουμ·

11.  χαιρετίζει τις εκθέσεις προόδου των Κοινών Χώρων ΕΕ-Ρωσίας, στις οποίες εκτίθεται η πρόοδος ή η οπισθοχώρηση που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των Κοινών Χώρων ΕΕ/Ρωσίας και των χαρτών πορείας που εγκρίθηκαν το 2005· υποστηρίζει ιδίως τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τονίζει ότι οι τέσσερις Κοινοί Χώροι στηρίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας·

12.  τονίζει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και υπογραμμίζει ότι ο εφοδιασμός με φυσικούς πόρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει και για τις δύο πλευρές η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η οποία προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία, σε μια ανοιχτή αγορά χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και κατανοεί πλήρως την ανάγκη της ΕΕ για διαφοροποίηση των διαύλων μεταφοράς και των προμηθευτών ενέργειας· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση σε αγορές, υποδομή και επενδύσεις· ζητεί η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας να βασίζεται σταθερά στις αρχές της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση από τρίτους, καθώς και στη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη· είναι πεπεισμένο ότι η πλήρης αποδοχή των αρχών της Συνθήκης Ενεργειακού Χάρτη από τη Ρωσία θα είχε αμοιβαία επωφελείς συνέπειες για τις διμερείς ενεργειακές σχέσεις· ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στους τομείς του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και σπάνιες γαίες, ιδίως για όσες θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και ζητεί στο πλαίσιο αυτό σεβασμό των διεθνών κανόνων, ιδίως των κανόνων του ΠΟΕ·

13.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αυξήσει τη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί ιδίως τη Ρωσία να αναλάβει στόχο για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης κυρώνοντας την τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή·

14.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στον μακροπρόθεσμο στόχο της κυκλοφορίας χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, με βάση μια σταδιακή προσέγγιση εστιασμένη στην ουσία και στην πρακτική πρόοδο· παρατηρεί ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια αναβαθμισμένη συμφωνία διευκόλυνσης των θεωρήσεων διαβατηρίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των "κοινών μέτρων προς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή"· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα σχέδια να συμπεριληφθεί στη συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων που εξετάζεται αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός Ρώσων αξιωματούχων οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τα λεγόμενα "υπηρεσιακά διαβατήρια"·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τον νόμο για τους ξένους πράκτορες, τη νομοθεσία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, την επαναποινικοποίηση της συκοφαντικής δυσφήμησης, τον νόμο περί προδοσίας και τη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας· παροτρύνει τη Ρωσία να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης·

16.  χαιρετίζει την πρόσφατη χορήγηση αμνηστίας και υπογραμμίζει ότι μια σαφής και αξιόπιστη κατανόηση των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα βοηθήσουν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη στρατηγική εταιρική μας σχέση· υπογραμμίζει ότι ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός αξιόπιστου, σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επενδυτικού κλίματος·

17.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συνολική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και για την απουσία οποιασδήποτε εξέλιξης σχετικά με τους όρους των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει ιδίως τη λύπη του διότι ο διάλογος αυτός έχει εξελιχθεί σε διαδικασία και όχι σε μέσο για την επίτευξη μετρήσιμων και απτών αποτελεσμάτων· τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη ενσωμάτωσης δημοσίων δεικτών προόδου σε αυτές τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βελτίωσης των τρόπων διεξαγωγής του διαλόγου, όπως για παράδειγμα με εκ περιτροπής τόπο διεξαγωγής των διαβουλεύσεων, με αλληλεπίδραση μεταξύ των ρωσικών ΜΚΟ και των ρωσικών αρχών στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και σχετικά με τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας, και με έκδοση δημοσίων αξιολογήσεων προόδου με την ευκαιρία των συνόδων κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης·

18.  καλεί τη Ρωσία να καταργήσει πλήρως τον ομοσπονδιακό νόμο περί "προπαγάνδισης μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων" και παρόμοιους περιφερειακούς νόμους, οι οποίοι περιστέλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου· εκφράζει ειλικρινή ανησυχία για τις αρνητικές συνέπειες που έχουν αυτοί οι νόμοι στην κοινωνία, όπου αυξάνονται οι διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στη Ρωσία να αυξήσουν τη στήριξή τους για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή ενόψει του υπό εξέλιξη προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) και του χρηματοδοτικού μέσου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών/Τοπικών Αρχών (CSO-LA), προκειμένου να ενισχυθούν αισθητά οι προσπάθειες και να προσφερθεί βοήθεια προς την καταπιεσμένη κοινωνία των πολιτών, με διπλασιασμό των χρηματοδοτικών χορηγήσεων προς τη χώρα·

20.  τονίζει ότι οι τακτικές συναντήσεις πολιτικού διαλόγου σε ευρύ φάσμα ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής είναι κεφαλαιώδες στοιχείο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει ότι η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της σε διεθνείς κρίσεις· καλεί τη Ρωσία να υιοθετήσει μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση στη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ σχετικά με τη Συρία, όπου ο στόχος είναι να εξευρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ρωσίας από κοινού με τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να εγκριθεί απόφαση του ΣΑΗΕ σχετικά με την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας και τη δρομολόγηση των συνομιλιών Γενεύη II·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας με τη Ρωσία όσον αφορά παγκόσμια ζητήματα, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το Αφγανιστάν, το έργο της Τετράδας στη Μέση Ανατολή και η καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά του Κέρατος της Αφρικής· ενθαρρύνει την εμβάθυνση και ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με στόχο μια κοινή δράση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν·

22.  καλεί τη Ρωσία να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης των γεωργιανών περιφερειών της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας· καταδικάζει σθεναρά τη διαδικασία δημιουργίας συνόρων γύρω από την Αμπχαζία και την περιφέρεια Τσκινβάλι/Νότια Οσετία, η οποία έχει οδηγήσει στην επέκταση της έκτασης των κατεχόμενων εδαφών εις βάρος της Γεωργίας· καλεί τη Γεωργία και τη Ρωσία να διεξαγάγουν απευθείας και χωρίς προϋποθέσεις συνομιλίες επί ενός φάσματος θεμάτων, ενδεχομένως με τη μεσολάβηση ενός αμοιβαία αποδεκτού τρίτου μέρους, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώνουν, αλλά όχι να αντικαθιστούν, την υφιστάμενη διαδικασία της Γενεύης·

23.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το 1996 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και που αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις συνόδων κορυφής του ΟΑΣΕ (στην Κωνσταντινούπολη το 1999 και στο Οπόρτο το 2002) σχετικά με την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και όπλων από το έδαφος της Μολδαβίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου στο ζήτημα αυτό· υπογραμμίζει ότι όλες οι πλευρές των συνομιλιών 5+2 έχουν δεσμευτεί στην επίλυση της διένεξης με βάση την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· καλεί τη Ρωσία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις προσπάθειες για επίλυση της χρονίζουσας σύρραξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο πλαίσιο της Ομάδας του Μινσκ·

24.  πιστεύει ότι απαιτούνται ανανεωμένες προσπάθειες για να προωθηθεί η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης συγκρούσεων που χρονίζουν στη γειτονία·

25.  τονίζει τη σημασία της καλλιέργειας του διαπολισμικού διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας και της γνώσης της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και της ενθάρρυνσης της κινητικότητας και της ανταλλαγής σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών και ερευνητών προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπροσωπικές επαφές που θα προσφέρουν μια ορατή και απτή μαρτυρία μιας διατηρήσιμης εταιρικής σχέσης που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μια κοινότητα αξιών·

26.  απευθύνει έκκληση στις ρωσικές αρχές να συνεργαστούν στο άνοιγμα των ρωσικών αρχείων, επιτρέποντας την πρόσβαση σε ερευνητές και αποχαρακτηρίζοντας τα σχετικά έγγραφα, μεταξύ άλλων σε σχέση με την τύχη του Raoul Wallenberg, ο οποίος πριν από 70 χρόνια έσωσε χιλιάδες Εβραίους της Ουγγαρίας από τη γενοκτονία·

27.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας ως βήματος για την ανάπτυξη της συνεργασίας και τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών οργάνων·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου