Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2553(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0100/2014

Razprave :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0109

Sprejeta besedila
PDF 213kWORD 24k
Četrtek, 6. februar 2014 - Strasbourg
Bahrajn, zlasti primeri Nabila Radžaba, Abdulhadija al Khavadže in Ibrahima Šarifa
P7_TA(2014)0109RC-B7-0100/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2014 o Bahrajnu, zlasti primeri Nabila Radžaba, Abdulhadija Al Khavadže in Ibrahima Šarifa (2014/2553(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bahrajnu, zlasti resolucij z dne 17. januarja 2013(1)in 12. septembra 2013(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2011 o odnosih Evropske unije s Svetom za sodelovanje v Zalivu(3),

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Bahrajnu, zlasti njenih izjav z dne 7. januarja, 11. februarja, 1. julija in 25. novembra 2013 ter 16. januarja 2014,

–  ob upoštevanju izjave na kraju samem, ki jo je EU dala 19. septembra 2013, o najnovejših dogodkih v Bahrajnu,

–  ob upoštevanju obiska delegacije pododbora za človekove pravice v Bahrajnu 19. in 20. decembra 2012 ter njene izjave za medije in obiska delegacije za odnose z Arabskim polotokom od 27. do 30. aprila 2013 in njene izjave za medije,

–  ob upoštevanju izjav generalnega sekretarja Združenih narodov, zlasti izjave z dne 8. januarja 2013, in izjave predstavnika visoke komisarke ZN za človekove pravice z dne 6. avgusta 2013,

–  ob upoštevanju izjave komisarke ZN za človekove pravice in skupne izjave z dne 9. septembra 2013 o Uradu visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice (UNHCR) in razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu,

–  ob upoštevanju skupnega sveta in ministrskega srečanja med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu, ki se je 30. junija 2013 sestal v Manami v Bahrajnu,

–  ob upoštevanju sklepa ministrskega sveta Arabske lige, sprejetega 1. septembra 2013 v Kairu, o vzpostavitvi vsearabskega sodišča za človekove pravice v bahrajnski prestolnici Manama,

–  ob upoštevanju poročila bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije iz novembra 2011 in poročila o nadaljnjem ukrepanju z dne 21. novembra 2012,

–  ob upoštevanju mnenja A/HRC/WGAD/2013/12 delovne skupine ZN o samovoljnem pridržanju z dne 25. julija 2013,

–  ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta za njegovo izvajanje z dne 25. junija 2012,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po svetu(5),

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2004, posodobljenih leta 2008,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ter arabske listine o človekovih pravicah, katerih podpisnica je Kraljevina Bahrajn,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1949,

–  ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker kršitve človekovih pravic v Bahrajnu še vedno zbujajo velike pomisleke; ker številna nedavna dejanja bahrajnskih oblasti še vedno kršijo in omejujejo pravice in svoboščine dela ljudstva, zlasti pravico posameznikov do miroljubnega protesta, svobodo izražanja in digitalno svobodo; ker se borci za človekove pravice soočajo s sistematičnimi napadi, nadlegovanjem in aretacijami;

B.  ker je bil Nabil Radžab, predsednik bahrajnskega centra za človekove pravice in namestnik generalnega sekretarja Mednarodne federacije za človekove pravice, avgusta 2012 obsojen na triletno zaporno kazen zaradi obtožb, da je med februarjem in marcem 2011 pozival k „nezakonitim shodom“ in na njih sodeloval ter „kršil javni red“; ker je bila njegova zaporna kazen po pritožbi znižana na dve leti; ker je bil pred aretacijo večkrat pridržan, ker je v okviru protestov v podporo demokraciji, ki so se v Bahrajnu začeli leta 2011, na miren način kritiziral vlado;

C.  ker je Nabil Radžab v petek, 29. novembra 2013, prestal tri četrtine svoje dveletne zaporne kazni in je izpolnil zakonske pogoje za izpustitev; ker so njegovi odvetniki 21. januarja 2014 sodišču posredovali še tretjo prošnjo za predčasno izpustitev, ki pa je bila zavrnjena;

D.  ker je delovna skupina ZN o samovoljnem pridržanju pridržanje Nabila Radžaba označila za samovoljno;

E.  ker je 22. junija 2011 posebno vojaško sodišče danskega državljana Abdulhadija Al Khavadžo, ustanovitelja bahrajnskega centra za človekove pravice in regionalnega koordinatorja organizacije Front Line Defenders, in generalnega sekretarja politične stranke Nacionalno združenje za demokratično akcijo Ibrahima Šarifa obsodilo na dosmrtno zaporno kazen; ker se je sodni postopek zaključil po treh letih pritožb, obsodbe pa so bile potrjene;

F.  ker je 27. januarja 2014 kazensko sodišče prve stopnje v Manami hčerko Abdulhadija Al Khavadže Zajnab Al Khavadža zaradi obtožb, da je „uničevala vladno lastnino“, obsodilo na štirimesečno zaporno kazen;

G.  ker so se bahrajnske oblasti na podlagi poročila bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije zavezale k izvajanju reform; ker vlada ni izvedla vseh ključnih priporočil te komisije, zlasti v zvezi z izpustitvijo voditeljev protestnikov, ki so bili obsojeni zaradi uveljavljanja svoje pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja;

H.  ker je Bahrajn 2. septembra 2013 napovedal, da bo tam stalni sedež arabskega sodišča za človekove pravice, potem ko bo to potrjeno na srečanju Arabske lige v Kairu;

I.  ker se je 15. januarja 2014 njegova kraljeva visokost prestolonaslednik princ Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa na zahtevo kralja Hamada bina Ise Al Khalifa prvič po dogodkih februarja 2011 sestal na splošnih pogovorih z udeleženci nacionalnega dialoga o soglasju, vključno in zlasti z generalnim sekretarjem politične stranke Alvefak šejkom Alijem Salmanom;

1.  obsoja vse kršitve človekovih pravic v Bahrajnu ter poziva bahrajnsko vlado, naj izvaja vsa priporočila iz poročila bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije in splošnega rednega pregleda, da bi ustavila vse kršitve človekovih pravic in spoštovala človekove pravice in temeljne svoboščine, tudi svobodo izražanja, tako na spletu kot drugje, ter svobodo zbiranja, v skladu z mednarodnimi obveznosti Bahrajna glede človekovih pravic;

2.  poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh zapornikov vesti, političnih aktivistov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic ter miroljubnih protestnikov, tudi Nabila Radžaba, Abdulhadija Al Khavadže, Ibrahima Šarifa, Nadžija Fatila in Zajnab Al Khavadža;

3.  izraža resno zaskrbljenost zaradi tega, kako bahrajnske oblasti ravnajo z Nabilom Radžabom in drugimi aktivisti za človekove pravice, ter da mu niso odobrile predčasne izpustitve, do katere je zakonsko upravičen;

4.  poziva k ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu vseh ljudi pred prisilnim izginotjem;

5.  poudarja, da je treba zagovornikom človekovih pravic zagotoviti zaščito in jim omogočiti delovanje brez ovir, ustrahovanja ali nadlegovanja;

6.  nasprotuje ustanovitvi in uporabi posebnih sodišč ali uporabi vojaških sodišč za sojenje za zločine v zvezi z nacionalno varnostjo;

7.  poziva bahrajnske oblasti, naj v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo je podpisal tudi Bahrajn, spoštujejo pravice mladostnikov;

8.  pozdravlja odločitev princa Salmana bin Hamada bin Ise Al Khalifa, da se 15. januarja 2014 sestane z voditelji glavnih petih opozicijskih skupin, da bi poiskali način za ponovno vzpostavitev nacionalnega dialoga, ki ga je vlada prekinila nekaj dni prej; pozdravlja pozitiven odziv opozicije in z zanimanjem pričakuje nadaljevanje nacionalnega dialoga o soglasju; ugotavlja, da edina rešitev vključuje Bahrajn in temelji na kompromisih in vzajemnem zaupanju; upa, da bo ta korak spodbudil resen in vključujoč nacionalni dialog ter odprl pot temeljitim in trajnostnim reformam v smeri nacionalne sprave bahrajnske družbe;

9.  pozdravlja operativni zagon urada varuha človekovih pravic pri ministrstvu za notranje zadeve in enote za posebne preiskave pri uradu javnega tožilca ter poziva te institucije, naj delujejo neodvisno in učinkovito; pozdravlja vse dejavnejšo vlogo nacionalne institucije za človekove pravice po njeni reformi ter ustanovitev komisije za zapornike in pripornike, ki bo nadzorovala objekte za pridržanje, da bi preprečila mučenje in zlorabo; poziva bahrajnske oblasti, naj izboljšajo razmere in obravnavo zapornikov ter ustreznim lokalnim in mednarodnim organizacijam dovolijo dostop do centrov za pridržanje;

10.  ugotavlja, da si bahrajnska vlada prizadeva za reformo kazenskega zakonika in sodnih postopkov, ter spodbuja nadaljevanje tega procesa; poziva bahrajnsko vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje pravičnosti, neodvisnosti in nepristranskosti sodstva v Bahrajnu ter poskrbi, da bo delovala popolnoma v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic;

11.  spodbuja ZN, naj organizira hiter obisk treh posebnih poročevalcev o pravicah do mirnega zbiranja in združevanja, o mučenju in o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov;

12.  poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije in države članice, naj sodelujejo pri razvoju jasne strategije o tem, kako se bo EU, tako javno kot zasebno, aktivno zavzemala za izpustitev zaprtih aktivistov in zapornikov vesti; poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj sodeluje z državami članicami, da zagotovi sprejetje sklepov Sveta za zunanje zadeve o stanju človekovih pravic v Bahrajnu, ki bi morali vsebovati izrecen poziv k takojšnji in brezpogojni izpustitvi zaprtih aktivistov;

13.  pozdravlja odločitev Arabske lige, da v Manami ustanovi arabsko sodišče za človekove pravice, ter upa, da bo delovalo kot spodbujevalec človekovih pravic na tem območju; poziva bahrajnsko vlado in njene partnerje v Arabski ligi, naj zagotovijo celovitost, nepristranskost, učinkovitost in verodostojnost tega sodišča;

14.  poziva Svet, naj sprejme ustrezne ukrepe, če bi se proces reform prekinil ali če bi se stanje človekovih pravic močno poslabšalo;

15.  spodbuja ustanovitev uradnega moratorija za usmrtitve, da bi dosegli ukinitev smrtne kazni;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Kraljevine Bahrajn.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0032.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0390.
(3) UL C 247 E, 17.8.2012, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0470.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0274.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov