Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0245(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0158/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0158/2013

Debates :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Balsojumi :

PV 25/02/2014 - 5.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0123

Pieņemtie teksti
PDF 339kWORD 67k
Otrdiena, 2014. gada 25. februāris - Strasbūra
Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss "ES palīdzības brīvprātīgie"***I
P7_TA(2014)0123A7-0158/2013
KĻŪDU LABOJUMI
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 25. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu — ES palīdzības brīvprātīgie (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0514),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 214. panta 5. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0303/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 11. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A7-0158/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzskata, ka šai iniciatīvai būtu jānodrošina atsevišķs finansējums un budžeta piešķīrums, vienlaikus saglabājot savstarpēju papildināmību ar citiem instrumentiem, kas paredzēti Savienības ārpolitikai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 25. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu ("iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”")
P7_TC1-COD(2012)0245

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 375/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika