Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0245(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0158/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0158/2013

Keskustelut :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Äänestykset :

PV 25/02/2014 - 5.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0123

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 66k
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot ***I
P7_TA(2014)0123A7-0158/2013
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta - EU Aid Volunteers (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0514),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 214 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0303/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 11. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0158/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  katsoo, että tälle aloitteelle olisi taattava erillinen rahoitus ja erilliset määrärahat, mutta sen olisi kuitenkin täydennettävä muita unionin ulkoisen politiikan välineitä;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta ("EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite")
P7_TC1-COD(2012)0245

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 375/2014.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö