Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0036(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0178/2013

Pateikti tekstai :

A7-0178/2013

Debatai :

PV 24/02/2014 - 19
CRE 24/02/2014 - 19

Balsavimas :

PV 25/02/2014 - 5.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0120

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 38k
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d. - Strasbūras
Pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas ***I
P7_TA(2014)0120A7-0178/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0085),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0075/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 4 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. gruodžio 3 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0178/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)OL C 299, 2012 10 4, p.128.
(2) OL C 391, 2012 12 18, p. 134.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje
P7_TC1-COD(2012)0036

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/42/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika