Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2533(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0150/2014

Rasprave :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.8

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0101

Usvojeni tekstovi
PDF 295kWORD 27k
Četvrtak, 6. veljače 2014. - Strasbourg
Sastanak na vrhu između EU-a i Rusije
P7_TA(2014)0101RC-B7-0150/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. veljače 2014. o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji,

–  uzimajući u obzir postojeći Sporazum o partnerstvu i suradnji (SPS) kojim se utvrđuje partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Ruske Federacije s druge strane i sadašnje pregovore o novom sporazumu između EU-a i Rusije,

–  uzimajući u obzir Partnerstvo za modernizaciju pokrenuto 2010. u Rostovu na Donu te činjenicu da su se ruske vlasti obvezale na vladavinu prava kao temelj modernizacije Rusije,

–  uzimajući u obzir cilj koji dijele EU i Rusija, određen u zajedničkoj izjavi objavljenoj 31. svibnja 2003. nakon 11. sastanka na vrhu između EU-a i Rusije održanog u Sankt Peterburgu, o stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora, zajedničkog prostora slobode, sigurnosti i pravde, zajedničkog prostora suradnje u vanjskoj sigurnosti i zajedničkog prostora istraživanja i obrazovanja, uključujući kulturnu dimenziju („četiri zajednička prostora”),

–  uzimajući u obzir konzultacije o ljudskim pravima između EU-a i Rusije održane 28. studenog 2013.,

–  uzimajući u obzir sastanak na vrhu Istočnog partnerstva održan 28. i 29. studenog 2013.,

–  uzimajući u obzir sastanak na vrhu između EU-a i Rusije održan 28. siječnja 2014.,

–  uzimajući u obzir izjavu Joséa Manuela Durãa Barrosa, predsjednika Europske komisije te opaske Hermana Van Rompuyja, predsjednika Europskog vijeća, nakon sastanka na vrhu između EU-a i Rusije održanog 28. siječnja 2014.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu EU-a i Rusije o borbi protiv terorizma od 28. siječnja 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je EU i dalje posvećen daljnjem produbljivanju i razvijanju odnosa između EU-a i Rusije, što je vidljivo u odlučnosti Unije da se ozbiljno uključi u pregovore o novom okvirnom sporazumu za njihov daljnji razvoj, te budući da su EU i Rusija razvili duboke i složene odnose, osobito u energetskom, gospodarskom i poslovnom sektoru;

B.  budući da je sastanak na vrhu između EU-a i Rusije 28. siječnja 2014. sveden na trosatni ograničeni sastanak koji se usredotočio na ograničen broj pitanja, ukazujući na izazove u odnosima između EU-a i Rusije, uglavnom zbog pritiska Rusije na istočne partnere;

C.  budući da su pojačana suradnja i dobrosusjedski odnosi između EU-a i Rusije ključni za stabilnost, sigurnost i blagostanje Europe i osobito za zajedničko susjedstvo; budući da se razvoj strateškog partnerstva između EU-a i Ruske Federacije može izgraditi samo na temelju zajedničkih vrijednosti; budući da je od iznimne važnosti pojačati suradnju između obaju partnera na međunarodnoj razini u svim institucijama, organizacijama i forumima s ciljem poboljšanja globalnog upravljanja i suočavanja sa zajedničkim izazovima;

D.  budući da je i dalje prisutna zabrinutost zbog događaja u Ruskoj Federaciji kad je riječ o poštovanju i zaštiti ljudskih prava te poštovanju zajednički dogovorenih demokratskih načela, pravila i vladavine prava; budući da je Ruska Federacija punopravna članica Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) te se stoga obvezala na načela demokracije i poštovanje ljudskih prava;

E.  budući da su na sastanku na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu svi sudionici ponovno potvrdili svoju predanost načelima međunarodnog prava i temeljnim vrijednostima kao što su demokracija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava;

F.  budući da su dobrosusjedski odnosi, mir i stabilnost u državama s kojima imaju zajedničke granice u interesu kako Rusije, tako i EU-a; budući da bi trebalo razvijati otvoren i iskren dijalog o krizi u tim zemljama koji je usmjeren prema rješenju, osobito kad su u pitanju zamrznuti sukobi, s ciljem jačanja sigurnosti i stabilnost, pružanja potpore teritorijalnom integritetu zemljama u pitanju i razvoju zajedničkih mehanizama upravljanja krizom;

G.  budući da zemlje Istočnog partnerstva imaju puno suvereno pravo i slobodu graditi odnose, kao ravnopravni partneri, s partnerima po vlastitom izboru, u skladu sa Sporazumima iz Helsinkija;

H.  budući da se postupak uvođenja granica u regiji Abhaziji i Chinvali/Južnoj Osetiji ubrzao i postao nasilan, uz podršku ruskih snaga i na štetu gruzijskog teritorija;

I.  budući da od 1. prosinca 2013. zračni prijevoznici ruskim vlastima prenose unaprijed poznate podatke o putnicima (engl. Advanced Passenger Information ‒ API) i budući da će od 1. srpnja 2014. ruske vlasti zahtijevati sve podatke o putnicima i posadi zrakoplova koji prelijeću njezin prostor; budući da ruske vlasti nastoje uspostaviti potpuno razvijeni sustav prikupljanja imena iz baze podataka putnika;

1.  uzima u obzir sastanak na vrhu između EU-a i Rusije održan 28. siječnja 2014. kao priliku za razmatranje prirode i smjera strateškog partnerstva između EU-a i Rusije te rješavanje nesuglasica; primjećuje da skraćeni oblik sastanka na vrhu između EU-a i Rusije prikladno odražava trenutačno stanje odnosa između EU-a i Rusije, čime se omogućava pragmatična razmjena o aktualnim pitanjima simbolizirajući također izazove s kojima se suradnja između EU-a i Rusije trenutačno suočava; očekuje da će rasprave dovesti do većeg uzajamnog povjerenja te stvoriti uvjete za obnovljeni politički poticaj poboljšanju partnerstva;

2.  potvrđuje uvjerenje da je Rusija i dalje jedan od najvažnijih partnera EU-a u razvoju strateške suradnje, s kojom dijeli ne samo gospodarske i trgovinske interese nego i teži ostvarenju zajednički dogovorenih demokratskih vrijednosti; naglašava da napredak u bilateralnim odnosima iziskuje otvorenu raspravu radi rješavanja uzajamnih nesuglasica;

3.  naglašava potrebu za održivim i konstruktivnim dijalogom radi rasprave o zbivanjima u zajedničkom susjedstvu te različitim regionalnim inicijativama u vezi s gospodarskom integracijom, posebno o njihovu utjecaju na trgovinu, na temelju postojećih obveza u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO); potiče EU i Rusiju da pronađu načine za bolje usklađivanje odgovarajućih postupaka regionalne integracije, uz nastavak rada prema ostvarenju zajedničke trgovinske i gospodarske zone u budućnosti;

4.  ponavlja da se dijalog između EU-a i Rusije o pitanjima povezanima sa zajedničkim susjedstvom mora temeljiti na načelu suverenosti i neovisnosti susjednih država kad je riječ o izboru političkih i trgovinskih saveza; uvjeren je da su daljnje političke i gospodarske reforme u zemljama Istočnog partnerstva, uključujući Ukrajinu, utemeljene na vrijednostima i standardima EU-a, u krajnjem interesu same Rusije zato što bi se njima proširilo područje stabilnosti, blagostanja i suradnje uzduž njezinih granica; podsjeća na važeći poziv EU-a Rusiji da tom procesu doprinese konstruktivnom suradnjom sa zemljama Istočnog partnerstva; protivi se namjeri Rusije da područje Istočnog partnerstva nastavi smatrati svojom sferom utjecaja; smatra da bi ukrajinski građani sâmi trebali imati pravo odlučivati o budućnosti svoje zemlje;

5.  žali zbog činjenice da rusko vodstvo Istočno partnerstvo EU-a smatra prijetnjom svojim političkim i gospodarskim interesima; naglašava činjenicu da će Rusija naprotiv imati koristi od povećanih trgovinskih i gospodarskih aktivnosti i da će njezinu sigurnost ojačati stabilno i predvidljivo susjedstvo; ističe važnost stvaranja sinergija kako bi se zemljama zajedničkog susjedstva omogućilo da imaju koristi i da najbolje iskoriste dobrobiti bilateralnih odnosa s EU-om i Ruskom Federacijom;

6.  ponavlja da, za razliku od carinske unije koju zagovara Rusija, sporazumi EU-a i zemalja Istočnog partnerstva o dubokoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovinskoj zoni ovim zemljama ne brane slobodno trgovanje s trećim zemljama; stoga ukazuje na to da će nakon potpisivanja sporazuma o pridruživanju koji uključuje duboku i sveobuhvatnu slobodnu trgovinsku zonu, istočni partneri još uvijek moći slobodno trgovati s Rusijom u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovinu koji se sada potpisuju u sklopu Zajednice nezavisnih država (ZND);

7.  očekuje, uz prethodnu pravilnu pripremu, otvaranje pregovora o novom sporazumu tijekom sljedećeg sastanka na vrhu koji se treba održati u lipnju 2014. u Sočiju; žali zbog nedovoljnog napretka u pregovorima oko novog sporazuma o partnerstvu i suradnji koji bi trebao zamijeniti sadašnji, većinom zbog nedostatka predanosti Rusije da se posveti ozbiljnim pregovorima o poglavlju o trgovini; ističe potrebu za daljnjom predanošću Partnerstvu za modernizaciju;

8.  poziva na učinkovitu koordinaciju političke odgovornosti EU-a prema Rusiji u sljedećem sazivu Europske komisije, s jasnom i središnjom ulogom Visoke predstavnice/potpredsjednice i državama članicama koje su se obvezale da će jednoglasno nastupati prema Rusiji;

9.  poziva Rusiju da ispunjava sve svoje multilateralne dužnosti koje proizlaze iz njezina pristupanja WTO-u te da u potpunosti provodi svoje obveze prema WTO-u; poziva Rusiju da se suzdrži od uvođenja proizvoljnih zabrana na proizvode iz država članica EU-a jer su takve mjere štetne za bilateralne odnose između pojedinačnih država članica i Rusije te za odnose između EU-a i Rusije;

10.  strogo osuđuje nedavne terorističke napade u Volgogradu; pozdravlja usvajanje zajedničke izjave EU-a i Rusije o borbi protiv terorizma od dana 28. siječnja 2014., kojom EU i Rusija postižu dogovor o razmatranju mogućnosti za daljnjim jačanjem suradnje, koja je odgovor na zločine koje su počinili teroristi i organizirani kriminal, proširenju suradnje u razmjeni najboljih praksi i osposobljavanju stručnjaka s područja borbe protiv terorizma, te o pojačavanju njihove suradnje u okviru UN-a i drugih multilateralnih foruma;

11.  primjećuje izvješća o napretku po pitanju zajedničkih prostora EU-a i Rusije u kojima se ističe ili napredak ili nazadovanje, u provođenju zajedničkih prostora EU-a i Rusije i planova usvojenih 2005. godine; osobito podupire suradnju u području istraživanja i razvoja te naglašava da četiri zajednička prostora počivaju na načelu uzajamnosti;

12.  naglašava važnost energetske sigurnosti i činjenicu da se opskrba prirodnim resursima ne smije koristiti kao politički instrument; ističe uzajamnu važnost suradnje u području energetike, što predstavlja priliku za daljnju trgovinsku i gospodarsku suradnju na otvorenom i transparentnom tržištu, uz potpuno razumijevanje potrebe EU-a za diversifikacijom prometnih kanala i pružatelja energetskih usluga; naglašava da bi načelo međuovisnosti i transparentnosti trebalo biti temelj takve suradnje, zajedno s načelom jednakog pristupa tržištima, infrastrukturi i ulaganju; poziva na to da suradnja EU-a i Rusije u području energetike bude čvrsto utemeljena na načelima unutarnjeg tržišta, uključujući Treći energetski paket, osobito u vezi s pristupom treće strane, te načelima Ugovora o Energetskoj povelji; uvjeren je da bi potpuno prihvaćanje načela Ugovora o Energetskoj povelji od strane Rusije imalo korisne učinke za obje strane u bilateralnim odnosima po pitanju energetike; poziva na blisku suradnju EU-a i Rusije u pogledu dobavljanja sirovina i rijetkih materijala, osobito onih koje se smatra neophodnima, i poziva na poštovanje međunarodnih propisa, osobito propisa WTO-a;

13.  potiče Rusku Federaciju da poveća svoj doprinos u suočavanju s klimatskim promjenama; osobito poziva Rusiju da preuzme cilj za drugo obvezujuće razdoblje ratifikacijom Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama;

14.  ponavlja svoju predanost dugoročnome cilju putovanja bez viza između EU-a i Rusije na temelju postupnog pristupa usredotočenog na suštinu stvari i praktični napredak; primjećuje da se odvijaju pregovori o poboljšanom sporazumu o pojednostavljenju viznog režima, dok traje i provedba „zajedničkih koraka prema kratkoročnom putovanju bez viza”; izražava svoju zabrinutost zbog planova uključivanja velikog broja ruskih dužnosnika s pogodnostima „službenih putovnica” u sporazum o pojednostavljenju viznog sustava;

15.  izražava zabrinutost zbog zbivanja u Ruskoj Federaciji kad je riječ o poštovanju i zaštiti ljudskih prava te poštovanju zajednički dogovorenih demokratskih načela, pravila i postupaka, osobito kad je riječ o zakonu o stranim agentima, zakonodavstvu usmjerenom protiv pripadnika skupine LGBT, ponovnoj kriminalizaciji klevete, zakonu o izdaji te zakonodavstvu o javnim prosvjedima; potiče Rusiju da se pridržava međunarodnih obveza koje ima kao članica Vijeća Europe;

16.  pozdravlja nedavne slučajeve amnestije te ističe činjenicu da će nedvosmisleno i pouzdano razumijevanje temeljnih sloboda, ljudskih prava i vladavine prava pomoći daljnjem poboljšanju našega strateškog partnerstva; naglašava da je neovisan, nepristran i djelotvoran pravosudni sustav temeljni čimbenik vladavine prava i uvelike doprinosi razvoju pouzdane i stabilne poslovne okoline i investicijske klime;

17.  ponavlja svoju zabrinutost oko ukupnog stanja ljudskih prava u Rusiji i izostanak ikakvog razvoja u načinima savjetovanja o ljudskim pravima između EU-a i Rusije; osobito žali zbog činjenice da je taj dijalog postao procesom umjesto da bude sredstvom ostvarivanja mjerljivih i opipljivih rezultata; još jednom ustraje na tome da je potrebno uključiti javne pokazatelje napretka u tim savjetovanjima o ljudskim pravima, poboljšati načine provođenja dijaloga, primjerice izmjeničnim slijedom mjesta savjetovanja, interakcijom između ruskih nevladinih organizacija i ruskih vlasti kao dijelom tog procesa i o sastavu ruskog izaslanstva te objaviti javne procjene napretka prilikom sastanaka na vrhu EU-a i Rusije i nakon sastanaka Partnerskog vijeća;

18.  poziva Rusiju da potpuno ukine federalni zakon o „promicanju netradicionalnih spolnih odnosa” te slične regionalne zakone „protiv propagande” kojima se ograničavaju ljudska prava, osobito sloboda izražavanja i okupljanja, kad je riječ o spolnoj orijentaciji i identitetu; izražava iskrenu zabrinutost zbog negativnih posljedica tih zakona na društvo, uz povećanje diskriminacije i nasilja nad pripadnicima skupine LGBTI; poziva izaslanstvo EU-a da poveća svoju podršku braniteljima ljudskih prava pripadnika skupine LGBTI u skladu s relevantnim smjernicama;

19.  ponavlja svoj poziv Komisiji, u pogledu aktualnoga programiranja europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava i financijskog instrumenta za organizacije civilnog društva i lokalne vlasti, da znatno pojača napore pri pružanju pomoći ugnjetavanom civilnom društvu udvostručenjem financijske dodjele za tu zemlju;

20.  naglašava da su redovni sastanci političkog dijaloga o širokom rasponu pitanja povezanih s vanjskom politikom ključan element u odnosima EU-a i Rusije; tvrdi da Rusija, kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, mora preuzeti svoju odgovornost u međunarodnim krizama; poziva Rusiju da usvoji veoma konstruktivan pristup na konferenciji Ženeva II o Siriji, kojoj je cilj postići političko rješenje sukoba; pozdravlja napore Rusije da, zajedno sa SAD-om i međunarodnom zajednicom, odobri rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o uništenju sirijskog kemijskog oružja i sazivanju pregovora Ženeva II.;

21.  naglašava važnost dijaloga i suradnje s Rusijom na globalnim temama kako bi se djelotvorno riješila pitanja kao što su Afganistan, rad bliskoistočnog kvarteta te napori na suzbijanju piratstva oko Afričkog roga; potiče produbljivanje i jačanje te suradnje s ciljem zajedničkog djelovanja kad je riječ o Iranskom nuklearnom programu;

22.  poziva Rusiju da poništi svoje priznanje odvajanja gruzijskih regija Abhazije i Chinvali/Južne Osetije; strogo osuđuje postupak uvođenja granica u regiji Abhaziji i Chinvali/Južnoj Osetiji koji je doveo do širenja okupiranog teritorija na štetu Gruzije; poziva Gruziju i Rusiju da bez ikakvih preduvjeta započnu izravne razgovore o nizu tema, ako je potrebno uz mirenje treće strane prihvatljive za obje strane, koji bi trebali nadopuniti, a ne zamijeniti, postojeći ženevski proces;

23.  poziva Rusku Federaciju da ispuni obveze koje je preuzela 1996. u Vijeću Europe, a koje se odražavaju u odlukama sa sastanaka na vrhu Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (u Istanbulu 1999. i u Portu 2002.) o povlačenju ruskih postrojbi i naoružanja s teritorija Moldove; izražava zabrinutost zbog nedostatka napretka po tome pitanju; naglašava činjenicu da su se svi sudionici razgovora 5+2 obvezali na rješavanje sukoba na temelju teritorijalne cjelovitosti Republike Moldove; poziva Rusiju da preuzme konstruktivnu ulogu u naporima oko rješavanja dugotrajnoga sukoba u Gorskom Karabahu u okviru skupine iz Minska;

24.  vjeruje da su potrebni ponovni napori kako bi se poboljšali suradnja i dijalog između EU-a i Rusije kad je riječ o regionalnoj sigurnosti, uključujući okončavanje dugotrajnih sukoba u susjedstvu;

25.  naglašava važnost pospješivanja međukulturnog dijaloga EU-a i Rusije te znanja o povijesti i kulturnoj baštini druge strane kao i poticanja mobilnosti i razmjene studenata, učitelja, profesora i istraživača radi olakšavanja međuljudskih kontakata koji bi pružili vidljivo i opipljivo svjedočanstvo o održivome partnerstvu koje dugoročno vodi prema zajednici vrijednosti;

26.  apelira na ruske vlasti da surađuju na otvaranju ruske arhive, omogućivanju pristupa istraživačima i skidanju oznake tajnosti s relevantnih dokumenata, između ostalog i onih povezanih sa sudbinom Raoula Wallenberga, koji je prije 70 godina tisuće mađarskih Židova spasio od genocida;

27.  pozdravlja rad Odbora za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije kao platforme za razvoj suradnje i kontinuiranog dijaloga između dviju parlamentarnih institucija;

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima država Istočnoga partnerstva, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti