Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0343(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0090/2014

Predložena besedila :

A7-0090/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0138

Sprejeta besedila
PDF 290kWORD 57k
Sreda, 26. februar 2014 - Strasbourg
Skupni sistem davka na dodano vrednost *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede standardnega obračuna DDV (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0721),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0394/2013),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0090/2014),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Uredba Sveta 2006/112/ES12 od davčnih zavezancev zahteva predložitev obračunov DDV, vendar državam članicam dopušča prilagodljivost pri določanju potrebnih podatkov. To povzroča neskladna pravila in postopke, ki urejajo predložitev obračunov DDV v Uniji, večjo zapletenost za podjetja in obveznosti glede DDV, ki ustvarjajo ovire za trgovanje v Uniji.
(1)  Uredba Sveta 2006/112/ES12 od davčnih zavezancev zahteva predložitev obračunov DDV, vendar državam članicam dopušča prilagodljivost pri določanju potrebnih podatkov. To povzroča neskladna pravila in postopke, ki urejajo predložitev obračunov DDV v Uniji, večjo zapletenost za podjetja, nepotrebna upravna bremena za davčne organe držav članic in davčne zavezance, vrzeli, ki omogočajo goljufije v zvezi z DDV, obveznosti glede DDV, ki ustvarjajo ovire za trgovanje v Uniji, ter nepotrebne stroške za davčne organe držav članic in davčne zavezance.
_____________
_____________
12 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
12 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Za zmanjšanje bremen za podjetja in izboljšanje delovanja notranjega trga bi bilo treba uvesti standardni obračun DDV za vsa podjetja, ki poslujejo v Uniji. Uporaba standardiziranih obračunov bi morala olajšati nadzor nad obračuni DDV s strani držav članic.
(2)  Za zmanjšanje bremen za podjetja in izboljšanje delovanja notranjega trga bi bilo treba uvesti standardni obračun DDV za vsa podjetja, ki poslujejo v Uniji, poleg tega pa bi morala uporaba standardiziranih obračunov olajšati tako pobiranje in plačilo DDV kot nadzor nad obračuni DDV s strani davčnih organov držav članic. Prispevati bi morala tudi k temu, da bi podjetja lažje ravnala v skladu z zakonodajo o DDV in tako zmanjšala stopnjo napak, pa tudi k zmanjšanju ali celo odpravi goljufij v zvezi z DDV in primanjkljaja DDV.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Upravna bremena je treba čim bolj zmanjšati. Podatki, ki se zahtevajo v standardnem obračunu DDV, bi morali zato zajemati omejen nabor obveznih podatkov. Kar zadeva standardni obračun DDV in ostale obračune, državam članicam poleg tega ne bi smelo biti dovoljeno, da zahtevajo podatke, ki niso navedeni v poglavju 5 naslova XI direktive.
(3)  Upravna bremena je treba čim bolj zmanjšati. Podatki, ki se zahtevajo v standardnem obračunu DDV, bi morali zato zajemati omejen nabor obveznih podatkov. Kar zadeva standardni obračun DDV in ostale obračune, državam članicam poleg tega ne bi smelo biti dovoljeno, da zahtevajo podatke, ki niso navedeni v poglavju 5 naslova XI direktive. Potencial standardnega obračuna DDV bo v celoti izkoriščen le, če bodo države članice v celoti in pravočasno prenesle to direktivo v svoje nacionalne zakone druge predpise brez odstopanja od njenega področja uporabe.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Davčni organi držav članic bi morali uradnikom in davčnim zavezancem zagotoviti spletna navodila, kako ustrezno uporabljati elektronsko oddajo, da bo standardni obračun DDV predložen na ustrezen in varen način.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Da bi dodatno zmanjšali bremena za podjetja in izboljšali delovanje notranjega trga, bi bilo treba zahteve za podatke pri standardnem obračunu DDV poenotiti v vseh državah članicah, Komisija pa bi morala v petih letih od začetka veljavnosti te direktive iz tega vidika oceniti njeno izvajanje in po potrebi pripraviti predloge v zvezi s tem.
Sprememba 6
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Komisija do...* [UL ustaviti datum:pet let po začetku veljavnosti te direktive] pregleda ustreznost te direktive z namenom, da bi se dodatno zmanjšalo breme za podjetja in izboljšalo delovanje notranjega trga. Rezultate pregleda, ki jim po potrebi priloži ustrezne zakonodajne predloge, sporoči Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 7
Predlog direktive
Člen 3
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. V prečiščeni obliki skupaj z direktivo, ki jo spreminja, je na voljo v treh mesecih po objavi.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov