Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0245(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0158/2013

Pateikti tekstai :

A7-0158/2013

Debatai :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Balsavimas :

PV 25/02/2014 - 5.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0123

Priimti tekstai
PDF 276kWORD 71k
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d. - Strasbūras
Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas ***I
P7_TA(2014)0123A7-0158/2013
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanoriai) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0514),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 214 straipsnio 5 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0303/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. gruodžio 11 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A7-0158/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  mano, kad šiai iniciatyvai vykdyti turėtų būti užtikrintas atskiras finansavimas ir atskiri biudžeto asignavimai, tačiau ši iniciatyva ir kitos Sąjungos išorės politikos priemonės ir toliau turėtų vienos kitas papildyti;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva)
P7_TC1-COD(2012)0245

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 375/2014.)

Teisinė informacija - Privatumo politika