Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0446(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0113/2014

Teksty złożone :

A7-0113/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0139

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 34k
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg
Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania *
P7_TA(2014)0139A7-0113/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0930),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7‑0022/2014),

–  uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0113/2014),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności