Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0245(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0158/2013

Esitatud tekstid :

A7-0158/2013

Arutelud :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Hääletused :

PV 25/02/2014 - 5.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0123

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 74k
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg
Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I
P7_TA(2014)0123A7-0158/2013
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ELi humanitaarabi vabatahtlikud (EU Aid Volunteers) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0514),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 214 lõiget 5, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile oma ettepaneku esitas (C7‑0303/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 11. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse arengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A7-0158/2013),

1.  võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2.  on seisukohal, et kõnealuse algatuse jaoks tuleks tagada eraldi rahastamine ja eelarvevahendid, säilitades samas vastastikuse täiendavuse liidu välispoliitika muude rahastamisvahenditega;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)
P7_TC1-COD(2012)0245

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 375/2014) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika