Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2551(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0122/2014

Rozpravy :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Hlasovanie :

PV 06/02/2014 - 16.1

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0107

Prijaté texty
PDF 131kWORD 23k
Štvrtok, 6. februára 2014 - Štrasburg
Situácia v Thajsku
P7_TA(2014)0107RC-B7-0122/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2014 o situácii v Thajsku (2014/2551(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Thajsku z 5. februára 2009(1), 20. mája 2010(2) a zo 17. februára 2011(3),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na všeobecný pravidelný prieskum, ktorý v Thajsku uskutočňuje Rada OSN pre ľudské práva, a na jej odporúčania z 5. októbra 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej, a to na vyhlásenie z 26. novembra 2013 o politickej situácii v Thajsku, na vyhlásenie z 13. decembra 2013 a 23. januára 2014 o nedávnych udalostiach v Thajsku a na vyhlásenie z 30. januára 2014 o blížiacich sa voľbách,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 2. decembra 2013 vydala delegácia Európskej únie po dohode s vedúcimi misie EÚ v Thajsku,

–  so zreteľom na tlačové brífingy s hovorcom vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 26. decembra 2013 a zo 14. januára 2014,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva z roku 1990,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže demonštrácie začali v novembri 2013 po tom, ako dolná komora thajského parlamentu schválila zákon o amnestii predložený vládnucou stranou Pheu Thai (PTP) v súvislosti s viacerými zločinmi spáchanými od roku 2004 vedúcimi politickými činiteľmi a vládnymi úradníkmi vrátane bývalého premiéra Thaksina Shinawatru, brata premiérky Yingluck Shinawatraovej; keďže bývalý premiér bol od roku 2008 v dobrovoľnom exile, aby sa vyhol dvojročnému trestu odňatia slobody po uznaní vinným v prípade týkajúcom sa korupcie;

B.  keďže 11. novembra 2013 sa v Bangkoku začali pokojné demonštrácie na protest proti navrhovanému zákonu o amnestii, na ktorých čele stál bývalý vicepremiér Suthep Thaugsuban, ktorý je lídrom protivládneho zoskupenia Ľudový výbor pre demokratické reformy; keďže pouličné protesty pokračovali napriek zamietnutiu zákona o amnestii thajským senátom;

C.  keďže 20. novembra 2013 ústavný súd zamietol navrhovanú zmenu ústavy, v dôsledku ktorej by sa senát zmenil na plne voliteľný orgán, a rovnako zamietol petíciu opozície týkajúcu sa rozpustenia strany Pheu Thai, čo posilnilo protivládne protesty;

D.  keďže vicepremiér Suthep Thaugsuban obvinil vládu z toho, že je nelegitímna, a navrhol, aby bol parlament nahradený nevolenou „ľudovou radou“, ktorá by uskutočnila politické a inštitucionálne reformy;

E.  keďže počas niekoľko mesiacov trvajúcich nepokojov bolo zabitých viacero ľudí a tisícky ľudí boli zranené, medzi inými vodca thajskej provládnej frakcie Kwanchai Praipana, ktorý bol postrelený a zranený 22. januára 2014, a vodca thajského protivládneho hnutia Suthin Tharatin, ktorý bol zastrelený 26. januára 2014;

F.  keďže 21. januára 2014 premiérka Yingluck Shinawatraová vyhlásila 60-dňový výnimočný stav v hlavnom meste Bangkoku a okolitých provinciách, pričom zakázala verejné zhromaždenia viac ako piatich ľudí, umožnila, aby osoby podozrivé z násilia bolo možné zadržať až na 30 dní, povolila cenzúru novín podnecujúcich násilie a vládnym agentúram a úradníkom podieľajúcim sa na presadzovaní dekrétu udelila imunitu voči akémukoľvek trestnému stíhaniu;

G.  keďže 24. januára 2014 ústavný súd rozhodol, že voľby bolo možné odložiť pre nepokoje, vláda však rozhodla pristúpiť k predbežnému hlasovaniu, ktoré sa začne 26. januára 2014;

H.  keďže 2. februára 2014 sa v Thajsku konali všeobecné voľby a hlasovanie začalo 26. januára 2014 napriek tomu, že volebná komisia požiadala, aby hlasovanie bolo odložené kvôli pokračujúcim nepokojom;

I.  keďže najväčšia opozičná strana, Demokratická strana, oznámila, že odstupuje od volieb naplánovaných na 2. februára 2014;

J.  keďže 26. januára 2014 bolo hlasovanie zrušené v 83 z 375 volebných obvodov v krajine, pretože protivládni protestanti zablokovali prístup do volebných miestností, úradníkom zabezpečujúcim priebeh volieb zabránili v činnosti a voličom neumožnili uplatniť si svoje volebné právo;

K.  keďže premiérka po stretnutí s volebnou komisiou 28. januára 2014 napriek nízkej volebnej účasti, potvrdila, že termín volieb, t. j. 2. február 2014, bude dodržaný;

L.  keďže hlasovanie sa neuskutočnilo v deviatich provinciách a podľa správ protestanti narušili registráciu voličov v častiach Bangkoku a na juhu krajiny, pričom podľa odhadov sa narušenia týkali 69 z 375 obvodov a 8,75 mil. voličov;

M.  keďže podľa thajského práva sa volebné obdobie nemôže opätovne začať, pokiaľ sa neobsadí najmenej 95 % (alebo 475 kresiel) z celkového počtu 500 kresiel; keďže z tohto dôvodu sa v dotknutých oblastiach uskutočnia dodatočné voľby;

N.  keďže parlament nebude môcť zasadnúť a vytvoriť novú vládu, čo prinesie riziko vytvorenia politického vákua, ktoré môže krízu ešte predĺžiť;

1.  je hlboko znepokojený tým, že sa politické a sociálno-ekonomické rozdiely v Thajsku zvrhli do násilných stretov medzi vládou a opozíciou, ako aj medzi demonštranti a bezpečnostnými zložkami, a vyjadruje solidaritu s thajským ľudom, ktorý postihli nepokoje, a so všetkými rodinami, ktorých príslušníci boli v uplynulých mesiacoch zabití alebo zranení;

2.  vyzýva thajské orgány, aby v plnom rozsahu vyšetrili nedávne prípady násilia, ktoré viedlo k viacerým úmrtiam a zraneniam, a trestne stíhali páchateľov;

3.  vyzýva všetky strany, aby dodržiavali zásady právneho štátu a riadili sa demokratickými zásadami; zdôrazňuje, že voľby musia byť slobodné a spravodlivé, a odsudzuje deštruktívne konanie protivládnych protestantov, ktorí 26. januára a 2. februára 2014 zabránili voličom odovzdať volebné lístky;

4.  vyzýva thajské orgány, aby chránili slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania; vyzýva orgány, aby okamžite zrušili núdzový stav, pretože platné právne predpisy sú primerané na vyriešenie súčasnej situácie;

5.  vyzýva vládnych stúpencov a protivládnych demonštrantov, aby upustili od akéhokoľvek násilia a pristúpili ku krokom v rámci demokratického a ústavného rámca Thajska;

6.  vyzýva vodcov Demokratickej strany, aby umožnili parlamentu, ktorý bol zvolený thajským ľudom, naplniť svoj mandát;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že návrh Ľudového výboru pre demokratické reformy, aby nevolená „ľudová rada“ nahradila vládu a vládla v krajine až dva roky, je nedemokratický;

8.  naliehavo vyzýva vládu, volebnú komisiu a opozíciu, aby bezodkladne nadviazali konštruktívny dialóg a začali inkluzívny a časovo vymedzený proces inštitucionálnych a politických reforiem, ktoré by sa mohli schváliť v referende a po ktorých by nasledovali inkuzívne, bezpečné, slobodné a spravodlivé voľby;

9.  víta skutočnosť, že Národný výbor pre ľudské práva vyzval na zvolanie poradnej schôdze, na ktorej by sa zúčastnili intelektuáli, zástupcovia spoločenských hnutí, náboženskí predstavitelia a štyria bývalí premiéri Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh a Chuan Leekpai s cieľom hľadať a navrhnúť riešenie tejto krízy;

10.  nalieha na armádu, aby si zachovala neutralitu a zohrávala pozitívnu úlohu s cieľom zabezpečiť mierové riešenie prebiehajúcej krízy;

11.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s obsadením budov verejných úradov a televíznych staníc, so zastrašovaním médií a s obvineniami z urážky na cti, ktoré boli vznesené voči dvom novinárom v Phukete;

12.  pripomína, že základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva stanovujú, že orgány musia v rámci možností použiť nenásilné prostriedky pred tým, ako sa uchýlia k použitiu sily a strelných zbraní, a že ak je použitie sily a strelných zbraní neodvratné, musia postupovať umiernene a konať primerane k závažnosti priestupku;

13.  vyjadruje podporu demokracii v Thajsku a berie na vedomie vynikajúcu povahu vzťahov medzi EÚ a Thajskom a úlohu tejto krajiny ako zdroja prosperity a stability v regióne; zdôrazňuje skutočnosť, že rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Thajskom boli uzatvorené a zaväzujú obe strany, aby opätovne potvrdili svoju oddanosť demokratickým zásadám a ľudským právam;

14.  nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby sa všemožne usilovalo zastaviť násilie; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podrobne sledovala politickú situáciu a koordinovala opatrenia so združením ASEAN a OSN s cieľom podporiť dialóg a posilniť demokraciu v krajine;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Thajska, generálnemu tajomníkovi ESEAN a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 144.
(2) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 152.
(3) Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 57.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia