Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0343(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0090/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0090/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0138

Usvojeni tekstovi
PDF 365kWORD 57k
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg
Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost s obzirom na standardnu prijavu PDV-a (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2013)0721),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0394/2013),

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A7‑0090/2014),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ12 od poreznih obveznika zahtijeva se podnošenje prijava PDV-a, ali se državama članicama omogućuje fleksibilno određivanje potrebnih informacija. Zbog toga dolazi do neusklađenosti pravila i postupaka kojima se uređuje podnošenje prijava PDV-a u Uniji, sve veće složenosti za poslovne subjekte i obveza PDV-a koje stvaraju prepreke trgovini u Uniji.
(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ12 od poreznih obveznika zahtijeva se podnošenje prijava PDV-a, ali se državama članicama omogućuje fleksibilno određivanje potrebnih informacija. Zbog toga dolazi do neusklađenosti pravila i postupaka kojima se uređuje podnošenje prijava PDV-a u Uniji, sve veće složenosti za poslovne subjekte, nepotrebnog administrativnog opterećenja za porezna tijela država članica i za porezne obveznike, rupa u zakonu koje omogućavaju prijevare povezane s PDV-om, obveza PDV-a koje stvaraju prepreke trgovini u Uniji i nepotrebnih troškova za porezna tijela država članica i za porezne obveznike.
_____________
_____________
12.Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.)
12.Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.)
Amandman 2
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Kako bi se smanjilo opterećenje za poslovne subjekte i unaprijedilo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, treba uvesti standardnu prijavu PDV-a za sve poslovne subjekte koji trguju u Uniji. Primjena standardiziranih prijava trebala bi olakšati nadzor država članica nad prijavama PDV-a.
(2)  Kako bi se smanjilo opterećenje za poslovne subjekte i unaprijedilo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, treba uvesti standardnu prijavu PDV-a za sve poslovne subjekte koji trguju u Uniji i primjena standardiziranih prijava trebala bi olakšati ubiranje i plaćanje PDV-a i nadzor poreznih vlasti država članica nad prijavama PDV-a. Također bi trebala doprinijeti u smislu da pomogne poslovnim subjektima uskladiti se sa zakonodavstvom o PDV-u čime bi se smanjila stopa pogreške i u konačnici doprinijelo smanjenju ili čak iskorjenjivanju prijevara povezanih s PDV-om i razlika u PDV-u.
Amandman 3
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Administrativna opterećenja treba svesti na najmanju mjeru. Stoga bi podatke koji se zahtijevaju u standardnoj prijavi PDV-a trebalo ograničiti na skup obveznih podataka. Štoviše, s obzirom na standardnu prijavu PDV-a i druge prijave, državama članicama ne treba dopustiti da zahtijevaju druge podatke osim onih propisanih u poglavlju 5. glave XI. Direktive.
(3)  Administrativna opterećenja treba svesti na najmanju mjeru. Stoga bi podatke koji se zahtijevaju u standardnoj prijavi PDV-a trebalo ograničiti na skup obveznih podataka. Štoviše, s obzirom na standardnu prijavu PDV-a i druge prijave, državama članicama ne treba dopustiti da zahtijevaju druge podatke osim onih propisanih u poglavlju 5. glave XI. Direktive. Standardna prijava PDV-a u potpunosti će ispuniti svoj potencijal ako države članice u cijelosti i pravovremeno prenesu ovu Direktivu u svoje nacionalne zakone i druge propise ne odstupajući od njezina područja primjene.
Amandman 4
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Porezne vlasti država članica trebale bi staviti na raspolaganje svojim službenicima i poreznim obveznicima internetske tutorijale o pravilnom elektroničkom podnošenju kako bi se osiguralo da se podnošenje standardiziranih prijava PDV-a provodi na primjeren i siguran način.
Amandman 5
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14a)  Kako bi se dodatno smanjilo opterećenje za poslovne subjekte i unaprijedilo funkcioniranje unutarnjeg tržišta zahtjevi za informacijama u standardnoj prijavi PDV-a trebali bi postati u potpunosti ujednačeni u svim državama članicama, te bi Komisija trebala unutar pet godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive ocijeniti provedbu ove Direktive s obzirom na to gledište te iznijeti odgovarajuće prijedloge.
Amandman 6
Prijedlog Direktive
Članak 2. – stavak 2.a (novi)
2a.  Do ...* [SL molimo umetnuti datum: pet godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija preispituje prikladnost ove Direktive s ciljem daljnjeg smanjenja opterećenja za poslovne subjekte i unapređenja funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Rezultati preispitivanja priopćavaju se Europskom parlamentu i Vijeću uz, ako je potrebno, odgovarajuće zakonodavne prijedloge.
Amandman 7
Prijedlog Direktive
Članak 3.
Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. U roku od tri mjeseca nakon objave dostupna je u pročišćenom obliku zajedno s Direktivom koju izmjenjuje.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti