Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0295(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0183/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0183/2013

Debates :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Balsojumi :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Pieņemtie teksti
PDF 278kWORD 66k
Otrdiena, 2014. gada 25. februāris - Strasbūra
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds ***I
P7_TA(2014)0124A7-0183/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 25. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0617),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7−0358/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs, Apvienotās Karalistes parlamenta Lordu palāta un Pārstāvju palāta, un Vācijas Bundestāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 14. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā apspriešanos ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Pamattiesību hartu un īpaši tās 1., 24. un 34. pantu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 11. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7−0183/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 133, 9.5.2013., 62. lpp.
(2) Šī nostāja aizstāj 2013. gada 12. jūnijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0257).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 25. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām
P7_TC1-COD(2012)0295

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 223/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika