Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0446(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0113/2014

Внесени текстове :

A7-0113/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0139

Приети текстове
PDF 258kWORD 35k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане *
P7_TA(2014)0139A7-0113/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане (COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0930),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0022/2014),

—  като взе предвид членове 55 и 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7 0113/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност