Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0100/2014

Συζήτηση :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0109

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 388kWORD 29k
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif
P7_TA(2014)0109RC-B7-0100/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το Μπαχρέιν και ειδικότερα σχετικά με τις περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 17ης Ιανουαρίου 2013(1) και της 12ης Σεπτεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη για το Μπαχρέιν η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) και ειδικότερα τις δηλώσεις της με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου, 11 Φεβρουαρίου, 1η Ιουλίου και 25 Νοεμβρίου 2013 καθώς και 16 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ της 19ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Μπαχρέιν στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2012 μια αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανακοινωθέν Τύπου που εκδόθηκε από την αντιπροσωπεία αυτή καθώς και την επίσκεψη που πραγματοποίησε από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2013 η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο και το σχετικό ανακοινωθέν Τύπου που αυτή εξέδωσε,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ειδικότερα τη δήλωση της 8ης Ιανουαρίου 2013 καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 6ης Αυγούστου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την κοινή δήλωση για την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν της 9ης Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το μικτό συμβούλιο και την υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ - κρατών του Περσικού Κόλπου που διεξήχθη στη Μάναμα του Μπαχρέιν στην 30 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το συμβούλιο υπουργών του Αραβικού Συνδέσμου, στη σύνοδό του στο Κάιρο την 1η Σεπτεμβρίου 2013, για την ίδρυση παναραβικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μάναμα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή για το Μπαχρέιν (BICI) το Νοέμβριο του 2011 καθώς και την επακόλουθη έκθεση της 21ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη Α/HRC/WGAD/2013/12 της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία της ΕΕ με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας στρατηγικής ψηφιακής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων επικοινωνίας στον κόσμο(5),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2004 σχετικά με τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1996, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και των άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας καθώς και τον αραβικό χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Γενεύης του 1949,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν εξακολουθούν να αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν συνεχίζουν με σειρά πρόσφατων ενεργειών τους να παραβιάζουν και να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τμημάτων του πληθυσμού και ειδικότερα το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται ελεύθερα, την ελευθερία έκφρασης και την ψηφιακή ελευθερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκεινται διαρκώς και συστηματικά σε στοχοποίηση, εκφοβισμό και κράτηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab, πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν (BCHR) και αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε τριετή φυλάκιση με την κατηγορία της πρόκλησης και της συμμετοχής μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2011 σε «παράνομες συναθροίσεις» και σε «διατάραξη της δημόσιας τάξης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινή του μετά από έφεση μειώθηκε σε διετή φυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab, προτού φυλακιστεί, είχε κατ' επανάληψη κρατηθεί, επειδή είχε επικρίνει με ειρηνικό τρόπο την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας που ξέσπασαν στο Μπαχρέιν το 2011·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 ο Nabeel Rajab είχε εκτίσει τα τρία τέταρτα της διετούς ποινής φυλάκισής του και εδικαιούτο βάση του νόμου να αφεθεί ελεύθερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήγοροι του Nabeel Rajab υπέβαλαν στις 21 Ιανουαρίου 2014 για τρίτη φορά στο δικαστήριο αίτηση πρόωρης αποφυλάκισης η οποία ωστόσο απερρίφθη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση έχει χαρακτηρίσει την κράτηση του κ. Nabeel Rajab αυθαίρετη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουνίου 2011, ο Abdulhadi-al-Khawaja, ιδρυτής του BCHR και περιφερειακός συντονιστής της οργάνωσης Front Line Defenders, δανικής ιθαγένειας, και ο Ebrahim Sharif, γενικός γραμματέας της National Democratic Action Society, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη από ένα ειδικό στρατοδικείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από κατ' έφεσιν δίκες διάρκειας 3 ετών η διαδικασία περατώθηκε και οι καταδικαστικές αποφάσεις επικυρώθηκαν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιανουαρίου 2014, η Zainab al-Khawaja, θυγατέρα του Abdulhadi-al-Khawaja, καταδικάστηκε από το πλημμελειοδικείο της Μανάμα σε τέσσερις επιπλέον μήνες φυλάκισης με την κατηγορία της «καταστροφής κυβερνητικής ιδιοκτησίας»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI), οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει πλήρως τις βασικές συστάσεις της επιτροπής αυτής και κυρίως την απελευθέρωση των επικεφαλής των διαδηλωτών που καταδικάστηκαν επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους να εκφράζονται ελεύθερα και να συνέρχονται ειρηνικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει την μόνιμη έδρα του αραβικού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έπειτα από σχετική έγκριση κατά τη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιανουαρίου 2014 η Αυτού Βασιλική Υψηλότης ο Πρίγκιπας Salman bin Hamad al-Khalifa, μετά από αίτημα της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Hamad Bin Issa Al Khalifa, πραγματοποίησε μακρές συνομιλίες με τους συμμετέχοντες στο διάλογο για την εθνική συνεννόηση, στις οποίες συμμετείχε ειδικότερα για πρώτη φορά μετά τα γεγονότα του Φεβρουαρίου 2011 ο γενικός γραμματέας του Alwefaq σεΐχης Ali Salman·

1.  καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν και καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις της έκθεσης του BICI και της Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης, να σταματήσει όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, ηλεκτρονική και μη, και η ελευθερία του συνέρχεσθαι, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Μπαχρέιν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης, πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων, υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικών διαδηλωτών, όπως, οι Nabeel Rajab, Abdulhadi Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, και Zainab Al-Khawaja·

3.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη μεταχείριση που επιφύλαξαν οι αρχές του Μπαχρέιν στον Nabeel Rajab και άλλους ακτιβιστές για ανθρώπινα δικαιώματα, πέραν της άρνησής τους να εγκρίνουν την πρόωρη αποφυλάκισή του, την οποία εδικαιούτο σύμφωνα με το νόμο·

4.  ζητεί την επικύρωση της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των πολιτών από τη βίαιη εξαφάνιση·

5.  υπογραμμίζει την υποχρέωση σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προστατεύονται και να μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς παρεμπόδιση, εκφοβισμό ή παρενόχληση·

6.  εκφράζει την αντίθεσή του στη σύσταση και λειτουργία ειδικών δικαστηρίων ή στην εκδίκαση αδικημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας από στρατοδικεία·

7.  καλεί μετ' επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να σέβονται τα δικαιώματα των ανηλίκων σύμφωνα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού στην οποία το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος·

8.  χαιρετίζει την απόφαση του Πρίγκιπα Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa να πραγματοποιήσει διάλογο στις 15 Ιανουαρίου 2014 με τους ηγέτες των πέντε κύριων ομάδων της αντιπολίτευσης προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου, ο οποίος είχε ανασταλεί από την κυβέρνηση λίγες μέρες ενωρίτερα· επικροτεί τη θετική αντίδραση της αντιπολίτευσης και προσβλέπει στην επανέναρξη του διαλόγου για την εθνική συνενόηση· επισημαίνει ότι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Μπαχρέιν πρέπει να βασίζεται σε συμβιβασμούς και αμοιβαία εμπιστοσύνη· ελπίζει ότι το βήμα αυτό θα δώσει ώθηση σε ένα σοβαρό και χωρίς αποκλεισμούς εθνικό διάλογο, ο οποίος θα θέσει τη βάση για ριζικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της εθνικής συμφιλίωσης της κοινωνίας του Μπαχρέιν·

9.  θεωρεί ενθαρρυντική την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου του Διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και μιας ειδικής μονάδας ερευνών στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και καλεί τα όργανα αυτά να δρουν ανεξάρτητα και αποτελεσματικά· χαιρετίζει τον διαρκώς ενεργητικότερο ρόλο που αναλαμβάνει, μετά τη μεταρρύθμισή του και τη σύσταση της «επιτροπής φυλακισμένων και κρατουμένων», το εθνικό ίδρυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα παρακολουθεί τους τόπους κράτησης προκειμένου να αποτρέπονται τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να βελτιώσουν τις συνθήκες κράτησης και τη μεταχείριση των φυλακισμένων και να επιτρέψουν στους σχετικούς εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς την πρόσβαση στα κέντρα κράτησης·

10.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα και των νομικών διαδικασιών και ζητεί να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών αρχών στο Μπαχρέιν και να μεριμνήσει ότι λειτουργεί σεβόμενη πλήρως τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  προτρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να διοργανώσουν μια ταχεία επίσκεψη των τριών ειδικών εισηγητών για τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι ειρηνικά και συνεταιρίζεσται, τα βασανιστήρια και την ανεξαρτησία των δικαστών και δικηγόρων·

12.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν για να αναπτύξουν μια σαφή στρατηγική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα ασκήσει, δημόσια και ιδιωτικά, αποφασιστική πίεση για την απελευθέρωση των φυλακισθέντων ακτιβιστών και των κρατουμένων συνείδησης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνεται μια συγκεκριμένη έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των φυλακισθέντων ακτιβιστών·

13.  χαιρετίζει την απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου να συστήσει ένα αραβικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μανάμα και εκφράζει την ελπίδα του ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την περιοχή· καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση του Μπαχρέιν καθώς και τους εταίρους της τον Αραβικό Σύνδεσμο να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την αμεροληψία, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του δικαστηρίου αυτού·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση διακοπής της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων ή επιδείνωσης της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  ζητεί να ανασταλούν επισήμως οι εκτελέσεις με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέϊν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0032.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0390.
(3) ΕΕ C 247 Ε της 17.8.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου