Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0036(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0178/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0178/2013

Keskustelut :

PV 24/02/2014 - 19
CRE 24/02/2014 - 19

Äänestykset :

PV 25/02/2014 - 5.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0120

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 37k
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ***I
P7_TA(2014)0120A7-0178/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0085),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0075/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. lokakuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston 4. joulukuuta 2012 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 3. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0178/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 299, 4.10.2012, s. 128.
(2)EUVL C 391, 18.12.2012, s. 134.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU antamiseksi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa
P7_TC1-COD(2012)0036

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/42/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö