Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2172(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0068/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0068/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 26/02/2014 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0134

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 50k
2014. február 26., Szerda - Strasbourg
Az Unió pénzügyi helyzetének értékelése
P7_TA(2014)0134A7-0068/2014

Az Európai Parlament 2014. február 26-i állásfoglalása az elért eredmények alapján az Unió pénzügyi helyzetének értékeléséről: új eszköz az Európai Bizottság továbbfejlesztett mentesítési eljárásához (2013/2172(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság által 2012-ben és 2013-ban elfogadott értékelő jelentésekre (COM(2012)0040, COM(2012)0675 és COM(2013)0461),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0068/2014),

A.  mivel az értékelés olyan eszköz, amelynek célja egy folyamat eredményeinek és hatásainak megállapítása és megértése, valamint a döntéshozatal támogatása céljából olya alternatívák meghatározása, amelyeknek következtében a folyamat tovább javulhat;

B.  mivel az értékelést nem szabad összetéveszteni az ellenőrzéssel, mivel az előbbi az irányítóhatóságok, az utóbbi pedig az ellenőrző szervek feladata;

C.  mivel az eredmények értékelése és a teljesítményellenőrzés a legkorábbi szakaszban a programozási szinten meghatározott célkitűzéseket veszi figyelembe;

D.  mivel Barroso elnök 2011 júniusában az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági tervezet bemutatásakor kérte, hogy a költségvetési döntéseket „ne a hagyományos bürokrácia-vezérelt fejezeteken, hanem tények és célok alapján hozzák meg […], hogy minden elköltött euróból a lehető legtöbbet hozzuk ki”;

E.  mivel annak ellenére, hogy a Bizottság elkötelezett a teljesítmény mellett, továbbra is a tevékenységalapú költségvetés-tervezés az alapelv az Unió költségvetésének elkészítésekor;

F.  mivel a Parlament 2013. július 3-án felkérte a Bizottságot, hogy hozzon létre munkacsoportot a Bizottság, a Parlament, a Tanács és a Számvevőszék képviselőiből a teljesítményalapú költségvetés végrehajtását szolgáló intézkedések vizsgálatára és e tekintetben menetrenddel ellátott cselekvési terv kialakítására;

1.  rámutat, hogy az elért eredmények alapján az Unió pénzügyi helyzetére való összpontosítása révén az EUMSZ 318. cikke alapján benyújtott értékelő jelentés kiegészíti a Számvevőszék által az éves jelentésének 1–9. fejezetében kidolgozott, megfelelési alapú megközelítést, és lehetőséget biztosít a Parlament számára az uniós intézkedések feletti politikai ellenőrzési hatáskörének megfelelőbb gyakorlására;

2.  emlékeztet arra, hogy a mentesítés olyan politikai eljárás, amelynek tárgya az Európai Unió költségvetésének –saját felelősségi körében – a Bizottság általi, tagállamokkal együttműködve történő végrehajtása;

3.  emlékeztet, hogy 2013. április 17-én a Parlament kérte a Bizottságot, hogy változtasson a 318. cikk szerinti értékelő jelentés struktúráján, és elválasztva a belső politikákat a külső politikáktól, a belső politikákra vonatkozó részben összpontosítson az Európa 2020 stratégiára [...], hangsúlyozva a kiemelt kezdeményezések megvalósítása terén elért eredményeket(1);

4.  emlékeztet továbbá, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló intézményközi megállapodás(2) kijelenti, hogy „a Bizottság az EUMSZ 2014. cikkében előírt értékelő jelentésében meg fogja különböztetni az Európa 2020 stratégiára összpontosuló belső szakpolitikákat a külső szakpolitikáktól, és több teljesítményre vonatkozó adatra – például teljesítményellenőrzési eredményekre – fog támaszkodni az EU pénzgazdálkodásának az elért eredményeken alapuló értékelése céljából”;

5.  rámutat arra, hogy továbbra is a tevékenységalapú költségvetés-tervezés az alapelv az Unió költségvetésének elkészítésekor; aggodalmának ad hangot annak kapcsán, hogy a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében az Európai Számvevőszék megállapítja, hogy az uniós költségvetés sok területére összetett jogi keret vonatkozik, és kevés figyelem irányul a teljesítményre, valamint hogy a 2014–2020-as programozási időszakban a mezőgazdaságra és a kohézióra vonatkozó javaslatok alapvetően továbbra is inputalapúak (kiadásorientáltak) maradnak, és ezért inkább a szabályszerűség, mint a teljesítmény áll a középpontjukban;

6.  üdvözli, hogy a Bizottság az Unió pénzügyi helyzetét az elért eredmények alapján értékelő legutóbbi jelentésében (COM(2013)0461) elfogadott számos olyan ajánlást, amelyet a Parlament a mentesítést megadó határozataiban tett;

7.  sajnálja azonban, hogy a Bizottság – ahelyett, hogy az Unió fő célkitűzéseinek elérésére és szakpolitikáinak hatékonyságára összpontosított volna – értékelési összefoglalókat készített az uniós programokról a folyó többéves pénzügyi keret valamennyi uniós szakpolitikai kiadási területén, az aktuális költségvetési fejezeteknek megfelelően;

8.  rámutat arra, hogy a Számvevőszék a második és harmadik értékelő jelentés vizsgálata alapján megállapította, hogy bár javult a helyzet, a jelentések továbbra sem nyújtanak a mentesítési eljárásban felhasználható elegendő, releváns és megbízható bizonyítékot az uniós politikák által elért eredményekről;

9.  arra sürgeti a Bizottságot, hogy az Unió pénzügyi helyzetéről készített értékelő jelentésében használja fel a tagállamok által elért eredményekre vonatkozó konkrét információkat;

10.  ragaszkodik ahhoz, hogy a pénzügyi teljesítményről szóló jelentésnek nem szabad további részleges értékeléseket eredményeznie, legyen szó a programozási időszak félidején vagy annak végén végzett értékelésekről;

11.  rámutat, hogy a költségvetési hatóságnak minden évben világos képet kell kapnia arról, hogy milyen eredményeket értek el az Unió fő célkitűzései terén: ezt első lépésben a legfontosabb pénzügyi programok értékelése, majd második lépésként az operatív kiadások programnyilatkozatainak(3) átfogó értékelése biztosítja, amely utóbbi felméri, hogy a program milyen mértékben járult hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához;

12.  úgy véli, hogy a Bizottság által végzett értékelés a Számvevőszék számára információforrás és gondolatébresztő lesz; kéri, hogy a Számvevőszék évente ellenőrizze a Bizottság értékelési folyamatát, számoljon be arról a Parlamentnek éves jelentésében, és vegye azt figyelembe teljesítményellenőrzési programjának kidolgozása során;

13.  felhívja a Számvevőszéket, hogy az uniós célkitűzések átlátható és elszámoltatható módon történő megvalósítása érdekében számoljon be a Parlamentnek arról, hogy a Bizottság milyen előrelépéseket tett saját kockázatkezelési, irányítási és belső ellenőrzési folyamatainak kialakítása és működtetése terén, és hiányosságok esetén fogalmazzon meg ajánlásokat;

14.  üdvözli a 318. cikk szerinti értékelési jelentés kialakítására vonatkozó, a Bizottság legutóbbi értékelési jelentését kísérő munkadokumentumban (SWD(2013)0229) szereplő cselekvési tervet, és nagyra értékeli, hogy a 318. cikk szerinti értékelési jelentés tartalmaz a teljesítményre vonatkozó, a gazdálkodási tervekből, az éves tevékenységi jelentésekből és az összegző jelentésekből származó információkat, amint azt a Parlament 2013-ban kérte;

15.  üdvözli továbbá, hogy a Bizottság a következő többéves pénzügyi keretben értékelési jelentését az új teljesítménykeretre kívánja alapozni és aszerint strukturálni;

16.  rámutat, hogy egy ilyen teljesítménykeretnek az alábbi három fő elemet kell magában foglalnia: a program céljainak elérése (eredmények), hatékony és eredményes programirányítás a Bizottság és a tagállamok részéről, és hogy a program eredményei és a hatékony és eredményes irányítás miként járul hozzá az Unió fő célkitűzéseihez;

17.  hangsúlyozza, hogy e teljesítményellenőrzésre csak azokon a területeken kerülhet sor, ahol az EU tényleges politikai felelősséget visel, és ahol ténylegesen lehetőség van jelentős európai befolyás gyakorlására;

18.  ragaszkodik ahhoz, hogy globális szinten, a belső politikák vonatkozásában pedig az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban összesíteni kell az értékelési folyamat során összegyűlt adatokat;

19.  kéri, hogy a Bizottság a vizsgált pénzügyi évet követő év június 30-ig nyújtsa be a Parlament és a Tanács számára az Unió pénzügyi helyzetére vonatkozó, az elért eredményeken alapuló, az EUMSZ 318. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelő jelentést;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és az Európai Unió Számvevőszékének.

(1) Lásd az Európai Parlament határozatát az Európai Unió 2013-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (HL L 308., 2013.11.16., 27. o.)
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) Lásd: „Az Európai Bizottság általános költségvetési tervezete a 2014-es pénzügyi évre: Munkadokumentum, I. rész – az operatív kiadások programnyilatkozatai” (COM(2013)0450), 2013 június.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat