Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/3002(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0094/2014

Predložena besedila :

B7-0094/2014

Razprave :

PV 06/02/2014 - 6
CRE 06/02/2014 - 6

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.13
CRE 06/02/2014 - 9.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0106

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 22k
Četrtek, 6. februar 2014 - Strasbourg
NAIADES II: Akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh
P7_TA(2014)0106B7-0094/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2014 o NAIADES II – akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (2013/3002(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji za ustni odgovor o NAIADES II – akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (O-000016/2014 – B7‑0104/2014),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2006 o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh: "NAIADES" – Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh(1),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z 10. septembra 2013 z naslovom Doseganje kakovostnega prevoza po celinskih plovnih poteh – NAIADES II (COM(2013)0623),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu(2),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. januarja 2006 o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh – NAIADES – Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh (COM(2006)0006),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 10. septembra 2013 z naslovom Okolju prijazna flota: zmanjševanje emisij onesnaževal v prevozu po celinskih plovnih poteh (SWD(2013)0324),

–  ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker sektor prevoza po celinskih plovnih poteh s prevozom blaga med pristanišči EU in notranjostjo pomembno prispeva k sistemu prevoza v Evropski uniji;

B.  ker je promet po celinskih plovnih poteh energijsko učinkovit ter prispeva k ciljem nizkoogljičnega gospodarstva, določenim v beli knjigi o prometni politiki EU;

C.  ker bi bil lahko sektor prevoza po celinskih plovnih poteh z izkoriščanjem celotnega potenciala prometa po celinskih plovnih poteh osrednji člen v Evropi pri reševanju težav z zastoji in okoljem, ki jih povzroča blago, uvoženo prek morskih pristanišč;

D.  ker bi bilo treba posodobiti ladjevje za plovbo po celinskih plovnih poteh ter ga prilagoditi tehničnemu napredku, da bi s tem dodatno izboljšali okoljsko učinkovitost plovil, hkrati pa bi bilo treba med drugim razviti ladje, prilagojene za plovbo po rekah, v trajnostni plovbi po celinskih plovnih poteh (RASSIN), s čimer bi zagotovili konkurenčno prednost prevoza po celinskih plovnih poteh;

E.  ker so slabe gospodarske razmere v Evropi vplivale tudi na sektor prometa po celinskih plovnih poteh in ker je sektor celinske plovbe v težkem gospodarskem položaju;

F.  ker sedanje prevelike zmogljivosti uničujoče vplivajo na sektor celinske plovbe;

G.  ker struktura v sektorju prevoza po celinskih plovnih poteh v veliki meri temelji na malih in srednjih podjetjih, torej lastnikih prevoznikih, ki na plovilih delajo in živijo s svojimi družinami, in ker so ta mala in srednja podjetja v krizi posebej ogrožena,

H.  ker so socialni standardi, kot je delovni čas, pa tudi izobrazba, bistvenega pomena za ta sektor,

I.  ker se sektorju prometa po celinskih plovnih poteh namenjajo omejena finančna sredstva in ker je dostop do financiranja vse bolj otežen;

1.  pozdravlja pobudo Komisije, da posodobi in prenovi program NAIADES do leta 2020;

2.  podpira posebne ukrepe, opredeljene v akcijskem programu NAIADES II za obdobje 2014–2020;

3.  obžaluje dejstvo, da Komisija s predlogom za NAIADES II ni predlagala ustreznega in namenskega financiranja za uresničitev ciljev akcijskega programa, zato poziva k dobro strukturirani politiki z uresničljivimi kratko- in srednjeročnimi cilji ter konkretnemu časovnemu načrtu, kjer so med drugim navedena sredstva za izvajanje;

4.  poziva Komisijo, naj čim prej določi možne konkretne ukrepe, kjer so upoštevane posebnosti sektorja, ki v veliki meri temelji na malih in srednjih podjetjih;

5.  poudarja pomen kakovostne infrastrukture kot pogoja za razvijanje in vključevanje prevoza po celinskih plovnih poteh in pristanišč v notranjosti v vseevropsko prometno omrežje; poziva Komisijo in države članice, naj vsa pomembna ozka grla vključijo v načrte za izvedbo koridorjev, predvidene za sprejetje, ter poudarja dejstvo, da instrument za povezovanje Evrope pri financiranju daje prednost razvoju infrastrukture za bolj okolju prijazne načine prevoza, kot so celinske plovne poti;

6.  pozdravlja dejstvo, da so celinske plovne poti vključene v šest od devetih koridorjev jedrnega omrežja TEN-T, ter upa, da bodo ozka grla in manjkajoče povezave ustrezno obravnavane glede na to, da instrument za povezovanje Evrope pri financiranju daje prednost odpravi ozkih grl, vzpostavitvi manjkajočih povezav in zlasti izboljšanju čezmejnih odsekov jedrnega omrežja; opozarja, da je pri instrumentu za povezovanje Evrope prednostna naloga tudi financiranje sistemov telematskih aplikacij, ki delujejo kot rečne informacijske storitve;

7.  poziva Komisijo in države članice, naj posebno pozornost namenijo nereguliranim, skoraj neokrnjenim rekam, za katere bi zato lahko veljali posebni ukrepi; poudarja, da je treba spoštovati okoljsko zakonodajo EU, kot določata člena 16 in 36 Uredbe (EU) št. 1315/2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T);

8.  poudarja, da so države članice dolžne dokončati jedrno omrežje, poleg tega pa so odgovorne, da z rednim vzdrževanjem zagotavljajo ustrezno in zanesljivo infrastrukturo in tako ohranjajo dobre pogoje za plovbo, da bi zagotovili vlogo prevoza po celinskih plovnih poteh kot zanesljivega in stroškovno učinkovitega načina prevoza;

9.  poziva Komisijo, naj pospeši povezovanje rečnih informacijskih storitev, podatkov o opazovanju trga prevoza po celinskih plovnih poteh in orodij koridorjev TEN-T, da bi podprli integrirano upravljanje multimodalnega prevoza; podpira širitev in vključevanje izmenjave podatkov pri rečnih informacijskih storitvah v informacijske tokove drugih načinov prevoza, da bi pospešili združevanje prevoza po celinskih plovnih poteh z drugimi načini prevoza, ter poziva Komisijo, naj hitro razvije smernice, da se omogoči tovrstno združevanje;

10.  poziva Komisijo, naj podpre prevzemanje najboljše prakse pri vključevanju storitev prevoza po celinskih plovnih poteh v multimodalne logistične verige;

11.  poudarja, kako pomembno je v sedanjih programih EU, kot so instrument za povezovanje Evrope, Obzorje 2020 in kohezijski sklad, zagotoviti ustrezno financiranje za novo tehnologijo, inovacije in trajnostne storitve tovornega prometa, da bi spodbudili uvajanje inovacij in okrepili okoljsko učinkovitost prevoza po celinskih plovnih poteh, hkrati pa poziva Komisijo, naj razvije konkretne programe financiranja za uresničitev tega cilja;

12.  poziva Komisijo, naj ponudi možnosti, kako izkoristiti rezervne sklade tako, da se jih uporabi v povezavi s finančnimi instrumenti, ki so na voljo v obstoječih skladih Unije, kot je instrument za povezovanje Evrope, in prek Evropske investicijske banke;

13.  vabi države članice, naj nadalje razvijejo nacionalne strategije za spodbujanje prevoza po celinskih plovnih poteh ob upoštevanju evropskega akcijskega programa ter naj k temu spodbujajo tudi regionalne, lokalne in pristaniške organe;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 313 E, 20.12.2006, str. 443.
(2) UL C 168 E, 14.6.2013, str. 72.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov