Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0392(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0470/2013

Внесени текстове :

A7-0470/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0137

Приети текстове
PDF 259kWORD 35k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Насоки за политиките за заетост на държавите членки *
P7_TA(2014)0137A7-0470/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиките за заетост на държавите членки (COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0803),

—  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0417/2013),

—  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0470/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност